Microsoft Flight Simulator

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Microsoft Flight Simulator
Utvecklare Microsoft
Senaste utgåva 10
(2006)
Operativsystem Microsoft Windows
Typ Flygsimulator/Datorspel
Licens MS-EULA
Webbplats http://www.fsinsider.com/
En Boeing 737 från Microsoft Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator (eller MSFS) är ett flygsimuleringsprogram för Microsoft Windows, marknadsfört och ofta betraktat som ett datorspel.

De hobbyister som använder flygsimulatorer, till exempel Microsoft Flight Simulator på sina persondatorer för att simulera flygning i luftfarkoster, kallar sig för flygsimmare (från engelskans Flight Simmer).

Som en av de mest välkända och mest omfattande flygsimulatorprogrammen för hemmabruk, var MSFS en av de tidiga produkterna i Microsofts produktportfölj - olikt företagens andra program vilka i stort sett alla var affärs- och nyttoorienterade.

Bruce Artwick utvecklade flygsimuleringsprogram med början år 1977 och hans företag, subLOGIC sålde dem för olika persondatormodeller. År 1982 gav Artwicks företag Microsoft licens för en version av Flight Simulator för IBM PC, vilken kom att marknadsföras som Microsoft Flight Simulator 1.0. Bill Gates hade fascinerats av Antoine de Saint-Exupérys bok The Night Flight (på svenska Nattflygning, 1931) vilken mycket detaljerat berättade om upplevelsen av att flyga ett litet flygplan.

I januari 2009 meddelade Microsoft att man lägger ner utvecklingen av Flight Simulator-programmet som ett led i en stor besparing orsakat av finanskrisen. Flertalet av de omkring 100 anställda på företaget Aces Studio som hade ansvaret för programutvecklingen sades upp.

I augusti 2010 meddelade Microsoft att man startat utvecklingen av Microsoft Flight som kommer att vara en fortsättning på Flight Simulator. Det nya spelet sägs fokusera mer på nybörjare men att den fortfarande kommer att hålla den realism som många FS-fans är bekanta med. Microsoft Flight utvecklas internt av Microsoft med några av de ex-ACES Studio medlemmar. I januari 2011 meddelade Microsoft att spelet bara skulle vara kompatibel med Windows Vista, Windows Server och Windows 7.

Civil flygsimulator[redigera | redigera wikitext]

Det har funnits olika slags program för att simulera flygning på marknaden nästan lika länge som det funnits hemdatorer. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier:

 • Datorspel: Dessa simulerar ofta militära, historiska, nutida verkliga eller rent fiktiva stridsflygplan eller -helikoptrar. Målet i spelet är oftast att genomföra stridsuppdrag och att samla poäng och att undvika att bli nerskjuten. Ett exempel på spel i denna kategori är Microsoft Combat Flight Simulator, men det finns och har funnits hundratals andra titlar på marknaden.
 • Flygsimulatorer: Programmets målsättning är att så realistiskt som möjligt (som programmets egna begränsningar och användarens hårdvara tillåter) simulera känslan av att flyga det simulerade flygplanet. Målet är inte att samla så många poäng eller utföra vissa i förväg bestämda uppdrag vilket kännetecknar datorspelen. Istället erbjuder flygsimulatorn en miljö för användarna, där dessa på egen hand kan sätta upp sina mål för sin hobby. Dessa mål kan till exempel vara att starta från flygplats A, flyga till och landa på flygplats B i planet X utan att kraschlanda, samt att följa de regler som gäller för civil flygtrafik. Andra mål kan vara att ta fram modelleringar av olika flygplansmodeller och förse dem med så god funktionalitet och vackra estetiska egenskaper som möjligt. Vidare erbjuder multiplayerfunktionaliteten i senare versioner av programmet användarna att koppla upp sig över lokala nätverk (LAN) eller över Internet för att flyga tillsammans under flygledning i realtid. Enligt denna definition är Microsoft Flight Simulator en civil flygsimulator.

I de tidiga versionerna av Microsoft Flight Simulator ingick en enkel speldel, där spelaren flög en Sopwith Camel och skulle utföra luftstridsdueller i första världskrigmiljö. Denna spelfunktion försvann dock i och med version 4 (även om flygplanet Sopwith Camel fanns kvar, nu i en civil veteranflygsversion). Med detta undantag har Microsoft i Flight Simulator fokuserat på civil flygtrafik. De simulerade flygfarkosterna har varierat från allt från små hobby- och allmänflygsflygplan (exempelvis Cessna 172 Skyhawk och Cessna 182 Skylane), via affärsflygplan (till exempel Learjet 45) till stora kommersiella trafikflygplan (som Boeing 747-400 och Boeing 777. Från versionen MSFS98 har även helikoptrar ingått i flottan av luftfarkoster i Microsoft Flight Simulator.

