Henckelska gården

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Henckelska gården
Byggnadsminne
Fasad mot Norra Storgatan.
Fasad mot Norra Storgatan.
Land Sverige
Ort Helsingborg
Adress Norra Storgatan 12, Springpostgränden 2
Koordinater 56°2′52″N 12°41′42″Ö / 56.04778°N 12.69500°Ö / 56.04778; 12.69500
Kulturmärkning
Enskilt
byggnadsminne
14 februari 1978
 - Beteckning i BBR Kärnan Norra 26, 27,
Gamla staden 8:2
Ägare Stiftelsen Henckelska gården
Färdigställande 1681
Större förändringar 1780: Renovering, 1800-talet: Ombyggnad, 1923: Renovering
Byggnadstyp Korsvirkeshus
Stommaterial Tegel
Fasadsmaterial Ljusgul puts, Svartmålat timmer, Gult tegel, Trä (locklistpanel)
Takmaterial Rött taktegel
Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg
Gården.
Inskrift i sten i landborgen. Texten lyder: "Denne gaard blev bygget af kong Christian IV 1629. Handlaren Fredrik Henckel köpte gården år 1855 af friherre Kjell Bennet"
Innersta trädgården.

Henckelska gården ligger på Norra Storgatan i Helsingborg och har fått sitt namn från handelsmannen Fredrik Henckel som ägde gården i mitten av 1800-talet. Ursprungligen byggdes gården 1629 av danske kungen Kristian IV och blev byggnadsminnesförklarad 1978. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1681, men har renoverats och byggts om vid flera tillfällen.[1]

Arkitektur[redigera | redigera wikitext]

Mot Norra Storgatan[redigera | redigera wikitext]

Mot Norra Storgatan i väster ligger gårdens huvudbyggnad i två våningar, numera i gustaviansk stil. Den nedre våningens fönster består av avlånga korspostfönster som sträcker sig ner till sockeln, där de två nedre lufterna har två spröjs vardera, medan övervåningens korspostfönster endast har en spröjs i de nedre lufterna, samt bröstning. Alla fönster på gården är vita. Det höga taket består av valmat sadeltak med lätt svängd kontur, klätt i mångfärgat taktegel skiftande mellan gula, röda och rödbruna pannor. Över västra fasadens taklist finns en centralt placerad, volutförsedd prydnadsgavel. Fasaderna mot Norra Storgatan och Springpostgränden är putsade i ljusgul puts medan fasaden in mot gården har det ursprungliga korsvirket blottat och den södra trädgårdsfasaden utgörs av ljusgulmålad locklistpanel. Trädgården mot Norra Storgatan är upphöjd från gatunivån och inhägnas av ett svartmålat gjutjärnsstaket och har tre trappor som förmedlar kontakten med gatan, en längst i söder, en centralt placerad och en längst i norr. I trädgården finns en mindre parterr och ett springvatten, i övrigt är den stenbelagd och på dess östra och västra sidor har två rader av almar utplanterats. Trädgården avgränsas i öster av en putsad, taktegelkrönt mur, bruten av en byggnadsgavel med vitmålade kvaderstensimitationer i hörnen och en vit nisch. I murarna, på vardera sida byggnadsgaveln, finns portaler in till de olika innergårdarna.

Mot Springpostgränden[redigera | redigera wikitext]

På gårdens norra sida, mot Springpostgränden, ligger en lägre länga i två våningar och smått utkragad övervåning, vars gatufasad består av svartmålat korsvirke med gulflammigt tegel i facken. I längan finns en större port som leder in till innergården och byggnaden övertäcks av ett vanligt sadeltak. Innergården begränsas i norr och nordväst av huvudbyggnaden och längan mot Springpostgränden, i väst av mur ut mot gatuträdgården och i söder av en lägre länga vars gavel det är som syns ut mot gatuträdgården.

