Sveriges Kvinnolobby

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sveriges Kvinnolobby
FörkortningSKL
Grundadår 1997
TypFeministisk lobbyorganisation
Syfte/fokusVerkar för kvinnors mänskliga rättigheter
PlatsKarlbergsvägen 86A, 113 35 Stockholm
StyrelseordförandeAnna Giotas Sandquist[1]
Vice OrdförandeCamilla Wagner
StyrelseledamöterLinda Schang
Emma Blomdahl
Margareta Rehn
Marie Unander-Scharin
Louise Elemalm
Niusha Khanmohammadi
Sara Hultquist
Madeleine Linder
Judit Svensson
Ansluten tillEuropean Women's Lobby
Webbplats[1]
Tidigare namnSamverkansforum för Kvinnor i Sverige (SAMS)
PublikationerLänk till SKL-Publikationer

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. När organisationen bildades 1997 hette den Samverkansforum för Kvinnor i Sverige, förkortat SAMS.

Sveriges Kvinnolobby är en feministisk intresseorganisation som verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Verksamheten utgår från FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, förkortat CEDAW,[2] och handlingsplanen Beijing Platform for Action[3].

Om organisationen[redigera | redigera wikitext]

Initiativet till organisationen togs av dåvarande statssekreteraren hos jämställdhetsministern, Ingegerd Sahlström. Syftet var att skapa ett forum som kunde samordna de olika kvinnoorganisationernas representation i såväl nationella som internationella sammanhang. Den första ordföranden för Samverkansforum för Kvinnor i Sverige (som organisationen då hette) var Gunvor Ngarambe. Ordförande för Sveriges Kvinnolobby var under åren 2009-2015 Gertrud Åström.[4] Clara Berglund, pressekreterare vid SFS, valdes 2015 till ordförande efter att ha nominerats av Fredrika Bremerförbundet.[5] 2016 valdes Anna Giotas Sandquist till ordförande.[6]

Sveriges Kvinnolobby är det svenska samordningsorganet inom The European Women's Lobby (EWL) [7]. Den europeiska paraplyorganisationen har cirka 2 000 medlemsorganisationer i och utanför EU.[8]

Sveriges Kvinnolobby har idag 47 medlemsorganisationer och samverkar i olika nätverk. Några av nätverken är:

 • Q-sam/Kvinnor i samverkan: Forum för Sveriges Kvinnolobby och riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
 • NOKS - forum för samverkan mellan de nordiska paraplyorganisationerna.
 • Operation 1325 [9] - nätverk som verkar för kvinnors deltagande i konfliktförebyggande arbete nationellt och internationellt.
 • CIVOS - civilsamhällets organisationer i samverkan.[10]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Wikifemdeltagare vid en workshop.

Organisationens arbete bedrivs främst genom lobbyaktioner gentemot regering och andra makthavare, och genom informationskampanjer i form av seminarier och konferenser.

Sveriges Kvinnolobby arbetar kontinuerligt med så kallad gender budgeting. Gender budgeting innebär att undersöka hur offentliga resurser fördelas mellan könen.[11] Sveriges Kvinnolobby granskar bland annat regeringens budgetpropositioner ur ett genusperspektiv.[12]

Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare till 16:06-rörelsen, Lön hela dagen, som vill synliggöra löneskillnader mellan män och kvinnor [13], till Forum Jämställdhet - Sveriges största jämställdhetskonferens och till Wikifem som syftar till att öka andelen kvinnor som redigerar på Wikipedia.

Lön hela dagen[redigera | redigera wikitext]

16:06-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan kampanjens start har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:06. Med den förändringstakten (2,14 minuter per år) når vi jämställda löner först om 25 år – år 2044. 16:06-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

KAMPANJENS MÅL

 • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
 • Att kvinnor ska få lön hela dagen

KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i 16:06-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Lön hela dagen ställer fyra krav:

 1. Jämställd föräldraförsäkring
 2. Samma möjlighet till heltid och trygga anställningsformer
 3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
 4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

I nätverket ingår: Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Wikifem[redigera | redigera wikitext]

Wikifem[14] är ett feministiskt initiativ med syfte att öka antalet kvinnliga skribenter på Wikipedia.

Syftet med initiativet och satsningen Wikifem är att skapa en gemensam plats för ett kollektivt handlande utifrån enskilda kvinnors insatser. Tanken är helt enkelt att de som är intresserade själva bidrar med artiklar och kompletteringar till befintliga artiklar på Wikipedia.

I december 2011 uppmärksammades Wikifem i SVT:s Kulturnyheterna.[15]

Forum Jämställdhet[redigera | redigera wikitext]

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Det är ett tillfälle för kompetensutveckling för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter. Ett syfte med konferensen är att utveckla, sprida kunskap om och inspirera till jämställdhetsintegrering.