Användargränssnitt[redigera | redigera wikitext]

Allmänt sett kan man säga att utvecklingen hos Microsoft Flight Simulators användargränssnitt har följt och styrts av begränsningarna hos användarnas datorer; ju fler funktioner och finesser som introducerats i programmet, desto kraftfullare datorer har krävts för att dra nytta av dessa och omvänt; ju kraftfullare datorer användarna har, desto fler funktioner kan användaren dra nytta av och desto högre prestanda uppnår man i programmet. Detta avser bland annat processorhastighet, storlek på och snabbhet hos RAM-minnet, kapacitet och snabbhet hos hårddisk- och andra sekundära lagringsenheter (till exempel CD-ROM), prestanda och snabbhet hos video- och ljudkort, samt hastighet hos Internetuppkoppling, med mera. Minimispecifikationen för hårdvarukrav har alltid under Microsoft Flight Simulators historia i realiteten krävt att användarna har datorer med spjutspetsprestanda.

Grafik[redigera | redigera wikitext]

I de tidiga versionerna från subLOGIC satte hårdvaran hos måldatorerna upp gränserna för grafikens kvalitet. Avsaknaden av grafikmöjligheter eller begränsningen hos dem gjorde att bildskärmen visade en rudimentär instrumentpanel och trådgrafik av "landskapet" man flög i. Bilduppdateringsfrekvensen (eng. frame rate) var även usel: cirka 2 bilder per sekund. Vissa datormodeller hade enbart svart/vit bildåtergivning (till exempel Apple Macintosh).

I och med Microsoft Flight Simulator 3.0 (1988)och framåt skedde ett gigantiskt språng ifråga om grafikkvalitet. Den nya standarden EGA för IBM PC/AT och kompatibla datorer innebar högupplösande grafik och snabbare bilduppdateringar än tidigare. Standarderna VGA, SVGA och så vidare har inneburit ännu högre bildkvalitet och prestanda, liksom utvecklingen av olika tekniker för grafikacceleration.

I de moderna versionerna av Microsoft Flight Simulator används grafikrendering av spjutspetskvalitet med fotorealistisk kvalitet. Stöd för att använda flera bildskärmar möjliggör för användarna att ha mer än en vy uppe samtidigt på olika skärmar, vilket gör visst perifert seende möjligt (särskilt viktigt vid landning). Microsoft Flight Simulator har även stöd för tredimensionell grafik genom särskilda 3D-glasögon.

Ljud[redigera | redigera wikitext]

I de tidigaste versionerna var ljudmöjligheterna begränsade till vad som kunde återges i datorernas interna högtalare. I och med att ljudkort blev alltmer standard (i MS-DOS- och Microsoft Windows-baserade datorer) kom ljudet att förbättras radikalt. Från Microsoft Flight Simulator 5.0 (år 1993) infördes digitalt inspelat och bearbetat ljud.

Den nyaste versionen, Microsoft Flight Simulator X (se nedan) erbjuder ljud av surround-kvalitet.

Kontroll av luftfarkosterna[redigera | redigera wikitext]

I tidiga versioner av programmet styrde användaren sitt flygplan med hjälp av tangentbordskommandon. Senare tillkom att vissa funktioner (de primära flygkontrollerna, det vill säga höjd- och skevroder, samt motorpådrag) kunde kontrolleras med hjälp av datormusen. I och med att realismen hos de modellerade flygplanen ökade, skärptes kravet på precision hos kontrollrörelserna från användaren, vilket gjorde tangentbordet otillräckligt. Tredjeparttillverkare lanserade joystickar och stöd lades till i Flight Simulator för dessa. Senare tillkom ytterligare stöd för bland annat flight sticks (rattar liknande dem i verkliga flygplan som reglerar höjd- och skevroder), sidoroderpedaler (ofta med differentiell bromsfunktion) och olika instrument- och kontrollpaneler för navigerings-, radio- och manöverutrustning. Joystickar och flight sticks med force feedback-funktion innebär att små elmotorer, styrda av programmet, efterliknar de krafter en pilot i ett verkligt flygplan känner i roderreglagen (som trycket från de omgivande luftmassorna mot rodren, skakningar vid turbulens och vid sättningen vid landning, vibrationer vid taxning och så vidare).

De flesta av dagens flygsimmare använder en joystick eller flight stick för de primära roderkontrollerna och tangentbordskommandon för motor-, radio-, navigerings- och övriga kontroller. Även om det går att flyga genom att styra flygplanet enbart med hjälp av tangentbordet så underlättar en joystick så pass mycket, att det får anses som ett minimikrav. Ännu sannare blir detta ifråga om flygning av andra luftfarkoster, som till exempel helikoptrar.

Det finns verkliga hobbyentusiaster bland flygsimmarna som byggt en mer eller mindre komplett cockpit med flera bildskärmar, riktiga flygkontroller och instrument som närmar sig kvaliteten hos professionella flygsimulatorer.

