Lågstadium

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ulvsundaskolan, en lågstadieskola i Bromma.

Ett lågstadium är en skolterm som i Finland och Sverige tidigare använts för den obligatoriska skolans tidiga år.

I Sverige var lågstadium en beteckning på årskurs 1–3 i den 9-åriga svenska enhetsskolan och grundskolan[1] från 1949 fram till 1994. Mellan 1994 och 2011, då läroplanen LpO 94 gällde, gjordes försök med så kallade tidigare- och senarelärare och stadiebegreppen försvann alltmer ur skoldokumenten. När förskoleklassen infördes 1998 i svenska skolor fick inte sexorna fysiskt rum och många skolor valde att bli F-5-skolor på grund av utrymmesbristen. I och med den nya läroplanen Lgr 11 reformerades lärarutbildningen och en grundlärarutbildning med inriktning för lågstadiet (F-3) och mellanstadiet (4-6) och en ämneslärarutbildning för högstadiet (7-9) återinfördes i den svenska skolan. I dag återgår allt fler svenska skolor till den nygamla stadiemodellen, men nu utan officiella benämningar, och sjätteklassen återinförs på de flesta F-6-skolor.

Från 2017 planeras i Sverige termerna lågstadium, mellanstadium och högstadium återigen bli inarbetade i lagtexten, och därmed kommer årskurserna 1-3 även formellt att benämnas lågstadium.[2]

I Finland var lågstadium beteckning på årskurs 1–6 i den finska grundskolan från 1972 fram till 1999.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Lågstadium”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A5gstadium. Läst 15 augusti 2016. 
  2. ^ Regeringens promemoria U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolanoch närliggande frågor s.9 http://www.regeringen.se/contentassets/d62d166ac6894211ba649c96bac46101/en-stadieindelad-timplan-i-grundskolan-och-narliggande-fragor.pdf