Ivar Broman

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ivar Broman på 1920-talet.
Ivar Bromans grav på Norra kyrkogården i Lund.

Ivar Broman, född den 18 september[1] 1868 i Östraby församling i Skåne, död den 11 maj 1946 i Lund, var en svensk anatom och embryolog. Han var far till Sten Broman och Tore Broman.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Broman kom från ett fattigt hem: hans far Jöns Broman var skräddare. Med hjälp av lokala välgörare gavs han dock ändå möjlighet till högre studier. Efter studentexamen 1890 skrevs han in vid Lunds universitet för studier i medicin. Han blev medicine kandidat 1895 och disputerade 1899. Samma år blev han docent i anatomi och histologi. Under en tid överflyttade Broman sin verksamhet till Uppsala universitet där han 1901 blev e.o. professor i anatomi. 1905 återvände han till Lund för motsvarande tjänst där och blev 1909 ordinarie professor, en post han pensionerades från 1933. Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, av Fysiografiska sällskapet i Lund från 1906, och blev riddare av Nordstjärneorden 1933. 1929 blev han hedersdoktor vid Köpenhamns universitet.[1]

Broman studerade även vid universitetet i Kiel samt företog ett flertal forsknings- och studieresor i såväl Europa som Afrika.

Ivar Broman var primärt framstående inom embryologin och samlade under sina forskningsresor ihop ett rikt studiematerial inom detta fält, vilket sedermera samlades i det genom en särskild donation inrättade Tornbladinstitutet, för vilket Broman var förståndare till sin död. Han sammanställde också ett vetenskapligt värdefullt register över fosterskador och missbildningar.

Som författare var Broman flitig och till hans viktigare verk hör Normale und abnorme Entwicklung des Menschen (1911). Han verkade också som populärvetenskaplig skriftställare i press och i bokform.

Ivar Broman var far till den kände kompositören och musikkritikern Sten Broman. Liksom denne var även fadern mycket aktiv i Sällskapet CC där han var stormästare 1940–46. Broman d.ä. var även en av grundarna av Riksföreningen Sverige-Tyskland. Broman var inte medlem i något nazistisk parti. Däremot var han en beundrare av tysk vetenskap och kultur. I en rad skrifter blandas moderna vetenskapliga synsätt med aspekter av eugenik och radikal-biologiska argument.[2] Han var medlem av Svenska sällskapet för rashygien.

Den senare kände läkaren Israel Holmgren lärde känna den unge Broman när denne på 1890-talet gjorde praktiktjänst vid Serafimerlasarettet, och skriver därom i sina memoarer: Jag minns alldeles särskilt lilla kandidat Ivar Broman från Lund. En liten livlig, alltid skrattande man med små näpna fötter, kokett chausserade med rosettprydda skor.

Bromans efterlämnade handlingar förvaras på handskriftssektionen vid Lunds universitetsbibliotek. Den privatbostad - "Rosenvillan" - Broman 1907 lät uppföra efter egna ritningar i Professorsstaden i Lund rymde fram till 2006 Slaviska institutionen vid Lunds universitet. Broman ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.

Ivar Broman var åren 1914-1929 ordförande för Medicinska Föreningen

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Carl af Petersens & Anders Malm: Lunds universitets matrikel 1899 (Lund 1898-99)

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Svensk uppslagsbok, Malmö 1939
  2. ^ Svensk medicinhistorisk tidskrift, februari 2004