Livgardet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Livgardet
(LG)
Livgardet vapen.svg
Fri vapensköld för Livgardet tolkad efter dess blasonering.
Datum 2000–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Infanteri, Kavalleri
Storlek Regemente
Föregångare Svea livgarde
Livgardets dragoner
Del av ATS (2000–)
Förläggningsort Kungsängen, Stockholm
Motto Possunt nec posse videntur
("De gör det till synes omöjliga")
Färger Infanteri: Gult     
Kavalleri: Vitt     
Marsch "Kungl. Svea livgardes Marsch" (Körner)
"Kungl. Svea livgardes Defileringsmarsch" (I Gustavsson)
"Kungl. Livregementets dragoners marsch" ("Dragonerna Komma") (A Ericsson)
Svea livgardes Gamla Marsch (Inspektionsmarsch)
Årsdagar 14 januari [1]
Segernamn Befrielsekriget 1521
Rain 1631
Lützen 1632
Oldendorf 1633
Wittstock 1636
Leipzig 1642
Warszawa 1656
Fredriksodde 1657
Tåget över Bält 1658
Halmstad 1676
Lund 1676
Landskrona 1677
Narva 1700
Düna 1701
Kliszow 1702
Pultusk 1703
Holowczyn 1708
Helsingborg 1710
Svensksund 1790
Befälhavare
Regementschef Öv Christer Tistam [2]
Christer Tistam.jpg
Nuvarande stf befälhavare Öv Stefan Nacksten
Nuvarande stabschef Övlt Lars Wikstrom
Hederschef H.M. Konungen
En högvaktssoldat ur Livgardets livkompani utanför Stockholms slott.

Den här sidan handlar som förbandet som bildades 2000, för äldre Livgarden, se Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Livgardet (LG) är ett svenskt infanteri- och kavalleriförband inom Armén som verkat sedan år 2000. Förbandet är förlagt till Brunna norr om Kungsängen i Upplands-Bro kommun och till Livgardets Kavallerikasern i Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Livgardets historia går tillbaka till 1500-talet och har sitt ursprung i dels Gustav Vasas livvakt under befrielsekriget 1521-1523 vilken han sedan formerade som en drabantkår, Kungliga Drabantkåren, när han valts som kung och senare blev Svea livgarde, dels Upplands ryttare, sedermera Livregementet till häst som senare blev Livregementsbrigaden och delades i flera förband och blev till Livregementets dragoner, Livregementets husarer och efter sammanslagning med Närkes regemente blev Livregementet till fot och Livregementets grenadjärer. Livgardet bär ännu på sina fanor segernamnet Befrielsekriget broderat i guld.

Dagens Livgarde (LG) bildades den 1 juli 2000 som ett resultat av försvarsbeslutet 2000, genom att Svea livgarde (I 1) och Livgardets dragoner (K 1) slogs samman och bildade Livgardet. Den 1 januari 2004 tillkom Swedint som en enhet inom Livgardet, då det avvecklades i Almnäs utanför Södertälje. Som ett vidare resultat av försvarsbeslutet 2004 tillkom även tre hemvärnsgrupper inom Livgardet från och med den 1 januari 2006, då Mellersta militärdistriktet avvecklades den 31 december 2005.

Den 1 januari 2010 tillkom ytterligare en enhet inom Livgardet, då Försvarsmusikcentrum avvecklades som självständigt förband den 31 december 2009 och uppgick i Livgardet under namnet Försvarsmusiken.[3]

Livgardet utbildar idag (2010) rekryter, hemvärnssoldater och de cirka 1 800 soldater och officerare som årligen gör utlandstjänst.[4]

Kung Carl XVI Gustaf är hederschef för Livgardet. Bakgrunden till det är att Livgardet, som ärvt sina traditioner från Livgardets dragoner (K 1) och Svea livgarde (I 1), tillhörde fram till den 31 december 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper, det vill säga gardesförbanden, vilka kungen personligen var regementschef för. Sedan den nya regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 1975, är han istället hederschef för de förband som ingick i Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Insatsförband[redigera | redigera wikitext]

Livbataljon[redigera | redigera wikitext]

Livbataljon är ett kombinerat infanteri- och kavalleriförband som ansvarar för statsceremoniell verksamhet och, i händelse av krig, att skydda statschefen, regeringen och militärledningen. Chef för bataljonen är överstelöjtnant Rikard Bengtsson. Förbandet är specialiserat på strid i bebyggelse och är organiserat i tre enheter:[5]

 • Bataljonsstab: leder och planerar förbandets verksamhet.
 • Livkompani: infanteri, genomför statsceremoniell verksamhet till fots, däribland högvakt.
 • Livskvadron: kavalleri, genomför beriden högvakt och beriden statsceremoniell verksamhet samt högvakt till fots.