Innergård[redigera | redigera wikitext]

Innergården är stenbelagd och byggnadsfasaderna är klädda i korsvirke med brun timra och gulputsade fack. På den norra längan finns en svalgång i brunbetsat trä med tillhörande utanpåliggande trapphus. Alla fönster mot gården är vitmålade tätspröjsade mittpostfönster. I öster övergår innergården i en terrasserad trädgård, vars första terrass nås av en centralt placerad stentrappa och avgränsas av ett järnstaket med rader av almar bakom. En gång leder mellan två avenbokar till trappan upp på den mindre övre terrassen, varifrån en vindande gång fortsätter uppåt längs den branta landborgen till dess att den når ett på brantens krön placerat lusthus i trä.

I den södra längan finns en port som leder till ännu en innergård, vilken består av en intim, mindre trädgård, kantad av figurklippta häckar och ett fågelbad i sten. I söder finns en blinddörr till den intilliggande fastigheten och i öster ett brygghus från 1923.

Historia[redigera | redigera wikitext]

I rådman Schlyters ägo[redigera | redigera wikitext]

Den ursprungliga gården byggdes 1629 åt den danske kungen Kristian IV[2] och på 1670-talet ägdes gården av rådmannen och handelsmannen Herman Schlyter. Den angränsande tomten i norr ägdes av dennes svärfar, borgmästaren Bent Pihl (senare adlad Pihlcrona).[3] Under den andra danska belägringen av Helsingborg i samband med det skånska kriget år 1679 revs stora delar av stadens bebyggelse av danskarna då man ville förstärka stadens befästningar och försörjningslinjer från vattnet.[4] Bland den förstörda bebyggelsen fanns Schlyters och Pihls gårdar. Timret från byggnaderna hade förts till fästningen för att användas till försvarsanläggningarna, men när ett fredsavtal slöts det året evakuerade danskarna staden. Schlyter och Pihl höll sig då framme och lyckades återfå sitt byggnadstimmer av den danske kommendanten innan denne lämnade staden.[3] Med hjälp av detta kunde de rätt snart återuppföra sina gårdar, men den nya gård Schlyter uppförde var förskjuten mot söder och lades rakt över stadens gamla infartsled, Strömmen. Gatan hade fått sitt namn av den springkälla som rann ut ur landborgen strax norr om gården och som sedan leddes i en rännsten ner genom staden. Gatans riktning ändrades nu till att leda in mellan de två herrarnas respektive gårdar, den gata som nu är Springpostgränden. Rester av den äldre gatusträckningen har hittats vid utgrävningar av Henckelska gårdens innergård, där dess stenläggning och breda rännsten för källvatten påfanns.[5] I en skrivelse från 1681 beklagar stadens styrelse, magistraten, att Schlyter med sitt bygge

hafver intagit Stadens gamble omistel. Wegh och Axeltorg som ock betagit staden dess durchlopende Ström.[5]

Varför Schlyter valde att flytta gården söderut vet man inte med säkerhet, men kanske skulle båda herrarnas handelsverksamheter gynnas av att gårdarna hade gator på två sidor om sig. Gården uppfördes nu i yngre korsvirkesstil, mer avskalad från ornament och med en mindre utkragande övervåning. Vid den danska nedrivningen av Helsingborg hade det gamla rådhuset, som låg strax söder om Mariakyrkan, funnits bland de drabbade byggnaderna och magistraten stod därför utan lokaler. Från 1682 och i tre eller fyra år framåt fick man hyra in sig i lokaler i Schlyters gård,[6] något som kanske hjälpte till att blidka de styrande en aning i frågan om Strömmen.

Den andre november 1709 landsteg en dansk här vid Råå söder om Helsingborg och staden övergav sig dagen efter till danskarna, eftersom man var rädd att svenskarna skulle sätta eld på staden när de övergav garnisonen, som var placerad vid Kärnan. Den danske kungen Fredrik IV tog sedan Henckelska gården som sitt högkvarter under början av invasionen. Vid slaget vid Helsingborg 1710 besegrades danskarna och gården hotades av ännu en rivning, denna gång av de svenska styrkorna, som beslagtagit gården på grund av Schlyter danskvänliga inställning. Schlyter tvingades fly till Danmark men gården räddades av magistraten som fortfarande hade ont om plats och begärde att få använda den som rådstuga.[7]

