Svenska Kosovostyrkan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska KFOR-soldater

Svenska Kosovostyrkan var en svensk fredsbevarande styrka i Kosovo. Uppdraget påbörjades i juni 1999. Svenska Kosovostyrkan ingår i KFOR.

KS01–KS09[redigera | redigera wikitext]

Den första styrkan kom till Kosovo i oktober 1999 och var egentligen menad som den trettonde bosnienbataljonen. Mellan 1999 och juni 2004 bestod styrkan av en bataljon om cirka 850 man. I bataljonerna ingick tidvis upp till fyra mekaniserade skyttekompanier (QL, RL, SL, IL), ett stab/understödskompani (PL) och ett trosskompani (XL). Större delen av bataljonen var fram till och med KS21 förlagd på Camp Victoria i byn Hajvalia strax utanför Pristina.[1] Från och med KS22 grupperade förbandet på KFOR:s högkvarters camp "Camp Film City".[2]

Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
KS01 Första bataljonen oktober 1999–maj 2000 Uppsatt av Södermanlandsbrigaden (MekB 10)
KS02 Andra bataljonen maj–oktober 2000 Uppsatt av Jämtlands fältjägarregemente (I 5)
KS03 Tredje bataljonen oktober 2000–april 2001 Uppsatt av Södra skånska regementet (P 7)
KS04 Fjärde bataljonen april–november 2001 Uppsatt av Norrlands dragonregemente (K 4) och
Vaxholms amfibieregemente (Amf 1)
KS05 Femte bataljonen november 2001–juni 2002 Uppsatt av Norrbottens regemente (I 19) och Livregementets husarer (K 3)
KS06 Sjätte bataljonen juni–december 2002 Uppsatt av Södermanlands regemente (P 10)
KS07 Sjunde bataljonen december 2002–juni 2003 Uppsatt av Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) och Livgardet (LG)
KS08 Åttonde bataljonen juni–december 2003 Uppsatt av Jämtlands fältjägarregemente (I 5) och Livregementets husarer (K 3)
KS09 Nionde bataljonen december 2003–juni 2004 Uppsatt av Gotlands regemente (P 18)

KS10–KS21[redigera | redigera wikitext]

På grund av tidigare beslut om att dra ner styrkan reducerades bataljonen under 2004 till ett förstärkt kompanis storlek. Under 2009 bestod styrkan av 250 soldater ingående i ett skyttekompani (Bravo Company), National Support Element (NSE) samt militärpoliser och underrättelseenheter.[3]

Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
KS10 Tionde kosovostyrkan juni-december 2004 Uppsatt av Skaraborgs regemente (P 4) och Livgardet (LG)
KS11 Elfte kosovostyrkan december 2004-juni 2005 Uppsatt av Jämtlands fältjägarregemente (I 5)
KS12 Tolfte kosovostyrkan juni 2005–december 2005 Uppsatt av Livgardet (LG)
KS13 Trettonde kosovostyrkan december 2005–juni 2006 Uppsatt av Skaraborgs regemente (P 4)
KS14 Fjortonde kosovostyrkan juni 2006–mars 2007 Uppsatt av Södra skånska regementet (P 7)
KS15 Femtonde kosovostyrkan mars 2007–oktober 2007 Uppsatt av Första amfibieregementet (Amf 1)
KS16 Sextonde kosovostyrkan oktober 2007–april 2008 Uppsatt av Luftvärnsregementet (Lv 6)
KS17 Sjuttonde kosovostyrkan april 2008–oktober 2008 Uppsatt av Livgardet (LG)
KS18 Artonde kosovostyrkan oktober 2008–april 2009 Uppsatt av Blekinge flygflottilj (F 17) och Södra Skånska Regementet, (P7)
KS19 Nittonde kosovostyrkan april 2009–oktober 2009 Uppsatt av Skaraborgs regemente (P 4)
KS20 Tjugoende kosovostyrkan oktober 2009–april 2010 Uppsatt av Luftvärnsregementet (Lv 6)
KS21 Tjugoförsta kosovostyrkan april 2010–oktober 2010 Uppsatt av Första amfibieregementet (Amf 1)

KS22–KS27[redigera | redigera wikitext]

2011 bestod insatsen av cirka 70 soldater fördelade på ett National Support Element (NSE), två Samverkans- och övervakningsenheter (Liason and Monitoring Team, LMT) och en grupp officerare vid KFOR:s högkvarter på Film City.[4] I samband med en ceremoni 20 oktober 2013 på KFOR:s högkvarter i Pristina avslutade överbefälhavare Sverker Göranson den svenska truppinsatsen i Kosovo och Balkan. Den sista svenska styrkan bestod av 52 personer, att jämföra med de 847 soldater styrkan bestod av 1999.[5]

Förbandskod Förbandsnamn Aktivt Kommentar
KS22 Tjugoandra kosovostyrkan oktober 2010–april 2011 Uppsatt av Göta ingenjörregemente (Ing 2)
KS23 Tjugotredje kosovostyrkan april 2011–oktober 2011 Uppsatt av Livgardet (LG)
KS24 Tjugofjärde kosovostyrkan oktober 2011–mars 2012 Uppsatt av Blekinge flygflottilj (F 17)
KS25 Tjugofemte kosovostyrkan april 2012-oktober 2012 Uppsatt av Trängregementet (TrängR)
KS26 Tjugosjätte kosovostyrkan oktober 2012-april 2013 Uppsatt av Göta ingenjörregemente (Ing 2)
KS27 Tjugosjunde kosovostyrkan april 2012-oktober 2013 Uppsatt av Luftstridsskolan (LSS)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]