Hoppa till innehållet

Stockholm–Roslagens Järnvägar

Från Wikipedia
Roslagsbanorna år 1925.

Mörkröda sträckor finns kvar idag.

Unknown BSicon "exKBHFa"
Lövstabruk
Unknown BSicon "exBHF"
Finnsjön
Unknown BSicon "exBHF"
Gräsbo
Unknown BSicon "exBHF"
Vigelsbo gruvor
Unknown BSicon "exBHF"
Rörbergsgruvan
Unknown BSicon "exBHF"
Kraperås
Unknown BSicon "exBHF"
Gubbo
Unknown BSicon "exSTR" Head station Pier
Hargshamn
Unknown BSicon "exSTR" Station on track
Harg
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "eABZg+l" Unknown BSicon "exSTR+r"
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Unknown BSicon "exKBHFe"
Norrvällen
Unknown BSicon "exSTR" Station on track
Gimo
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "eABZql" Unknown BSicon "xABZgr"
Unknown BSicon "eABZg+l" Unknown BSicon "exKBHFeq" Unknown BSicon "exSTR"
Ramhäll
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Knaby
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Österbybruk
End station Unknown BSicon "exSTR"
Dannemora
Unknown BSicon "exBHF"
Vettsta
Unknown BSicon "exBHF"
Haberga
Unknown BSicon "exBHF"
Alunda
Unknown BSicon "exBHF"
Upplands Tuna
Unknown BSicon "exBHF"
Österedinge
Head station Unknown BSicon "exSTR"
114 Uppsala Östra
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Årsta
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Skölsta
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Bärby
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Gunsta
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Funbo
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Marielund
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Lövstahagen
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Selknä
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Löt
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
94 Lenna
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
89 Almunge
Station on track Unknown BSicon "exSTR"
Moga
Unknown BSicon "eABZg+l" Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "KBHFxe"
81 Faringe
Unknown BSicon "exBHF"
Kärven
Unknown BSicon "exBHF"
73 Knutby
Unknown BSicon "exBHF"
Råsten
Unknown BSicon "exBHF"
Rånäs
Unknown BSicon "exBHF"
Ekebyholm
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "xKBHFa"
Hallstavik
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Häverödal
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Edebo
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Skebobruk
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Ununge
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Edsbro
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Erken
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Sättraby
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Nydal
Unknown BSicon "exABZg+l" Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "exBHF"
55 Rimbo
Unknown BSicon "exABZgl" Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "exSTR+r"
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Kundby
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Finsta
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Syninge
Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "exBHF"
Malsta
Unknown BSicon "exSTR" Pier Unknown BSicon "exKBHFe"
Norrtälje
Unknown BSicon "exBHF"
Unknown BSicon "exBHF"
Sparren
Unknown BSicon "KBHFxa"
Kårsta
Station on track
Lindholmen
Station on track
Molnby
Station on track
Vallentuna
Station on track
Byle (Kragstalund)
Station on track
Täby
Station on track
Ensta
Straight track Head station
Österskär
Straight track Station on track
Tuna Gård
Straight track Station on track
Åkersberga
Straight track Station on track
Åkers Runö
Straight track Station on track
Täljö
Straight track Station on track
Rydbo
Straight track Station on track
Viggbyholm
Straight track Station on track
Åkerby (Galoppfältet)
Straight track Station on track
Grindtorp (Täby Centrum)
Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
Station on track
Roslags Näsby
Station on track
Enebyberg
Station on track
Djursholms Ekeby
Station on track
Bråvallavägen
Straight track Head station
Näsby Park
Straight track Station on track
Näsby Alle
Straight track Station on track
Lahäll
Straight track Station on track
Altorp
Straight track Station on track
Östberga
Straight track Station on track
Vendevägen
Straight track Straight track Unknown BSicon "exKBHFa"
Svalnäs
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Eddavägen
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Vikingavägen
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Framnäsviken
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Germania
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Restauranten
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Sveavägen
Straight track Straight track Unknown BSicon "exBHF"
Bragevägen
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "xABZqr" Unknown BSicon "exSTRr"
Station on track
Djursholms Ösby
Station on track
Mörby
Straight track Unknown BSicon "uexKBHFa"
Långängstorp
Straight track Unknown BSicon "uexBHF"
Stockby
Station on track Unknown BSicon "uexKBHFe"
Stocksund
Unknown BSicon "hKRZWae"
Stocksundsbron
Station on track
Freskati
Station on track
Experimentalfältet
Urban transverse track Unknown BSicon "mKRZo" Urban transverse track Pier
Värtahamnen
Unknown BSicon "KBHFxe"
0 Stockholms Östra
Unknown BSicon "exKBHFe"
-1 Engelbrektsplan

Stockholm–Roslagens Järnvägar (SRJ) var samlingsnamnet Stockholm–Rimbo Järnvägsaktiebolag gav sina ägda och trafikerade järnvägar den 1 januari 1909. Stockholm–Rimbo Järnvägsaktiebolag togs 1951 över av Svenska staten och Stockholm–Roslagens Järnvägar införlivades 1959 med dåvarande Statens Järnvägar (SJ). Delar av dåvarande SRJ:s järnvägsnät utgör idag Roslagsbanan, museibanan Upsala–Lenna Jernväg samt den till normalspår breddade sträckan Dannemora–Harg.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Engelbrektsplan 2, där slutstationen låg.
Stockholm–Roslagens Järnvägars stationsur från 1915 på fasaden Engelbrektsplan 2.

