Svenska flottans långresor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
HMS Gotland.

Svenska flottans långresor, under senare tid även benämnda utbildningsexpeditioner, är längre expeditioner i utrikes farvatten med flottans fartyg.

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Huvudsyftet är navigations- och sjömansutbildning till sjöss för svenska marinens officersaspiranter. Ett annat ändamål är att representera Sverige under besöken utomlands.

Historisk bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Det praktiska sjömanskapet går inte att studera teoretiskt. Perioden 1739–1875 krävde tre års segelerfarenhet utanför Öresund för att befordras till kapten. Detta fick till följd att 66 % av sjöofficerarna hade seglat på utländska fartyg under 1800-talet. Under 1700-talet var antalet sjöofficerare som gått i utländsk tjänst strax över 50 %. År 1838 började traditionen med långresor. Flottan beslutade då att sända ut korvetten Jarramas på ett års övningsexpedition för att de yngre officerarna skulle slippa ta anställning på civila fartyg för att få sin reglementerade sjötid.

HMS Carlskrona gjorde sin sista långresresa i juni 2005. Sedan 2006 genomför Marinen sin utbildning i avlägsna farvatten ombord på segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken. HMS Gladan och HMS Falken har tagit över rollen avseende flottans långresor (utbildningsexpeditioner).

Traditioner[redigera | redigera wikitext]

Utöver de traditioner som vårdas allmänt i flottan, finns det några som främst förekommer på långresefartyget under utbildningsexpedition.

Debarkering och embarkering av fartygschefens familj[redigera | redigera wikitext]

I samband med att expeditionen påbörjas är det alltid fartygschefens familj som sist lämnar fartyget. Det omvända gäller när fartyget åter förtöjer i hemmahamnen. Denna ordning innebär ett avsteg från regeln att närvarande honnörsberättigade personer, t.ex. amiraler eller kungliga personer, debarkerar sist vid losskastning respektive embarkerar först vid förtöjning.

Salut vid avresa och hemkomst[redigera | redigera wikitext]

Vid utlöpande från hemmahamnen Karlskrona utväxlas igenkänningssignal med Kungsholms fort enligt 1809 års reglemente, varvid med ett skott avlossas från fartyg för udda månad och två skott för jämn månad.

När långresefartyget löper in efter genomförd utbildningsexpedition avges svensk lösen.

Träd från långresan[redigera | redigera wikitext]

I Kungsholms fort finns en park från 1870-talet i vilken det sedan 1978 har planterats träd som hemförts från flottans expeditioner i utländska farvatten. Fram till 1953 traderades en muntlig tradition att det var en tidigare fästningskommendant som vid en resa till utlandet tagit med sig träd och planterat i parken. Denna historia nedtecknades första gången 1936 av Senta Centervall i boken Av hugenotternas stam : ur en gammal släkts krönika.

Dop[redigera | redigera wikitext]

Enligt urgammal tradition skall sjömän som passerar ekvatorn för första gången till sjöss linjedöpas av Kung Neptun. Befarna sjömän, det vill säga redan döpta, ansvarar för denna ceremoni som kallas att sota för linjen. Passeras endast kräftans vändkrets genomförs ett så kallat nöddop.

Hemlängtan[redigera | redigera wikitext]

En vimpel, kallad hemlängtan, tillverkas i slutet av varje utbildningsexpedition. Den är blågul med en längd som beräknas enligt en formel med ingångsvärden från vissa data om den genomförda expeditionen, bland annat hur länge fartyget varit borta från hemmahamnen. Hemlängtan kan vara flera tiotal meter lång.

Långresefartyg i modern tid[redigera | redigera wikitext]

HMS Fylgia.