Hela bataljonen är grupperad på gamla KavallerikasernLidingövägen i Stockholm.

12:e motoriserade skyttebataljonen[6][redigera | redigera wikitext]

12:e motoriserade skyttebataljonen är ett insatsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljö som finns där präglar inriktningen för förbandets träning. 12:e motoriserade skyttebataljonen är ett av Försvarsmaktens nyaste krigsförband. Men bataljonen startar inte från noll utan har sin grund i tidigare Gardesbataljon och den 7:e lätta skyttebataljonen som tidigare delats mellan Livgardet och förbandet K 3 i Karlsborg.

Huvuddelen av bataljonen bemannas med deltidsanställda soldater. Stabs- och understödskompaniet samt trosskompaniet består till del av heltidsanställda soldater.

 • Bataljonsstab
 • 120:e stabs- och understödskompaniet
 • 121:a skyttekompaniet
 • 122:a skyttekompaniet
 • 123:e skyttekompaniet
 • 124:e trosskompaniet

12:e motoriserade skyttebataljonen är förlagda på Granhammar kasern i Kungsängen utanför Stockholm.

13:e säkerhetsbataljon[7][redigera | redigera wikitext]

13:e säkerhetsbataljonen står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsgemensamt och drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Bataljonen övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands: kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet och terrorism.

 • Bataljonsstab
 • 131:a säkerhetsskvadron: arméförband, förlagda i Kungsängen utanför Stockholm.
 • 132:a säkerhetskompani sjö: marint förband, förlagda i Göteborg. Organisatorisk tillhör kompaniet Amfibieregementet, Amf 1.
 • 133:e funktionsskvadron: arméförband, förlagda i Kungsängen utanför Stockholm.

14:e militärpoliskompaniet[redigera | redigera wikitext]

14:e militärpoliskompaniet är ett så kallat kontrakterat kompani, vilket innebär att huvuddelen av personalen vid kompaniet tjänstgör begränsade tidsperioder.[8]

15:e militärpoliskompaniet[redigera | redigera wikitext]

15:e militärpoliskompaniet är ett så kallat stående kompani, vilket innebär att personalen vid kompaniet tjänstgör heltid som fast anställda och arbetar som militärpoliser till vardags.[9]

Insatsledning Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Insatsledning Stockholm är en del av Livgardet och är ledningsresurs med uppgift att leda militära insatser inom Stockholms län. Insatsledningen samverkar med övriga stödfunktioner i samhället som till exempel Länsstyrelsen och Polisen i syfte att upprätthålla insatsplaner för skydd av skyddsobjekt, militära som civila. Insatsledningen består av totalt 100 personer.[10]

Den 1 januari 2013 kom Insatsledning Stockholm att uppgå och bli en del i Militärregion Mitt (MR M).

Övriga enheter[redigera | redigera wikitext]

Inom Livgardet ingår även följande enheter:

Kommendantstaben i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

 • Kommendantstaben i Stockholm: Chefen för Livgardet är tillika kommendant i Stockholm, till sin hjälp har han Kommendantstaben. Denna ansvarar för att leda den statsceremoniella verksamheten i Stockholm och för att fungera som länk mellan Försvarsmakten, Regeringskansliet och Kungliga Hovstaterna. Staben är inrymd i Högvaktsflygeln på Stockholms slott.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet[redigera | redigera wikitext]

Försvarets internationella centrum[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmusiken[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmusiken (FöMus): Tillkom som enhet inom Livgardet den 1 januari 2010, efter att Försvarsmusikcentrum avvecklades som självständigt förband den 31 december 2009.[3]Försvarsmusiken omfattar en enhetsledning med tre musikkårer totalt 141 personer.