Den nuvarande Roslagsbanan består av sträckor som ursprungligen byggdes av Djursholmsbanan (DjB), Södra Roslags Kustbana (SRK) och Stockholm–Rimbo Järnvägsaktiebolag (SRJ). Övriga delar byggdes även av Upsala–Lenna Jernväg (ULJ), Lenna–Norrtälje Järnväg (LNJ), Faringe–Gimo Järnväg (FGJ), Rimbo–Sunds Järnväg (RSJ) och Dannemora–Hargs Järnväg (DHJ). Dessa samordnades i en trafikförvaltning kallad Stockholm–Roslagens Järnvägar, likaså med förkortningen SRJ. 1951 förstatligades SRJ och DHJ som i sig upptagit de övriga bolagen. De drevs vidare som dotterbolag innan de 1959 helt införlivades i SJ.

En tid gick direkta expresståg Stockholm–Norrtälje med anslutning till Finlandsbåtarna. 1969 nedlades persontrafiken Rimbo–Norrtälje. Godstrafiken på Stockholm–Rimbo med sidolinjer hade lagts ned redan 1967 men den blev kvar till 1977 på Uppsala–Rimbo–Hallstavik fram till dess att det nya normalspåret Hargshamn–Hallstavik var färdigtbyggt – idag går godstrafiken från Hallstaviks pappersbruk över gamla Dannemora–Hargs Järnväg istället som har breddats till normalspår. 1972 köpte Storstockholms Lokaltrafik (SL) sträckorna söder om Rimbo av SJ efter att förhandlingarna om hur mycket SL skulle betala SJ för driften brutit samman. För driften bildades ett särskilt dotterbolag till SL, Järnvägsaktiebolaget Roslagsbanan (RB). Sträckan Uppsala–Länna–Faringe finns idag kvar som museijärnväg. Övriga delar av det gamla Roslagsbanenätet har rivits upp.

Under 1970- och 1980-talen var Roslagsbanan hotad av nedläggning vid ett flertal tillfällen. Både banan och tågen var slitna och krävde nya investeringar. Det fanns långt gångna planer på att ersätta Roslagsbanan med tunnelbana till Täby centrum. Efter att en folkomröstning hölls den 23 mars 1980 i Vallentuna och Täby kommuner beslutades dock att banan skulle behållas och rustas upp. Så har också skett, bland annat har nya fordon (X10p) köpts in, signalsystemet bytts ut och spåret rustats upp på delar av banan. Dessutom har två nya dubbelspårssträckor byggts: En ny bro över Stocksundet (den gamla bron var enkelspårig) med ny station i Stocksund, samt sträckan Roslags Näsby–Galoppfältet.

Alla delar av banan överlevde dock inte efter att Storstockholms Lokaltrafik tagit över. Den trafiksvaga linjen Djursholms ÖsbyEddavägen (se Djursholmsbanan) lades ner 1976, och sträckan KårstaRimbo 1981. Linjen till Eddavägen hade bara trafikerats med ett enda tågpar mitt på dagen de sista två åren, detta endast för att leva upp till de minimikrav man hade förbundit sig att leva upp till i koncessionen. Trafiken hade bedömts svag nog för nedläggning redan under 1970-talets första år men man tvingades alltså fortsätta till den 31 december 1975.

Även Lindholmen–Rimbo var en väldigt trafiksvag bandel men trafiken var något tätare. Planen var att hela sträckan Lindholmen–Rimbo skulle läggas ner 1981 men eftersom vägarna söder om Kårsta var för dåliga för att klara busstrafik fick denna del av banan ligga kvar tills vägarna rustats upp. Nedläggningen av sträckan Lindholmen–Kårsta genomfördes dock aldrig eftersom Stockholms läns landsting gjorde en helomvändning och beslutade om upprustning av hela banan. Man tog även[när?] principbeslut om att återuppbygga banan till Rimbo, men detta projekt har ännu inte blivit av. Sedan dess har det gamla stationsområdet i Rimbo bebyggts med radhus och ett nytt affärscentrum. Banvallen till Kårsta ligger däremot kvar orörd som markreservat och i söder om Rimbo byggdes 1993 en ny bro för länsväg 280 över banvallen då den gamla hade tjänat ut i början av 1990-talet. Dagens busstrafik via motorväg och riksvägar har dock lett till att en återuppbyggnad nedprioriterats väsentligt.

Nedlagda linjesträckningar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]