Gården under 1700-talet[redigera | redigera wikitext]

Senare under 1700-talet och fram till 1763 ägdes gården av den dåvarande borgmästaren Petter Pihl d.y., som bland annat lät leda vattnet från springkällan i rör under Henckelska gården till sin bostad i Gamlegård, på motsatta sidan av Norra Storgatan. Efter sin död testamenterade Pihl gården till sin bokhållare Petter Nyman, vars änka sedan sålde vidare en del av gården till direktören för Södra dykeri- och bärgningskompaniet, Fredrik Wilhelm Cöster i maj 1766.[8] Meningen med köpet var att Cöster ville anlägga en trädgård mot Norra Storgatan till ära för Gustav III:s blivande gemål, prinsessan Sofia Magdalena, då hon på vägen från Danmark skulle bo i Cösters bostad i Gamlegård på motsatta sidan gatan.[9] Cöster fortsatte att köpa upp delar av gården och genomförde en genomgående renovering av byggnaden, som blev färdig 1780. Huvudbyggnaden omformades och moderniserades för att passa tidens ideal. Med hjälp av utfyllnad av tegelstenar i bottenvåningen doldes utkragningen i gatufasaderna som sedan täcktes med brädpaneler. Även längan mot Springpostgränden genomgick en stor renovering.[8] 1787 ägde Cöster hela gården. Enligt ett brandförsäkringsbrev från 1828 får man en god inblick av vad gårdens inredning vid denna tidpunkt bestod av: Femton av rummen var klädda med bröstpanel, sju hade underlag med pappersbeklädnad, tre hade utländsktillverkade tapeter, två var klädda med väv målad med oljefärg och tio rum var endast målade med oljefärg. I åtta rum fanns gipsloft och gården innehöll sex dubbla dörrar och elva stockholmstillverkade vindkakelugnar. Längan mot Springpostgränden bestod av bostadskamrar, brygghus och ett stall med plats för åtta hästar.

Senare ägare[redigera | redigera wikitext]

Henckelska gården under 1880-talet med ingången och den volutförsedda prydnadsgaveln i det nordvästra hörnet som Fredrik W. Henckel lade till.

Gården ägdes 1816 av den danska kammarherrinnan Anna Marie von Eppingen.[10] Gården hade inköpts av kammarherre Reinhard von Eppingen som tillsammans med Anna flyttat till Helsingborg efter att de båda blivit utfrysta från det danska hovet på grund av deras utomäktenskapliga kärleksaffär.[11] Anna hade vid tillfället för affären varit gift med professor Nicolai Abildgaard, som avslöjade de båda och begärde skilsmässa. Reinhard och Anna gifte sig senare i Sverige. Reinhard kom under Napoleonkrigens konflikt mellan Danmark och Sverige 1809 till 1810 att återfå den danske kungens gunst, då han antog uppdraget att förse den danska stridsledningen med underrättelser om Sverige och Skåne inför en planerad invasion. Invasionen kom aldrig att bli av och efter kriget flyttade Reinhard till Köpenhamn och därefter förefaller paret ha levt åtskilda liv.[11] Enligt ett köpebrev från 1832 ägdes gården vid det tillfället av en S. Holmgren som genom köpavtalet sålde den till sekreteraren Anders Andersson Ahrengren.[12] Ahrengren sålde sedan vidare gården till Claes Ludvig Virgin 1841.[12] Därefter ägdes gården ett tag av generaladjutanten Achates Carl von Platen, som lät uppföra det nu benämnda von Platenska huset i tomtens nordöstra del. Efter von Platens död såldes gården 1851 av dennes arvingar till ryttmästare Kjell Salomon Bennet, svåger till von Platens dotter Sofia Elisabet.[12] Gården köptes av handlande Fredrik Wilhelm Henckel 1855, som också är den person som byggnadens namn åsyftar. Henckel lät putsa fasaderna ut mot Norra Storgatan och Springpostgränden och satte in en ny ingång till huvudbyggnaden belägen i byggnadens nordvästra hörn, ut mot gatukorsningen. Över dörren lade han till en volutförsedd prydnadsgavel.[1] Han lät bygga ut korsvikeslängan mot Springpostgränden och var möjligen även den som lät påbygga den andra våningen. Denna hade så sent som 1828 fortfarande endast varit i en våning.[8] Henckel ägde gården fram till sin död 1912.

