Hoppa till innehållet

Samfundet De Nio

Åtta av de nio ledamöterna i Samfundet De Nio år 2013, på Bokmässan 2013. Fr.v.: Niklas Rådström, Agneta Pleijel, Madeleine Gustafsson, Johan Svedjedal, Nina Burton, Kerstin Ekman, Gunnar Harding och Inge Jonsson.

Samfundet De Nio är en litterär akademi med nio ledamöter som stiftades den 14 februari 1913 i Stockholm i enlighet med Lotten von Kræmers testamente av den 2 juni 1910.[1] Samfundet delar ut litterära priser.

Som samfundets namn hade von Kræmer först tänkt sig "Margaretasamfundet",[förtydliga] därefter "Lotten von Kræmers stiftelse", det blev slutligen "Samfundet De Nio".[2]

Samfundets syfte är att främja skönlitteratur, freds- och kvinnofrågor och dess huvudsakliga uppgift är att utdela litterära priser. De nio ledamöterna väljs på livstid men kan dock själva avgå. Fyra stolar är reserverade för kvinnor och fyra för män. Samfundet leds av en ordförande, 1988–2019 Inge Jonsson, sedan 2019 Anna Williams. Ordförandeposten, stol 1, innehas varannan gång av en man, varannan av en kvinna.

Samfundets publikationer och priser

[redigera | redigera wikitext]
Samfundets hus på Villagatan 14 i Stockholm. Den högra delen av huset tillhörde Lotten von Kræmer och testamenterades av henne, tillsammans med hennes förmögenhet, till samfundet.[3]

Samfundet gav åren 1916–1925 samt 1930 ut årsboken Vår tid[4] och gav mellan åren 1938 och 1983 ut Svensk litteraturtidskrift. Sedan 2003 utges Samfundet De Nios litterära kalender.

Nuvarande priser

[redigera | redigera wikitext]

Samfundet De Nio delar ut följande litteraturpriser:

Tidigare utdelade priser (i urval)

[redigera | redigera wikitext]

Tidigare har bland annat även dessa priser utdelats av Samfundet De Nio:[5]

Nuvarande ledamöter i samfundet

[redigera | redigera wikitext]

