Militärpolis

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Militärpolis i Singapore, 2000.
Carabinieri i ordningstjänst i Florens.
Norska militärpolisfordon

Militärpolis, tidigare även benämnd fältpolis, är en förbandstyp förekommande i de flesta militära styrkor i världen. Oftast med huvuduppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom främst andra militära förband. Militärpolisen kan även ha ansvar utanför militära ramar och då ersätta och/eller komplettera de civila polismyndigheterna.

Militärpolisen i Italien[redigera | redigera wikitext]

Den italienska militärpolisen, Arma dei Carabinieri, grundades av kung Viktor Emanuel I den 13 juli 1814. Kåren fungerar både som en civil polismyndighet och som en militär poliskår. Den är underställd det italienska försvarsdepartementet och fick status som självständig försvarsgren 31 mars 2000. Dessförinnan hade man varit ett truppslag inom den italienska armén.

Militärpolisen i Norge[redigera | redigera wikitext]

Den norska militärpolisen grundades under andra världskriget. Huvuduppgiften är att bedriva ordnings- och underrättelsetjänst.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Militärpolisen består idag av Forsvarets militærpolitiavdeling som är underställd Forsvarets kompetansesenter for logistikk. Dessutom finns ett tiotal andra avdelningar grupperade runt om i landet där de är underställda de olika försvarsgrenarna eller Försvarets logistikorganisation.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Militärpolisavdelningen är förlagd till Sessvollmoen, där utbildning av nya militärpoliser och -befäl sker. Normalt sker utbildningen under sex månader vid Sessvollmoen innan poliserna posteras i operativ tjänst vid de lokala MP-avdelningarna. På Sessvollmoen finns även en särskild militärpolisbefälsskola. Här utbildas blivande befäl innan de utexamineras med sergeants grad och posteras vid de olika förbanden.

Fasta MP-detachement[redigera | redigera wikitext]

Fasta MP-detachement finns vid:

Internationell tjänst[redigera | redigera wikitext]

Norsk militärpolis har deltagit i det norska försvarets flesta utlandsmissioner. Militärpolisens främsta uppgift är att säkerställa rättssäkerheten för norsk militär personal samt utgöra rådgivning i militärpolisiära frågor.

Militärpolisen i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens Militärpolisenhets heraldiska vapen.

I Sverige ingår militärpolisen i Försvarsmakten, med centrum på Livgardet (LG) i Kungsängen, där all svensk militärpolisutbildning sker[1] I Försvarsmaktens insatsorganisation ingår två militärpoliskompanier. Militärpolisutbildad personal finns placerad på flera orter i Sverige, och ingår även i andra krigsförband, bland annat säkerhetsbataljonen. Sverige har dock inga gendarmeriförband, utan militärpolisen upprätthåller enbart ordning och säkerhet inom, samt genomför militärpolisverksamhet vid internationella insatser.

Internationell tjänst[redigera | redigera wikitext]

Idag tjänstgör ett antal svenska militärpoliser i internationell tjänst, både inom ramen för FN och NATO. Dessa militärpolisers huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom de militära förband som ingår i respektive uppdrag. Militärpoliser i internationell tjänst är antingen grundutbildade inom Försvarsmakten eller grundutbildade av den civila polismyndigheten. Samtliga genomgår uppdragsanpassad utbildning inför avresan.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Militärpolisens historia sträcker sig långt tillbaka om man räknar in de befattningar inom militära förband som hade till uppgift att upprätthålla disciplin samt utdela bestraffningar, inklusive profosser och väblar. Utbildning av militärpolisförband inleddes först 1940, då det första fältpoliskompaniet sattes upp. Fram till 1964 var den svenska beteckningen fältpolis, därefter byttes den till militärpolis.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Försvarsmaktens militärpolisenhet (FM MPE), Försvarsmakten, läst 2013-01-20
  2. ^ Den svenska mililtärpolisens historia, Militärpolisföreningen, läst 2013-01-20