Mellan 1921 och 1968 ägdes gården sedan av Kooperativa Föreningen Svea, som 1923 renoverade byggnaden under ledning av arkitekten Gustav Wilhelmsson Widmark. Under renoveringen flyttade man bland annat ingången till den södra fasaden.[1] och prydnadsgaveln flyttades samtidigt till en plats på taklisten över den gamla huvudentrén på Norra Storgatan, vilket är dess nuvarande placering. Denna entré murades igen 1963.[1] Widmark kom också att ha sitt arkitektkontor i längan mot Springpostgränden fram till 1928. Vinden på längan byggdes 1964 om till bostäder och vid detta tillfälle till kom takkuporna in mot innergården.[8] År 1970 köptes gården av Helsingborgs stad för 400 000 kronor och 1999 såldes den vidare till en för föremålet startad stiftelse, Stiftelsen Henckelska gården.[13] I avtalet angavs bland annat att innergården måste hållas öppen för allmänheten.[14] I byggnaden huserar numera campusprofiler från Lunds Universitet och Stampus studentförening. Det von Platenska huset styckades av från tomten på 1990-talet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d] Haas, Jonas & Katzeff, Adam 2003, s. 100
 2. ^ Dahlin, Georg L. 1973, s. 120
 3. ^ [a b] Kindström, Lars-Göran 1985, s. 269
 4. ^ Kindström, Lars-Göran 1985, s. 123–124
 5. ^ [a b] Kindström, Lars-Göran 1985, s. 137
 6. ^ Dahlin, Georg L. 1973, s. 146
 7. ^ Dahlin, Georg L. 1973, s. 121-122
 8. ^ [a b c d] Kindström, Lars-Göran 1985, s. 272
 9. ^ Kindström, Lars-Göran 1985 s. 266
 10. ^ Tengberg, E F: Helsingborg år 1816 - faksimilieupplaga av 1902 års upplaga, Scmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1978
 11. ^ [a b] S.A. Sørensen: "Reinhard von Eppingen". I C.F. Bricka (red.), Dansk biografisk Lexikon, Köpenhamn: Gyldendal 1887-1905.
 12. ^ [a b c] Nationell arkivdatabas. Helsingborgs stadsarkiv, Henckelska gården. Refnr. HSA08_123-1 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Riksarkivet. 2005-. http://sok.riksarkivet.se/nad 
 13. ^ Grahn, Sidney 2006, s. 175
 14. ^ Nilsson, Johan (10 november 2010). Olovligt bygge på Henckelska gården måste rivas. Helsingborgs Dagblad. Läst 2 juli 2013.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Dahlin, Georg L. (1973). Min gamla stad - Episoder och hågkomster. Helsingborg: Dahlin, Georg L
 • Kindström, Lars-Göran (1985). "Borgerskapets Helsingborg". I Johannesson, Gösta (red.) Helsingborgs historia, del VI:2: Bebyggelse, hantverk, manufaktur. Helsingborg: Helsingborgs stad. ISBN 91-20-06743-7
 • Haas, Jonas & Katzeff, Adam (2003). Helsingborgs stadskärna: bevarandeprogram : antaget i kommunfullmäktige 2002-09-25. Helsingborg: Bevarandeplanskommittén, Helsingborgs stad. ISBN 91-631-3664-3
 • Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad (2005). Arkitekturguide för Helsingborg. Helsingborg: Helsingborgs stad. ISBN 91-975719-0-3
 • Grahn, Sidney (2006). Henckelska gården. I Helsingborgs stadslexikon. Helsingborg: Helsingborgs lokalhistoriska förening. ISBN 91-631-8878-3