I januari 2016 genomfördes konferensen Jämställdhetsdagarna arrangerat av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia den 27-28 januari i Malmö. Forum Jämställdhet är en vidareutveckling av så väl Nordiskt Forum som Jämställdhetsdagarna. 2017 genomfördes Forum Jämställdhet den 31 januari-1 februari i Örebro. 2018 genomfördes Forum Jämställdhet 6-7 februari i Karlstad och 2019 genomfördes Forum Jämställdhet 30-31 januari i Luleå. 2020 arrangeras Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari.

Nordiskt Forum Malmö 2014 - New Action on Women's Rights[redigera | redigera wikitext]

Utanför entrén till Nordiskt forum.
Mässhallen under Nordiskt forum

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights var Nordens största samling för kvinnorörelsens alla olika delar sedan 1990-talet och arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Konferensen ägde rum den 12-15 juni 2014 på Malmömässan och Malmö Arena. Konferensen var ett initiativ av Sveriges Kvinnolobby och syftade till att utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter. Parallellt med Nordiskt Forum ägde även en Feministisk Festival rum i Malmö Folkets Park.

Den 16 november 2012 meddelade Sveriges regering att Sveriges Kvinnolobby beviljats ekonomiskt bidrag om 10 miljoner kronor för genomförandet av konferensen.[16]

Den 27 november 2012 tillkännagav Malmö Stad sitt stöd för och samarbete med konferensen.[17]

Aktiviteterna innefattade en mängd utställningsmontrar, seminarier, föredrag, artistframträdanden och andra kulturdelar. Bland annat invigdes 14 juni en väldig fontänskulptur av Charlotte Gyllenhammar på området, Mother, ett liggande kvinnoansikte med associationer till Moder Jord[18] och ett symfoniskt verk av Anna-Lena Laurin, Quests!, uruppfördes.[19]

Medlemsorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Omkring 40 organisationer[20] tillhör paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby, bland annat Fredrika Bremer-Förbundet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, FQ - Forum kvinnor och funktionshinder, KvinnorKan!, Kvinnliga Akademikers Förening, TRIS - Tjejers rätt i samhället, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Unizon och 1,6 miljonerklubben.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Styrelsen och förtroendevalda”. Sveriges Kvinnolobby. http://sverigeskvinnolobby.se/om-sveriges-kvinnolobby/om-styrelsen-medarbetarna. Läst 2 juni 2015. 
 2. ^ CEDAW
 3. ^ ”Pekingplattformen”. FN. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/. Läst 11 april 2012. 
 4. ^ ”Styrelsen och förtroendevalda”. Sveriges Kvinnolobby. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418111308/http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=2. Läst 19 april 2012. 
 5. ^ ”Sveriges Kvinnolobby » Clara Berglund ny ordförande för Sveriges Kvinnolobby”. sverigeskvinnolobby.se. http://sverigeskvinnolobby.se/blog/clara-berglund-ny-ordforande-for-sveriges-kvinnolobby. Läst 2 juni 2015. 
 6. ^ Styrelsen och förtroendevalda
 7. ^ The European Women's Lobby,
 8. ^ Sveriges kvinnolobby - European Women's Lobby Arkiverad 21 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Operation 1325
 10. ^ ”CIVOS hemsida”. CIVOS. http://civos.se/. Läst 11 april 2012. 
 11. ^ ”Gender Budgeting”. Sveriges Kvinnolobby. Arkiverad från originalet den 14 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120314103414/http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=93. Läst 11 april 2012. 
 12. ^ ”Budgetgranskningar”. Sveriges Kvinnoloobby. Arkiverad från originalet den 18 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120318141619/http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=136. Läst 11 april 2012. 
 13. ^ ”15:51-rörelsen på Facebook”. Facebook. http://www.facebook.com/Lonheladagen. Läst 11 april 2012. 
 14. ^ ”Wikifem Wordpress”. Wikifem. http://wikifem.wordpress.com/. Läst 11 april 2012. 
 15. ^ ”Nyhet hos Sveriges Kvinnolobby”. Sveriges Kvinnolobby. Arkiverad från originalet den 12 september 2012. https://archive.is/20120912112715/http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=157&newsid=120965&hlt=wikifem. Läst 11 april 2012. 
 16. ^ Regeringskansliet (16 november 2012). ”10 miljoner till nordisk konferens för ökad jämställdhet”. Pressmeddelande.  Arkiverad från originalet den 17 februari 2013.
 17. ^ Malmö Stad (27 november 2012). ”Malmö blir värdstad åt den internationella kvinnokonferensen Nordiskt Forum”. Pressmeddelande.
 18. ^ Sydsvenskan 15 juni 2014, "Strålande mor bromsar in i rondellen" Arkiverad 20 juli 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 19. ^ Skånska Dagbladet 10 juni 2014, "Feministiskt forum fyller Malmö Arena"
 20. ^ Medlemsorganisationer - Sveriges Kvinnolobby” (på en-US). Sveriges Kvinnolobby. http://sverigeskvinnolobby.se/medlemsorganisationer. Läst 8 mars 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]