Göta ingenjörregemente

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Göta ingenjörregemente
(Ing 2)
Göta ingenjörregemente vapen.svg
Fri vapensköld för Göta ingenjörregemente tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Göta ingenjörregemente
Datum 1878–
Land Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Utbildningsregemente
Roll Ingenjör
Storlek Regemente
Del av Milo S (1942-2000)
ATS (2000-)
Högkvarter Stockholm (1873–1875)
Karlsborgs (1875–1928)
Eksjö (1928–)
Motto Viam inveniam aut faciam (Jag skall finna en väg eller skapa en)
Färger Svart     
Marsch "Göta ingenjörregementes marsch" (Lundvall)[1]
Segernamn Varberg (1565)
Narva (1581)
Breitenfeld (1631)
Lützen (1632)
Wittstock SMALL(1636)
Warszawa SMALL(1656)
Tåget över Bält (1658)
Landskrona (1677)
Kliszów SMALL(1702)
Warszawa SMALL(1705)
Fraustadt (1706)
Holovczyn (1708)
Malatitze (1708)
Helsingborg (1710)
Valkeala (1790)
Svensksund (1790)
Befälhavare
Regementschef Överste Patrik Ahlgren 2013 Patrik Ahlgren.jpg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Göta ingenjörregemente (Ing 2) är ett ingenjörförband inom Armén som verkat i olika former sedan 1878. Förbandet stab är förlagt inom Eksjö garnison i Eksjö.[2][3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Regementet har sitt ursprung i Sappörbataljonen, som sattes upp mellan 1873 och 1878 i Stockholm och sedan överfördes till Karlsborgs fästning. Bataljonen var värvad fram till 1885 då den började tillföras beväringar. 1892 ändrade bataljonen sitt namn till Göta ingenjörbataljon och genom 1901 års härordning organiserades truppslaget till fyra stycken kårer. Svea ingenjörkår (Ing 1), Göta ingenjörkår (Ing 2) och Bodens ingenjörkår (Ing 4) samt Fälttelegrafkåren (Ing 3).

Enligt 1925 års försvarsbeslut organiserades Göta ingenjörskår i tre fältingenjörskompanier, ett krigsbrokompani samt ett tygkompani, därutöver ett fästningsingenjörskompani i Karlskrona. Från 1928 blev regementet förlagt till Eksjö i förutvarande Smålands husarregementes kaserner.[4]

År 1963 blev Göta ingenjörkår ett renodlat utbildningsförband och fick regementsstatus och tilldelades namnet Göta ingenjörregemente. Genom försvarsbeslutet 1992 reducerades dock förbandet till kår 1994, detta tillsammans med övriga förband som ej utbildade förband i regementes storlek inom krigsorganisationen.

Genom försvarsbeslutet 2000 kom Bodens ingenjörkår (Ing 3) att avvecklas som självständigt förband den 30 juni 2000 och uppgick som Norrlands ingenjörbataljon inom Norrbottens regemente (I 19). I samband med försvarsbeslutet återfick Göta ingenjörkår regementsstatus och namnet ändrades åter till Göta ingenjörregemente. Då Norrlands ingenjörbataljon avvecklades den 31 december 2005 i samband med försvarsbeslutet 2004 och inordnades som kompani inom Norrbottens regemente, blev Göta ingenjörregemente det enda kvarvarande aktiva förbandet inom truppslaget. År 2010 avvecklades Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK) och dess civilmilitära kompetens överfördes då till Göta ingenjörregemente.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Inom regementet ingår Fältarbetsskolan (FarbS) och utbildningsgruppen Norra Smålandsgruppen (NSG).

Grundutbildning[redigera | redigera wikitext]

Det utbildas omkring 250 värnpliktiga på regementet under 2009.

  • 211. kompaniet: Del av Ledningspluton.
  • 214. kompaniet: Stab- och trosspluton, två ingenjörplutoner samt Maskinpluton.
  • Amröj-enheten: En EOD-pluton.
  • 222. kompaniet: Stab- och trosspluton, två ingenjörplutoner samt Maskinpluton.

Nordic Battlegroup[redigera | redigera wikitext]

Göta Ingenjörregemete var ansvarigt för utbildningen av 21. ingenjörkompaniet (21. Engineer Coy) samt 23. Geospatial Support Group för Nordic Battlegroup 08. Förbandet stod i beredskap mellan 1 januari och 30 juni 2008. Major Johan Lindqvist var chef för ingenjörkompaniet.

Heraldik & traditioner[redigera | redigera wikitext]

Parad med regementets fana.

Regementet fick den 10 augusti 2006 ta emot ett nytt fälttecken av överbefälhavare Håkan Syrén. Den nya fanan har tre kronor och Göta ingenjörregementes märke tecknat på svart botten, med segernamnen på olika slag med i överkant på fanan. Tidigare förde regementet två fanor, beroende på att Ing 2 övertog fanan från Smålands regemente (I 12) vid dess avveckling den 30 juni 2000. Den kom då att föras parallellt med Göta ingenjörregementets gamla fana. Segernamnen på den nya fanan är övertagna från Smålands regemente. Fanan ersatte den tidigare, vilken överlämnats till förbandet 1935.[5]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbands och regementschefer verksamma från 1878.[6]

Förläggningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Regementet har varit förlagt i Stockholm och i Karlsborg innan det flyttades till Eksjö år 1928 och övertog det nedlagda Smålands husarregementes kaserner.

Övningsfält[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och garnison[redigera | redigera wikitext]

Namn
Sappörkompaniet 1873 1876
Sappörtruppen 1876 1878
Sappörbataljonen 1878 1892-12-31
Göta ingenjörbataljon 1893-01-01 1901-12-31
Göta ingenjörkår 1902-01-01 1963-06-30
Göta ingenjörregemente 1963-07-01 1994-06-30
Göta ingenjörkår 1994-07-01 2000-06-30
Göta ingenjörregemente 2000-07-01
Beteckningar
Ing 2 1902-01-01
Förläggningsorter och detachement
Stockholm (F) 1873 1875
Karlsborgs garnison (F) 1875 1928-03-31
Eksjö garnison (F) 1928-04-01
Karlsborg (D) 1902-10-24 1908-10-15
Karlskrona (D) 1908-10-16 1939-10-01
Karlstad (D) 1940-09-18 1951-12-01

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sandberg (2007), s. 202
  2. ^ Braunstein (2005), s. 251-253
  3. ^ Kjellander (2003), s. 267-268
  4. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932[sidnummer behövs]
  5. ^ ”Fanöverlämning 08-10”. web.archive.org. https://web.archive.org/web/20060822013159/http://www.ing2.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=33394. Läst 25 september 2015. 
  6. ^ Göta Ingenjörkår Band 2 - I spetsen för götaingenjörerna av Curt Johannson (Redaktör: Per-Anders Lundström), Göta Ingenjörkårs Historiekommitté, Eksjö 1999 ISBN 91-630-7189-4 (Referensen omfattar åren 1878-1999)

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]