Flottans expeditioner jorden runt[redigera | redigera wikitext]

Expeditioner genom tiderna[redigera | redigera wikitext]

HMS Sprengtporten (1768) 1784–1785[redigera | redigera wikitext]

HMS Triton (1779) 1784–1785[redigera | redigera wikitext]

HMS Falken (1785) 1785–1786[redigera | redigera wikitext]

HMS Gåpå 1786–1787[redigera | redigera wikitext]

HMS Saint Barthélemy (1785) 1787–1788[redigera | redigera wikitext]

HMS Husaren 1797–1800[redigera | redigera wikitext]

HMS Ulla Fersen (1789) 1801[redigera | redigera wikitext]

HMS Jarramas (1759) 1802–1803[redigera | redigera wikitext]

HMS Delphin (1801) 1815–1816[redigera | redigera wikitext]

HMS Josephine (1834) 1837–1872[redigera | redigera wikitext]

HMS Najaden (1834) 1837–1843[redigera | redigera wikitext]

HMS Carlskrona (1841) 1844–1846[redigera | redigera wikitext]

HMS Eugenie 1851–1853[redigera | redigera wikitext]

HMS Norrköping (1858) 1861–1888[redigera | redigera wikitext]

HMS Vanadis 1863–1893[redigera | redigera wikitext]

HMS Gefle 1863–1881[redigera | redigera wikitext]

HMS Orädd 1866[redigera | redigera wikitext]

HMS Balder 1873–1901[redigera | redigera wikitext]

HMS Blenda 1877–1878[redigera | redigera wikitext]

HMS Saga 1879–1904[redigera | redigera wikitext]

HMS Verdande 1880–1882[redigera | redigera wikitext]

HMS Skuld 1881[redigera | redigera wikitext]

HMS Urd 1882–1883[redigera | redigera wikitext]

HMS Freja 1886–1906[redigera | redigera wikitext]

HMS Svensksund 1897–1900[redigera | redigera wikitext]

HMS Thule 1895[redigera | redigera wikitext]

HMS Göta 1895[redigera | redigera wikitext]

HMS Edda 1895[redigera | redigera wikitext]

HMS Dristigheten 1906–1922[redigera | redigera wikitext]

HMS Oden 1902[redigera | redigera wikitext]

HMS Fylgia 1907–1948[redigera | redigera wikitext]

HMS Oscar II 1909–1936[redigera | redigera wikitext]

HMS Sigurd 1912[redigera | redigera wikitext]

HMS Thor 1913[redigera | redigera wikitext]

HMS Manligheten 1920–1937[redigera | redigera wikitext]

af Chapman 1924–1937[redigera | redigera wikitext]

HMS Tapperheten 1926–1927[redigera | redigera wikitext]

HMS Gustav V 1933–1934[redigera | redigera wikitext]

HMS Gotland 1935–1956[redigera | redigera wikitext]

HMS Mjölner 1946[redigera | redigera wikitext]

HMS Mode 1947[redigera | redigera wikitext]

HMS Munin 1946–1947[redigera | redigera wikitext]

HMS Norrköping 1948[redigera | redigera wikitext]

HMS Stockholm 1948[redigera | redigera wikitext]

HMS Sandön 1949[redigera | redigera wikitext]

HMS Grönskär 1949[redigera | redigera wikitext]

HMS Örskär 1949[redigera | redigera wikitext]

HMS Kullen 1949[redigera | redigera wikitext]

HMS Arholma 1950[redigera | redigera wikitext]

HMS Bremön 1950[redigera | redigera wikitext]

HMS Bredskär 1950[redigera | redigera wikitext]

HMS Älvsnabben 1953–1980[redigera | redigera wikitext]

HMS Älvsnabben.

HMS Halland 1956–1982[redigera | redigera wikitext]

HMS Landsort 1957[redigera | redigera wikitext]

HMS Ulvön 1957[redigera | redigera wikitext]

HMS Ramskär 1957[redigera | redigera wikitext]

HMS Öland 1961[redigera | redigera wikitext]

HMS Östergötland 1961[redigera | redigera wikitext]

HMS Carlskrona 1982–2005[redigera | redigera wikitext]

HMS Carlskrona.

Se även[redigera | redigera wikitext]