Livgardet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan handlar som förbandet som bildades 2000, för äldre Livgarden, se Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Livgardet
(LG)
Livgardet vapen.svg
Vapensköld för Livgardet tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Livgardet
Datum 2000–
Land Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Infanteriet,
Kavalleriet
Roll Utbildningsförband
Storlek Regemente
Föregångare Svea livgarde,
Livgardets dragoner
Ingående delar 10. livbataljonen,
11. militärpolisbataljonen,
12. motoriserade skyttebataljonen,
13. säkerhetsbataljonen,
17. hemvärnsbataljonen, 18. hemvärnsbataljonen 23. hemvärnsbataljonen 24. hemvärnsbataljonen, 25. hemvärnsbataljonen, 26. hemvärnsbataljonen
Del av Opil (2000–2005)
ATS (2005–)
Högkvarter Kungsängen
Förläggningsort Kungsängen, Sollefteå, Stockholm
Övningsplats Björka,
Kabusa,
Norra Åsum,
Ravlunda,
Revingehed,
Rinkaby
Smeknamn Södra Skåningarna
Motto "Possunt nec posse videntur"
("De gör det till synes omöjliga")
Färger Infanteri: gult     
Kavalleri: vitt     
Marsch Infanteri: Marsch - "Kungl. Svea Livgardes Marsch" (W. Körner)
Defilering - Kungl. Svea Livgardes Defileringsmarsch" (I. Gustavsson)
Inspektion - "Livgardets Gamla Marsch" (okänd)
Kavalleri: Marsch - Dragonerna komma (Ericson)
Galopp/Defilering - Fehmarn-sundsmarsch (Piefke)
Årsdagar 14 januari [1]
Dekorationer LGIGM (2000)
LGISM (2000)
LGIIGM (2001)
LGIISM (2001)
LGIIIGM (2004)
LGIIISM (2004)
Segernamn Befrielsekriget 1521
Rain (1631)
Lützen (1632)
Oldendorf (1633)
Wittstock (1636)
Leipzig (1642)
Warszawa (1656)
Fredriksodde (1657)
Tåget över Bält (1658)
Halmstad (1676)
Lund (1676)
Landskrona (1677)
Narva (1700)
Düna (1701)
Kliszow (1702)
Pultusk (1703)
Holowczyn (1708)
Helsingborg (1710)
Svensksund (1790)
Befälhavare
Regementschef Öv Christer Tistam [2] Christer Tistam.jpg
Regementsförvaltare Richard Eriksson
Öv Stefan Nacksten Stf. regementschef
Stabschef Övlt Lars Wikstro
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
En högvaktssoldat ur Livgardets livkompani utanför Stockholms slott.

Livgardet (LG), är ett är ett svenskt infanteri- och kavalleriförband inom Armén som verkat sedan 2000. Förbandet är förlagt till Brunna norr om Kungsängen i Upplands-Bro kommun och till Livgardets Kavallerikasern i Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Livgardets historia går tillbaka till 1500-talet och har sitt ursprung i dels Gustav Vasas livvakt under befrielsekriget 1521-1523 vilken han sedan formerade som en drabantkår, Kungliga Drabantkåren, när han valts som kung och senare blev Svea livgarde, dels Upplands ryttare, sedermera Livregementet till häst som senare blev Livregementsbrigaden och delades i flera förband och blev till Livregementets dragoner, Livregementets husarer och efter sammanslagning med Närkes regemente blev Livregementet till fot och Livregementets grenadjärer. Livgardet bär ännu på sina fanor segernamnet Befrielsekriget broderat i guld.

Dagens Livgarde (LG) bildades den 1 juli 2000 som ett resultat av försvarsbeslutet 2000, genom att Svea livgarde (I 1) och Livgardets dragoner (K 1) slogs samman och bildade Livgardet. Den 1 januari 2004 tillkom Swedint som en enhet inom Livgardet, då det avvecklades i Almnäs utanför Södertälje. Som ett vidare resultat av försvarsbeslutet 2004 tillkom även tre hemvärnsgrupper inom Livgardet från och med den 1 januari 2006, då Mellersta militärdistriktet avvecklades den 31 december 2005.