Tidigare ledamöter

[redigera | redigera wikitext]
Stol Första innehavare Andra innehavare Tredje innehavare Fjärde innehavare Femte innehavare Sjätte innehavare Sjunde innehavare Åttonde innehavare
1 Viktor Almquist 1913–49[15] Eva Andén 1949–62[16][17] Olle Holmberg 1962–73[18][19] Astrid Lindgren 1973–86[20][21] Inge Jonsson 1986–2019 Anna Williams (sedan 2019)[6]
2 Selma Lagerlöf 1913–18[22][23] Sigrid Leijonhufvud 1918–37[24] Elin Wägner 1937–49[25] Stina Aronson 1949–55[26][27] Elisabeth Tykesson 1956–62[28] Eva Andén 1962–67[29][30] Birgitta Trotzig 1967–93[31][32] Nina Burton (sedan 1994)[7]
3 Karl Wåhlin 1913–37[33] Hjalmar Gullberg 1937–61[34] Anders R. Öhman 1962–2017[35] Jonas Ellerström (sedan 2017)[8]
4 Ellen Key 1913–26[36] Selma Lagerlöf 1926–40[37][23] Eva Andén 1940–49[38][39] Elsa Björkman-Goldschmidt 1950–78[31][40] Kerstin Ekman 1978–85[41][42] Astrid Lindgren 1986–93[43][21] Kerstin Ekman 1993–2021[42][44] Marie Lundquist (sedan 2022)[9]
5 Erik Hedén 1913–25[45] Martin Lamm 1926–50[46] Algot Werin 1950–75[47] Inge Jonsson 1976–86[48] Anders Olsson 1986–93[31][49] Gunnar Harding (sedan 1993)[10]
6 Kerstin Hård af Segerstad 1913–30[50][51] Karin Boye 1931–41[52] Irja Browallius 1941–49[50][53] Margit Abenius 1949–69[50][54] Gunnel Vallquist 1973–88[31][55] Agneta Pleijel 1988–2015[56] Anna Williams 2015–2019[48] Sara Stridsberg (sedan 2021)[11]
7 Göran Björkman, sekreterare 1913–23[57] Albert Nilsson 1924–36[58] Olle Holmberg 1936–62[48][59] Karl Vennberg 1962–95[60] Niklas Rådström (sedan 1995)[12]
8 Anna Maria Roos 1913–18[50][61] Marika Stiernstedt 1918–54[62] Sara Lidman 1955–63[31][63] Astrid Lindgren 1963–73[48][64] Ulla Isaksson 1973–99[50][65] Madeleine Gustafsson (sedan 1999)[13]
9 John Landquist 1913–1969[66] Knut Ahnlund 1969–1995[67] Johan Svedjedal (sedan 1995)[14]
 1. ^ Lindorm, s. 245
 2. ^ Carl Lindhagen, Memoarer del 3, 1939, sid. 294-288.
 3. ^ ”Samfundet de Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/. Läst 13 oktober 2017. 
 4. ^ Vår tid: årsbok. Stockholm. 1916-1930. Libris 463738 
 5. ^ ”Förteckning över samtliga pristagare”. samfundetdenio.se. Samfundet de nio. 02 2021. http://media.samfundetdenio.se/2021/02/tabell-alla-priser-o-stip.pdf. Läst 29 januari 2022. 
 6. ^ [a b] ”Anna Williams | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/anna-williams/. Läst 15 januari 2021. 
 7. ^ [a b] ”Nina Burton | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/nina-burton/. Läst 15 januari 2021. 
 8. ^ [a b] ”Jonas Ellerström | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/jonas-ellerstrom/. Läst 15 januari 2021. 
 9. ^ [a b] ”Samfundet De Nios webbsida”. 24 januari 2023. https://samfundetdenio.se/marie-lundquist-ny-ledamot-pa-stol-nr-4/. Läst 24 januari 2023. 
 10. ^ [a b] ”Gunnar Harding | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/gunnar-harding/. Läst 15 januari 2021. 
 11. ^ [a b] ”Sara Stridsberg ny ledamot på stol nr 6 | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/sara-stridsberg-ny-ledamot-pa-stol-nr-6/. Läst 15 januari 2021. 
 12. ^ [a b] ”Niklas Rådström | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/niklas-radstrom/. Läst 15 januari 2021. 
 13. ^ [a b] ”Madeleine Gustafsson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/madeleine-gustafsson/. Läst 15 januari 2021. 
 14. ^ [a b] ”Johan Svedjedal | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/ledamot/johan-svedjedal/. Läst 15 januari 2021. 
 15. ^ ”Stol nr 1 – Viktor Almquist | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-1-viktor-almquist/. Läst 15 januari 2021. 
 16. ^ Flyttad från stol nr 4
 17. ^ ”Stol nr 1 – Eva Andén | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-1-eva-anden/. Läst 15 januari 2021. 
 18. ^ Flyttad från stol nr 7
 19. ^ ”Stol nr 1 – Olle Holmberg | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-1-olle-holmberg/. Läst 15 januari 2021. 
 20. ^ Flyttad från stol nr 8, flyttad till stol nr 4
 21. ^ [a b] ”Stol nr 1 – Astrid Lindgren | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-1-astrid-lindgren/. Läst 15 januari 2021. 
 22. ^ Utträdde 1918, återinvald 1926 till stol nr 4
 23. ^ [a b] ”Stol nr 2 – Selma Lagerlöf | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-selma-lagerlof/. Läst 15 januari 2021. 
 24. ^ ”Stol nr 2 – Sigrid Leijonhufvud | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-sigrid-leijonhufvud/. Läst 15 januari 2021. 
 25. ^ ”Stol nr 2 – Elin Wägner | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-elin-wagner/. Läst 15 januari 2021. 
 26. ^ Utträdde 1955
 27. ^ ”Stol nr 2 – Stina Aronson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-stina-aronson/. Läst 15 januari 2021. 
 28. ^ ”Stol nr 2 – Elisabeth Tykesson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-elisabeth-tykesson/. Läst 15 januari 2021. 
 29. ^ Flyttad från stol nr 1, avgick 1967
 30. ^ ”Stol nr 2 – Eva Andén | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-eva-anden/. Läst 15 januari 2021. 
 31. ^ [a b c d e] Avgick
 32. ^ ”Stol nr 2 – Birgitta Trotzig | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-2-birgitta-trotzig/. Läst 15 januari 2021. 
 33. ^ ”Stol nr 3 – Karl Wåhlin | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-3-karl-wahlin/. Läst 15 januari 2021. 
 34. ^ ”Stol nr 3 – Hjalmar Gullberg | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-3-hjalmar-gullberg/. Läst 15 januari 2021. 
 35. ^ ”Stol nr 3 – Anders R Öhman | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-3-anders-r-ohman/. Läst 15 januari 2021. 
 36. ^ ”Stol nr 4 – Ellen Key | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-4-ellen-key/. Läst 15 januari 2021. 
 37. ^ Återinvald
 38. ^ Flyttad 1949 till stol nr 1
 39. ^ ”Stol nr 4 – Eva Andén | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-4-eva-anden/. Läst 15 januari 2021. 
 40. ^ ”Stol nr 4 – Elsa Björkman-Goldschmidt | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-4-elsa-bjorkman-goldschmidt/. Läst 15 januari 2021. 
 41. ^ Avgick 1985, återinvald 1993 till stol nr 4
 42. ^ [a b] ”Stol nr 4 – Kerstin Ekman | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-4-kerstin-ekman/. Läst 15 januari 2021. 
 43. ^ Flyttad från stol nr 1, avgick 1993
 44. ^ ”Stol nr 4 | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. https://samfundetdenio.se/historiska-stolar/. Läst 21 juli 2022. 
 45. ^ ”Stol nr 5 – Erik Hedén | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-5-erik-heden/. Läst 15 januari 2021. 
 46. ^ ”Stol nr 5 – Martin Lamm | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-5-martin-lamm/. Läst 15 januari 2021. 
 47. ^ ”Stol nr 5 – Algot Werin | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-5-algot-werin/. Läst 15 januari 2021. 
 48. ^ [a b c d] Flyttad till stol 1
 49. ^ ”Stol nr 5 – Anders Olsson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-5-anders-olsson/. Läst 15 januari 2021. 
 50. ^ [a b c d e] Utträdde
 51. ^ ”Stol nr 6 – Kerstin Hård af Segerstad | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-6-kerstin-hard-af-segerstad/. Läst 15 januari 2021. 
 52. ^ ”Stol nr 6 – Karin Boye | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-6-karin-boye/. Läst 15 januari 2021. 
 53. ^ ”Stol nr 6 – Irja Browallius | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-6-irja-browallius/. Läst 15 januari 2021. 
 54. ^ ”Stol nr 6 – Margit Abenius | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-6-margit-abenius/. Läst 15 januari 2021. 
 55. ^ ”Stol nr 6 – Gunnel Vallquist | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-6-gunnel-vallquist/. Läst 15 januari 2021. 
 56. ^ ”Stol nr 6 – Agneta Pleijel | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-5-agneta-pleijel/. Läst 15 januari 2021. 
 57. ^ ”Stol nr 7 – Göran Björkman | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-7-goran-bjorkman/. Läst 15 januari 2021. 
 58. ^ ”Stol nr 7 – Albert Nilsson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-7-albert-nilsson/. Läst 15 januari 2021. 
 59. ^ ”Stol nr 7 – Olle Holmberg | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-7-olle-holmberg/. Läst 15 januari 2021. 
 60. ^ ”Stol nr 7 – Karl Vennberg | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-7-karl-vennberg/. Läst 15 januari 2021. 
 61. ^ ”Stol nr 8 – Anna Maria Roos | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-8-anna-maria-roos/. Läst 15 januari 2021. 
 62. ^ ”Stol nr 8 – Marika Stiernstedt | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-8-marika-stiernstedt/. Läst 15 januari 2021. 
 63. ^ ”Stol nr 8 – Sara Lidman | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-8-sara-lidman/. Läst 15 januari 2021. 
 64. ^ ”Stol nr 8 – Astrid Lindgren | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-8-astrid-lindgren/. Läst 15 januari 2021. 
 65. ^ ”Stol nr 8 – Ulla Isaksson | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-8-ulla-isaksson/. Läst 15 januari 2021. 
 66. ^ ”Stol nr 9 – John Landquist | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-9-john-landquist/. Läst 15 januari 2021. 
 67. ^ ”Stol nr 9 – Knut Ahnlund | Samfundet De Nio”. samfundetdenio.se. http://samfundetdenio.se/historiska-stolar-2/stol-nr-9-knut-ahnlund/. Läst 15 januari 2021. 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]