Realism[redigera | redigera wikitext]

Högre prestanda hos användarnas datorer har även lett till högre realism ifråga om hur väl simulatorns flygmodell kan motsvara det simulerade planets verkliga flygegenskaper. I de ursprungliga versionerna styrdes flygmodellen av ett 20-tal parametrar; i dagens versioner av flera hundra.

Multimediainnehåll[redigera | redigera wikitext]

Med början från version Microsoft Flight Simulator for Windows 95, som var den första versionen som distribuerades på cd-rom, har simulatorns multimediainnehåll kommit att växa. I tidigare versioner inskränkte sig detta till ren text i form av till exempel korta presentationer av flygplansmodeller med specifikation av data som vikt, mått och så vidare, samt enkla hjälpfunktioner. I Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight finns artiklar, videoklipp och en interaktiv uppslagsbok om flygning och flygrelaterade ämnen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Microsoft Flight Simulators historia

Microsoft Flight Simulator nådde sin kommersiella mognad i och med version 3.1 och gick därefter över till att omfatta bruket av 3D-grafik och grafikacceleration genom hårdvara för att bli en spjutspetsprodukt som används av länders flygvapen för att öva piloterna innan de går till väders.

Den senaste versionen av simulatorn, Microsoft Flight Simulator X tilltalar piloter, blivande piloter och folk med drömmen att vara piloter. De är mindre spel än enorma virtuella miljöer; de upplevs ofta som frustrerande, komplexa och svåra på grund sin realism, men kan samtidigt vara mycket tillfredsställande för den skicklige flygsimmaren. Området som går att flyga i omfattar hela världen, i skiftande detaljnivå och innefattar över 20 000 flygplatser. I programmet ingår synnerligen detaljerade sceneridetaljer som avbildar kända landmärken och ett ständigt växande antal städer. Detaljrikedomen i landskapet är ofta mindre god utanför tätorter och i synnerhet utanför USA, även om en uppsjö webbplatser erbjuder landsskapstillägg (eng. Scenery Add-ons) både som gratisprogram och kommersiellt, för att råda bot på detta.

Microsoft Flight Simulator innehåller en sofistikerad vädersimulering, med möjlighet att ladda ner data om verkligt väder, en varierad flygtrafiksmiljö med interaktiv flygledning (eng. Air Traffic Control eller ATC) (även om detta inte infördes för första gången i MSFS), flygplan som spelaren kan flyga från Bröderna Wrights första flygplan the Flyer till Boeing 777:or och en stor multimediadel med texter, ljud och bilder om flygning, interaktiva lektioner och utmaningar, samt checklistor för flygplanen. Det är den stora tillgången på uppgraderingar och tillägg, både kostnadsfria och kommersiella som ger simulatorn dess flexibilitet och omfång.

Microsoft Flight Simulator inledde sitt liv som en uppsättning artiklar om datorgrafik skrivna av Bruce Artwick år 1976 rörande program för 3D-grafik. Då tidningens redaktör berättade för Artwick, att tidningens läsare gärna ville köpa ett sådant program, grundade denne ett företag, subLOGIC Corporation år 1977 och började sälja flygsimulatorer för 8080-baserade datorer såsom Altair 8800 och IMSAI 8080. År 1979 gav subLOGIC ut FS1 Flight Simulator för Apple II. År 1980 lanserade subLOGIC en version för Tandy TRS-80 och år 1982 sålde de licensrättigheterna för en version för IBM PC med CGA-grafik till Microsoft, vilken gavs ut som Microsoft Flight Simulator 1.0. SubLOGIC fortsatte med att utveckla produkten för andra plattformar och deras förbättrade Flight Simulator II porterades till Apple II år 1983, till Commodore 64 och Atari 800 år 1984, samt till Amiga och Atari ST år 1986. Under tiden lämnade Bruce Artwick subLOGIC, för att grunda Bruce Artwick Organization, där han arbetade på framtida Microsoft-utgåvor, utgående från Microsoft Flight Simulator 3.0 år 1988.

Microsoft har fortlöpande producerat nya versioner av simulatorn, i vilka de lagt till funktioner såsom nya flygplan och förbättrat sceneri. The Professional Edition som lanserades med 2000- och 2002-versionerna, vilka innehöll fler flygfarkoster, verktyg och fylligare scenerier än standardversionen, var ett format som övergavs inför versionen 2004 (version 9), vilket återgick till formatet med en enda version. Version 9 var en hyllning till hundraårsjubileet av den första motordrivna flygningen.

