Norrby kyrka

Norrby kyrka
Kyrka
Norrby kyrka i maj 2008
Norrby kyrka i maj 2008
Land Sverige Sverige
Län Västmanlands län
Landskap Uppland
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Västerås stift
Församling Norrby församling
Koordinater 59°54′53.1″N 16°37′38.8″Ö / 59.914750°N 16.627444°Ö / 59.914750; 16.627444
Material Gråsten, tegel
Invigd 1300-talet samt 1887
Orgelläktaren
Orgelläktaren
Orgelläktaren

Norrby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Norrby församling i Västerås stift. Kyrkan ligger i Norrby socken i Sala kommun, Västmanlands län (Uppland). Strax väster om kyrkan ligger Sagån som här utgör gräns mot landskapet Västmanland.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Norrby kyrka har medeltida ursprung men har blivit ombyggd till sin nuvarande form vid slutet av 1800-talet. Kyrkobyggnaden har en stomme av sten och består av ett rektangulärt långhus som är indelat i tre skepp. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn med ingång. Vid långhusets östra kortsida finns en vidbyggd sakristia som är lägre och smalare än långhuset.

Tillkomst och ombyggnader[redigera | redigera wikitext]

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes troligen omkring år 1300. På 1500-talet gjordes en utbyggnad åt norr som kallades "finnkyrkan" eller "nykyrkan". Under 1600-talet och 1700-talet gjordes upprepade förstärkningsinsatser för att stabilisera valv och vapenhus. 1741 byggdes nya takvalv och samtidigt fick kyrkgolvet stenbeläggning. 1785 genomfördes en stor om- och tillbyggnad under ledning av murmästare Johan Sundberg. Södra vapenhuset revs och norra muren höjdes till samma nivå som den södra. Gamla yttertaket revs och ett nytt yttertak med kraftigare takstolar byggdes. Samtidigt förstorades fönsteröppningarna och grunden till kyrktornet lades. Nya stigluckor byggdes i kyrkogårdsmurens södra och östra sidor.

Ombyggnad till nuvarande utseende[redigera | redigera wikitext]

1887 genomfördes en kraftig ombyggnad efter ritningar av arkitekt Gustaf Dahl då kyrkan omdanades till nyromansk stil. Ombyggnaden som i princip var en nybyggnad innebar att ytterväggarna byggdes på och att det påbörjade kyrktornet från 1700-talet färdigställdes. Kyrkan förlängdes åt öster med nuvarande sakristia som är lägre och smalare än långhuset. Långhuset fick ett nytt högrest tak som täcktes med skiffer. Gamla valven revs och istället delades kyrkorummet upp i tre skepp med gjutjärnspelare. Alla takvalv är byggda av trä. Mittskeppet har ett tunnvalv som ligger högst i kyrkorummet. Sidoskeppen är försedda med kvartstunnvalv.

Renoveringar på 1900-talet[redigera | redigera wikitext]

1937 genomfördes en invändig ombyggnad efter program av arkitekt Viktor Segerstedt. Befintligt brädgolv med bottenbjälklag avlägsnades och marken under golvet dränerades. Nuvarande golv av hårdbränt tegel lades in. Sakristian fick väggfasta skåp med betsade luckor. Det runda korfönstret försågs med en glasmålning utförd av glaskonstnär John Österlund. En restaurering genomfördes 1960 under ledning av slottsarkitekt Ragnar Jonsson. Kyrkans västparti byggdes om och nuvarande bänkinredning sattes in. En muralmålning ovanför altaruppsatsen skapades av konservator Gösta Lindström.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

  • Dopfunten av sten är från medeltiden och möjligen lika gammal som förra kyrkan.
  • Altaruppsatsen i rokoko är tillverkad 1752 av Magnus Granlund. Altaruppsatsen är förgylld.
  • Predikstolen är snidad 1647 av mäster Lars predikstolsmakare. 1758 övermålades de ursprungliga färgerna med förgyllning för att passa med altaruppsatsen. Vid ombyggnaden 1887 avlägsnades ljudtaket. Vid restaureringen 1960 sattes ljudtaket åter på plats.

Orgel[redigera | redigera wikitext]

Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Borduna 16´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 8´ Salicional 8´ Koralbas 4´ II/I
Flûte harmonique 8' Principal 4' Basun 16' I 4'/I
Gamba 8' Svegel 2' II 16'/II
Oktava 4' Crescendosvällare
Quinta 3'
Oktava 2'
Trumpet 8'

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]