Den 1 januari 2010 tillkom ytterligare en enhet inom Livgardet, då Försvarsmusikcentrum avvecklades som självständigt förband den 31 december 2009 och uppgick i Livgardet under namnet Försvarsmusiken.[3]

Livgardet utbildar idag (2010) rekryter, hemvärnssoldater och de cirka 1 800 soldater och officerare som årligen gör utlandstjänst.[4]

Kung Carl XVI Gustaf är hederschef för Livgardet. Bakgrunden till det är att Livgardet, som ärvt sina traditioner från Livgardets dragoner (K 1) och Svea livgarde (I 1), tillhörde fram till den 31 december 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper, det vill säga gardesförbanden, vilka kungen personligen var regementschef för. Sedan den nya regeringsformen trädde i kraft den 1 januari 1975, är han istället hederschef för de förband som ingick i Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Insatsförband[redigera | redigera wikitext]

10. livbataljonen[redigera | redigera wikitext]

10. livbataljonen är ett kombinerat infanteri- och kavalleriförband som ansvarar för statsceremoniell verksamhet och, i händelse av krig, att skydda statschefen, regeringen och militärledningen. Chef för bataljonen är överstelöjtnant Jonny Lindfors. Förbandet är specialiserat på strid i bebyggelse och är organiserat i fem enheter. 10. stab- och understödskompaniet och Livkompaniet genomför statsceremoniell verksamhet till fots, även som grenadjärer. Livskvadron och 13. skvadron genomför statsceremoniell verksamhet till häst och till fots, även som drabanter.[5]

 • Bataljonsstab: leder och planerar förbandets verksamhet.
 • 10. stab- och understödskompaniet: infanteri, består av en ledningspluton, stab- och trosspluton, granatkastarpluton, pionjärpluton och spaningspluton. Huvuddelen är deltidstjänstgörande.
 • Livkompaniet: infanteri, består av tre heltidstjänstgörande skytteplutoner och en deltidstjänstgörande stab- och trosspluton.
 • Livskvadron: kavalleri, består av tre heltidstjänstgörande skytteplutoner och en deltidstjänstgörande stab- och trosspluton.
 • 13. skvadron, kavalleri, består av en chefsgrupp, en heltidstjänstgörande och två deltidstjänstgörande skytteplutoner samt en stab- och trosspluton.

Livbataljon är grupperad på gamla KavallerikasernLidingövägen i Stockholm. 10. stab- och understödskompaniet och Livkompaniet för traditioner från infanteriet, före detta Svea livgarde (I 1). Livskvadron och 13. skvadron för traditioner från kavalleriet, före detta Livgardets dragoner (K 1).

11. militärpolisbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmaktens militärpolisbataljon upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonen består av ett personskyddskompani, två militärpoliskompanier samt en utredningsgrupp. Bataljonen leds och samordnas av en bataljonsstab med stöd av tillhörande stab och trosspluton. Bataljonen är bemannad med officerare, heltids- och deltidsanställda soldater samt civilanställda.[6]

11. militärpolisbataljonen är förlagda i Kungsängen utanför Stockholm. Bataljonen för traditioner från kavalleriet, från före detta Livgardets dragoner (K 1)

12. motoriserade skyttebataljonen[redigera | redigera wikitext]

12. motoriserade skyttebataljonen är ett insatsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljö som finns där präglar inriktningen för förbandets träning. 12. motoriserade skyttebataljonen är sedan 2016 ett nyuppsatt krigsförband. Bataljonen har sin grund från den tidigare Gardesbataljon samt den 7. lätta skyttebataljonen, som tidigare delats mellan Livgardet och förbandet Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg.

Huvuddelen av bataljonen bemannas med deltidsanställda soldater. Stabs- och understödskompaniet samt trosskompaniet består till del av heltidsanställda soldater.[7]

 • Bataljonsstab
 • 120. stabs- och understödskompaniet
 • 121. skyttekompaniet
 • 122. skyttekompaniet
 • 123. skyttekompaniet
 • 124. trosskompaniet

12. motoriserade skyttebataljonen är förlagda i Kungsängen utanför Stockholm. Bataljonen för traditioner från infanteriet, före detta Svea livgarde (I 1).

13. säkerhetsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

13. säkerhetsbataljonen arbetar ständigt för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsgemensamt och drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Bataljonen övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands: kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet och terrorism.[8]

 • Bataljonsstab
 • 131. säkerhetsskvadron
 • 133. funktionsskvadron

13. säkerhetsbataljonen är förlagda i Kungsängen utanför Stockholm. Bataljonen för traditioner från kavalleriet, före detta Livgardets dragoner (K 1).

Hemvärnsbataljoner[redigera | redigera wikitext]

Hemvärnsbataljonerna administreras genom tre så kallade utbildningsgrupper som är underställda Livgardet: Dalregementsgruppen i Falun, Gävleborgsgruppen i Gävle och Livgardesgruppen i Stockholm.[9]

Övriga enheter[redigera | redigera wikitext]

Inom Livgardet ingår även följande enheter:

Kommendantstaben i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

 • Kommendantstaben i Stockholm: Chefen för Livgardet är tillika kommendant i Stockholm, till sin hjälp har han Kommendantstaben. Denna ansvarar för att leda den statsceremoniella verksamheten i Stockholm och för att fungera som länk mellan Försvarsmakten, Regeringskansliet och Kungliga Hovstaterna. Staben är inrymd i Högvaktsflygeln på Stockholms slott.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet[redigera | redigera wikitext]

Försvarets internationella centrum[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmusiken[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmusiken (FöMus): Tillkom som enhet inom Livgardet den 1 januari 2010, efter att Försvarsmusikcentrum avvecklades som självständigt förband den 31 december 2009.[3]Försvarsmusiken omfattar en enhetsledning med tre musikkårer totalt 141 personer.

 • Arméns musikkår är en stor paradmusikkår och stor symfonisk blåsorkester samt flera smärre ensembler som i likhet med övriga professionella musikkårer utför musik till fots i statsceremonielet och vid vaktparader samt på förband och enheter samt för allmänheten i Sverige och utomlands. Musikkåren är stationerad i Stockholm, omfattar kårledning med 53 yrkesmusiker, och har sina anor från Kungl. Svea och Kungl. Göta Lifgardenas musikkårer.
 • Livgardets dragonmusikkår är en beriden musikkår som utför musik till häst i statsceremonielet och vid vaktparader. Musikkåren är stationerad i Stockholm på gamla K 1, omfattar kårledning med 30 yrkesmusiker, och har sina anor från Kungl. Lifgardet till hästs- och Kungl. Lifregementets dragoners musikkårer.
 • Marinens musikkår utför musik till fots i statsceremonielet och vid högvakter. Musikkåren är stationerad i Karlskrona på Kasern Sparre, omfattar kårledning med 30 yrkesmusiker, och har sina anor från Flottans musikkår i Karlskrona.

Paradstyrkor och uppvisningsgrupper[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Livgardets paradstyrkor
Skylt med Livgardets vapensköld och segernamn vid Lidingövägen i Stockholm.

Trupper ur Livgardet medverkar i olika statsceremoniella sammanhang. Främst i högvakten i Stockholm men också vid riksmötets öppnande, statsbesök och händelser inom kungafamiljen. Paradtruppslagen är: grenadjärvakt med björnskinnsmössa ur Livkompaniet samt drabantvakt och beriden eskort ur Livskvadron.

Vid livgardet finns även icke anställda uppvisningsgrupper: Svea livgardes fältpiparkår och Svea livgardes musketerarkår.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer verksamma vid regementet sedan 2000.

 • 2000–2002: Överste Ingvar Hellquist
 • 2002–2005: Överste Kent Edberg
 • 2005–2009: Överste Svante Borg
 • 2009–2014: Överste Håkan Hedlund
 • 2014–idag: Överste Christer Tistam [2]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Livgardet 2000-07-01
Beteckningar
LG 2000-07-01
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Kungsängen (F) 2000-07-01
Sollefteå (D) 2006-01-01
Falun (D) 2006-01-01
Gävle (D) 2006-01-01
Kungsängens övnings- och skjutfält (Ö) 2000-07-01
Marma skjutfält (Ö) 2004-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Livgardets jubileumsdag 14 januari”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Livgardet-LG/23733/Okad-ledningsformaga-i-Stockholm/. Läst 18 september 2012. 
 2. ^ [a b] Ny chef för Livgardet
 3. ^ [a b] ”Försvarsmusiken en del av Livgardet”. Försvarsmakten. 14 januari 2010. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Livgardet-LG/16679/Forsvarsmusiken-en-del-av-Livgardet/. Läst 25 september 2010. 
 4. ^ ”Livgardet”. mil.se. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/. Läst 4 december 2008. 
 5. ^ Försvarsmakten. ”Enheter på 10. livbataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/10e-livbataljonen/enheter-pa-10e-livbataljonen/. Läst 12 februari 2016. 
 6. ^ Försvarsmakten. ”11. militärpolisbataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/11e-militarpolisbataljonen/. Läst 8 februari 2016. 
 7. ^ ”12. motoriserade skyttebataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/12e-motoriserade-skyttebataljonen/. Läst 18 januari 2016. 
 8. ^ ”13. säkerhetsbataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/13e-sakerhetsbataljonen/. Läst 18 januari 2016. 
 9. ^ Försvarsmakten. ”Järvabataljonen” (på sv-SE). Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/insatsforband/hemvarnsbataljonen-jarva/. Läst 8 februari 2016. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]