Tillägg och specialanpassningar[redigera | redigera wikitext]

Flight Simulator drar nytta av en struktur som tillåter användarna att modifiera nästan varje aspekt av spelets innehåll. Filtyperna ingår i ett flertal kategorier, vilket låter modellerare redigera enskilda egenskaper med hög grad av flexibilitet. Till exempel består spelets flygfarkoster av sex olika delar:

 • Filen aircraft.cfg som är en "paketeringsfil" vilken binder ihop samtliga andra filer som ett visst flygplan består av. Denna fil är en vanlig ascii-textfil som redigeras med ett textredigeringsprogrogram som till exempel Anteckningar i Windows.
  • Modellen, som är en tredimensionell modell i CAD-utförande av flygplanets exteriör och virtuella cockpit (om sådan finnes).
  • Ytorna (eng. textures), bitmap-bilder vilka spelet lägger ut ovanpå modellen. Dessa kan enkelt ändras (vilket kallas repainting) så att en viss modell kan anta varje tänkbart utseende, verkligt eller fiktivt.
  • Ljuden, vilka bokstavligen återger hur flygplanet låter. Detta bestäms av de WAV-filer som ingår i planets ljuduppsättning (eng. sound set).
  • Panelen, en återgivning av flygplanets cockpit. Denna innehåller en eller flera bitmappsbilder av cockpiten, instrumentfiler och oftast en egen uppsättning ljud.
  • FDE-filen eller Flight Dynamics Engine. Denna består av the airfile, en *.air-fil vilken innehåller hundratals parametrar vilka definierar flygplanets flygkarakteristika.

Enskilda egenskaper kan redigeras, till exempel cockpitens utformning och utseende, flygplanens tredimensionella modellering och ytor samt deras flygegenskaper, landskapets modellering och ytor, ofta med lättanvända program eller helt enkelt i ett textredigeringsprogram som Notepad (Anteckningar i svenska Windows). Hängivna flygsimulanter har dragit fördel av Flight Simulators stora möjligheter till utvidgning genom att bygga ihop programmet med hemmakonstruerad hårdvara, varav vilka gränsar till komplexiteten hos kommersiella, fullt rörliga flygsimulatorer.

Ett stort antal webbplatser ägnas åt att förse användarna med tilläggsfiler (såsom flygplan från verkliga flygbolag, nyttofordon vid flygplatser, verkliga byggnader i specificerade städer, förbättrade landskap med mera. Den rikliga förekomsten via internet av kostnadsfria tilläggsfiler för simulatorn har uppmuntrat framväxten av ett stort antal livliga communities i form av nätverk av designgruppers/entusiasters elektroniska anslagstavlor, multi-playerflygning online och "virtuella flygbolag". Internets stora tillgänglighet har även lett till enkel distribution av kommersiella tillägg till simulatorn, i och med att möjligheten att ladda ner filerna från internet innebär att distributionskostnaderna minimeras.

Det finns även gott om kommersiella tillägg. Tillverkare såsom PMDG, Flight1, LAGO och Phoenix Simulation Software (PSS) ger ut tillägg av detta slag. Landskapsförbättringar, flygplan, ljudpaket, verktyg och många andra slags program är tillgängliga kommersiellt. Kommersiella tillägg tenderar ofta att innehålla flera funktioner än sina kostnadsfria motsvarigheter, men avancerade funktioner är dock inte begränsade till kommersiella paket och ett flertal fria paket är välkända för att erbjuda samma funktionalitet och professionella kvalitet utan kostnad. Kommersiella flygplanspaket innehåller ofta en djupt detaljerad simulering av flygplanets alla system, virtuella cockpitar och kabiner mer "walk-around"-möjligheter (d.v.s. att användaren kan lämna planets cockpit och vandra runt i delar av eller hela flygplanets kabin), samt mycket realistiska 2D-paneler.

Nätgemenskapens engagemang[redigera | redigera wikitext]

En stor och livaktig community har vuxit fram kring Microsoft Flight Simulator, till dels beroende på den öppna strukturen som simulatorn är uppbyggd, vilket tillåter omfattande modifieringar. Det finns även många virtuella flygbolag, där entusiaster flyger sina uppdrag på samma sätt som piloter gör i riktiga flygbolag, samt världsomspännande nätverk för simulering av flygtrafik och flygledning, såsom VATSIM och IVAO.

För en kortfattad lista över nätgemenskapernas webbplatser, se Externa länkar nedan.

Flight Simulator X[redigera | redigera wikitext]

Se huvudartikel Microsoft Flight Simulator X

Flight Simulator X är senaste versionen av Microsoft Flight Simulator. Den innefattar bland annat en uppgradering av grafikmotorn, liksom kompatibilitet med DirectX 10 och Windows Vista-tekniken.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Några av de mest besökta nätgemenskapernas webbplatser är:

På webbplatserna ovan finns ett stort antal fria nedladdningar och länkar till andra webbplatser. Som tillägg följer några kataloger över FS-relaterade webbplatser:

De två största nätverken för simulering av flygtrafik och flygledning: