Shema

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Shema Yisrael (eller Sh'ma Yisroel eller bara Shema, från hebreiska: שמע ישראל; "Hör, [o] Israel") är de första två orden i en passage i den judiska Torahn (Tanach, Gamla Testamentet, 5 Mos. 6:4-9, 11:13-21 och 4 Mos. 15:37-41) som används i alla judiska böner och gudstjänster och som framhäver judendomens monoteism. Den äldsta bevarade versionen återfinns bland Nash-papyrusen. Det är den judiska trosbekännelsen. Att recitera sheman två gånger dagligen är ett religiöst bud (mitzvah). Jesus, som var jude, demonstrerade passionerat tron på den ende Guden genom att recitera Shema Yisrael i Markusevangeliet 12:29.

De första orden lyder: "Hör, o Israel, YeHoVaH är vår Gud. YeHoVaH är en" (hebreiska:שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד, Shema Yisrael YeHoVaH Eloheinu YeHoVaH Echad).

Den judiska trosbekännelsen är så här: "Hör, Israel! YeHoVaH är vår Gud, YeHoVaH är en. Du skall älska YeHoVaH, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar." ( יהוה är Israels Guds namn som rabbinistisk lära ej uttalar eller skriver utan ersätts med adonai = Herre eller med Hashem = namnet. Rabbinistisk lära följer en tvåtusenårig tradition som har sin början från en romersk förbud att uttala namnet. )

Namnet יהוה förekommer över 6800 gånger i de hebreiska bibel.