 • Arméns musikkår är en stor paradmusikkår och stor symfonisk blåsorkester samt flera smärre ensembler som i likhet med övriga professionella musikkårer utför musik till fots i statsceremonielet och vid vaktparader samt på förband och enheter samt för allmänheten i Sverige och utomlands. Musikkåren är stationerad i Stockholm, omfattar kårledning med 53 yrkesmusiker, och har sina anor från Kungl. Svea och Kungl. Göta Lifgardenas musikkårer.
 • Livgardets dragonmusikkår är en beriden musikkår som utför musik till häst i statsceremonielet och vid vaktparader. Musikkåren är stationerad i Stockholm på gamla K 1, omfattar kårledning med 30 yrkesmusiker, och har sina anor från Kungl. Lifgardet till hästs- och Kungl. Lifregementets dragoners musikkårer.
 • Marinens musikkår utför musik till fots i statsceremonielet och vid högvakter. Musikkåren är stationerad i Karlskrona på Kasern Sparre, omfattar kårledning med 30 yrkesmusiker, och har sina anor från Flottans musikkår i Karlskrona.

Utbildningsgrupper[redigera | redigera wikitext]

Sedan den 1 januari 2006 ingår även tre stycken utbildningsgrupper inom Livgardet.

Paradstyrkor och uppvisningsgrupper[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Livgardets paradstyrkor
Skylt med Livgardets vapensköld och segernamn vid Lidingövägen i Stockholm.

Trupper ur Livgardet medverkar i olika statsceremoniella sammanhang. Främst i högvakten i Stockholm men också vid riksmötets öppnande, statsbesök och händelser inom kungafamiljen. Paradtruppslagen är: grenadjärvakt med björnskinnsmössa ur Livkompaniet samt drabantvakt och beriden eskort ur Livskvadron.

Vid livgardet finns även icke anställda uppvisningsgrupper: Svea livgardes fältpiparkår och Svea livgardes musketerarkår.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2002: Överste Ingvar Hellquist
 • 2002–2005: Överste Kent Edberg
 • 2005–2009: Överste Svante Borg
 • 2009–2014: Överste Håkan Hedlund
 • 2014–idag: Överste Christer Tistam [2]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Livgardet 2000-07-01
Beteckningar
LG 2000-07-01
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Kungsängen (F) 2000-07-01
Sollefteå (D) 2006-01-01
Falun (D) 2006-01-01
Gävle (D) 2006-01-01
Kungsängens övnings- och skjutfält (Ö) 2000-07-01
Marma skjutfält (Ö) 2004-01-01

Hinderbanor[redigera | redigera wikitext]

Livgardet har två hinderbanor. Stridshinderbanan, cirka 1 700 meter, belägen i röjd terräng bestående av hinder som omväxlande utmanar balans och smidighet samtidigt som den kräver styrka, beslutsamhet och mod, samt en klassisk hinderbana, cirka 300 meter, där spänst är vitalt för enskilda genomföranden.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Livgardets jubileumsdag 14 januari”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Livgardet-LG/23733/Okad-ledningsformaga-i-Stockholm/. Läst 18 september 2012. 
 2. ^ [a b] Ny chef för Livgardet
 3. ^ [a b] ”Försvarsmusiken en del av Livgardet”. Försvarsmakten. 14 januari 2010. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Livgardet-LG/16679/Forsvarsmusiken-en-del-av-Livgardet/. Läst 25 september 2010. 
 4. ^ ”Livgardet”. mil.se. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/. Läst 4 december 2008. 
 5. ^ ”Livgardet, Livbataljon”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/templates/Mil_WebPage.aspx?id=19872. Läst 8 juni. 
 6. ^ ”12:e motoriserade skyttebataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/12e-motoriserade-skyttebataljonen/. Läst 18 januari 2016. 
 7. ^ ”13:e säkerhetsbataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/13e-sakerhetsbataljonen/. Läst 18 januari 2016. 
 8. ^ Forsvarsmakten.se 14:e Militärpoliskompaniet Läst 9 januari 2012
 9. ^ Forsvarsmakten.se 15:e Militärpoliskompaniet Läst 9 januari 2012
 10. ^ Forsvarsmakten.se Insatsledning Stockholm Läst 9 januari 2012

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]