Skederids kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skederids kyrka
Kyrka
Skederids kyrka i maj 2007
Skederids kyrka i maj 2007
Land Sverige Sverige
Län Stockholms län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Husby, Skederid och
Rö församling
Plats Skederids socken
 - koordinater 59°43′58.86″N 18°30′5.78″Ö / 59.7330167°N 18.5016056°Ö / 59.7330167; 18.5016056
Material Natursten
Invigd Senare delen av 1200-talet
Bebyggelse-
registret
21300000004544
Minnessten över Heliga Birgitta vid kyrkan
Minnessten över Heliga Birgitta vid kyrkan
Webbplats: Rimbo pastorat

Skederids kyrka är en kyrkobyggnad i Skederids socken tillhörande Husby, Skederid och Rö församling i Rimbo pastorat i Uppsala stift. Kyrkan ligger halvvägs mellan Norrtälje och Rimbo. Endast två kilometer bort och inom synhåll ligger Husby-Sjuhundra kyrka. Troligaste förklaringen till att två kyrkor ligger så nära varandra är att Skederids kyrka från början var gårdskyrka till Finsta herrgård. Sannolikt är kyrkan byggd av lagmannen Birger Persson som var far till heliga Birgitta. Väster om kyrkan vid ingången till kyrkogården finns en murad stiglucka från medeltiden. Åren 1775-1776 byggdes en klockstapel av trä ovanpå stigluckan och ersatte därmed en tidigare fristående klockstapel från 1692. Virke från gamla stapeln återanvändes.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Skederids kyrka består av rektangulärt långhus med smalare rakt avslutat kor i öster och en ännu smalare sakristia öster om koret. I söder ligger ett vapenhus som ovanligt nog är placerat vid skarven mellan långhus och kor. Under vapenhusets golv finns en före detta gravkammare för ägarna till Finsta. En portal förbinder vapenhuset med koret. Huvudingången är en spetsbågig tegelportal vid kyrkans västra kortsida. Ytterväggarna har ett blottat murverk av natursten med tegel i omfattningar och rösten. Koret och sakristian har hörnkedjor av huggen sandsten. Kyrkobyggnaden täcks av ett plåtklätt sadeltak.

Tillkomst och medeltida ombyggnader[redigera | redigera wikitext]

Kyrkans äldsta delar bör ha uppförts under senare delen av 1200-talet. Från början var byggnaden liten och bestod av nuvarande sakristia och kor. Sakristian var då kor och koret var långhus. Under 1300-talet brann kyrkan och taket förstördes. Ett nytt tak byggdes upp med tunnvalv av trä. 1391 helgonförklarades Birgitta vilket ledde till att kyrkan i Skederid blev vallfartskyrka. Man behövde snart en större kyrkobyggnad och vid mitten av 1400-talet byggdes ett nytt långhus väster om den befintliga kyrkan. Några årtionden senare försågs kyrkorummet med tegelvalv. Nuvarande vapenhus vid södra sidan byggdes före år 1527. Vapenhuset som inreddes till kapell har en bevarad altarnisch. Gamla koret fick fortsätta tjänstgöra som kor vilket resulterade i ett ovanligt långt kyrkorum. Under medeltiden tillkom kalkmålningar. Av dessa återstår en ranka på valvbågen ovanför altaret samt konsekrationskors i koret och sakristian.

Senare ombyggnader[redigera | redigera wikitext]

År 1748 hade kyrkan förfallit så mycket att man genomförde en omfattande reparation. Gamla koret gjordes om till sakristia och gamla långhuset blev kor. År 1880 revs gamla sakristian som låg vid korets norra sida. Under 1700-talet och 1800-talet förstorades fönstren. År 1923 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt M. Wernstedt då värmeledning installerades och gravkammaren under vapenhuset omvandlades till pannrum. År 1950 företogs reparationsarbeten då sakristians (gamla korets) fönstergrupp i öster återställdes. Fönstergruppen består av två smala, svagt spetsbågiga fönster under en gemensam rundbåge.

Inventarier på Historiska museet[redigera | redigera wikitext]

Merparten av kyrkans medeltida inventarier finns numera på Historiska museet.

Övriga inventarier[redigera | redigera wikitext]

  • En kristusskulptur till ett processionskrucifix är från början av 1300-talet.
  • Ett förgyllt nattvardskärl av silver bär årtalet 1584.
  • Predikstolen är tillverkad på 1600-talet och ombyggd 1748-1753. Tillhörande timglas är inköpt 1745.
  • Ett dopställ av trä är anskaffat 1753.
  • En ny altartavla sattes upp 1762 med motivet Jesus på korset. 1831 höjdes altarprydnaden genom att ännu en målning sattes in som numera är mittbild och föreställer Jesus i Getsemane.
  • En ljuskrona av malm på läktaren är från 1600-talet. Två andra ljuskronor är från 1758 samt 1935. I koret finns en kristallkrona som är inköpt 1817 och som var gammal redan då. I sakristian finns en ljuskrona av trä inköpt 1736 från Norrtälje och renoverad 1950.
  • Vid altaret finns höga ljusstakar av tenn tillverkade 1718 av Heinrich Gottfried Pschorn och skänkta till kyrkan 1722.
  • Av kyrkklockorna anses den stora vara från 1300-talet, medan den lilla är gjuten 1790.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Skederids kyrka, Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Upplands kyrkor, Ärkestiftets stiftsråd, 1957, ISBN 99-0130569-1 ; 88
  • Våra kyrkor, sidan 34, Klarkullens förlag, Västervik, 1990, ISBN 91-971561-0-8

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]