Turingpriset

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Turingpriset delas årligen ut av Association for Computing Machinery (ACM) till en person som har bidragit till datorindustrin. Bidraget skall vara av långvarig och stor teknisk betydelse. De flesta av pristagarna har varit datavetare.

Priset är namngivet efter Alan Turing, en brittisk matematiker som anses vara en av den moderna datavetenskapens grundare.

Turingpriset räknas som datavetenskapens nobelpris. Det sponsras av Intel och Google och prissumman är på $1,000,000[1].

Nationalitet[redigera | redigera wikitext]

De flesta pristagarna har hittills varit amerikaner. Här är en lista över pristagarnas nationaliteter under åren 1966–2013:

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

År Namn Motivering/Kommentar
1966 Alan J. Perlis För hans påverkan på programmeringsfältet genom avancerade programmeringstekniker och kompilatorkonstruktion.
1967 Maurice V. Wilkes Byggde EDSAC 1949, den första datorn med internt lagrade program. Han skrev också boken Preparation of Programs for Electronic Digital Computers 1951 som introducerade programbibliotek.
1968 Richard Hamming För hans arbete med numeriska metoder, automatiska kodningssystem, felupptäckning och felkorrigerande kod.
1969 Marvin Minsky Artificiell intelligens
1970 James H. Wilkinson För forskning inom numerisk analys för att förbättra användandet av datorn för beräkningar, speciellt inom linjär algebra och "backwards" felanalys.
1971 John McCarthy Dr. McCarthys föredrag "The Present State of Research on Artificial Intelligence" täcker det område där han har fått stort anseende.
1972 Edsger Dijkstra Edsger Dijkstra var en av huvudbidragarna på 1950-talet till utvecklingen av högnivåprogramspråket ALGOL som har blivit modell för noggrannhet och matematisk tydlighet. Han var en av de stora generellt inom programspråk och han har bidragit stort till förståendet av deras struktur, representation och implementering. Hans publikationer under femton år sträcker sig från teoretiska artiklar om grafteori till enkla handböcker, förklarande texter och filosofiska begrundanden inom fältet programspråk.'
1973 Charles W. Bachman För hans enastående bidrag inom databasteknologi.
1974 Donald E. Knuth För hans stora bidrag inom analys av algoritmer och design av programspråk, särskilt för hans bidrag i böckerna i serien The Art of Computer Programming.
1975 Allen Newell och Herbert A. Simon Genom samlade insatser under mer än 20 år, från början tillsammans med J. C. Shaw vid RAND Corporation, och senare med många fakultets- och studentkollegor vid Carnegie Mellon University, bidrog han till utvecklingen av artificiell intelligens, psykologin om mänsklig kognition och listprocessning.
1976 Michael O. Rabin och Dana S. Scott För deras gemensamma artikel "Finite Automata and Their Decision Problem," som introducerade iden med icke-deterministiska maskiner, som har visat sig vara ett enormt värdefullt koncept. Deras klassiska artikel har varit en viktig inspirationskälla för fortsatt forskning inom fältet.
1977 John Backus För djupa, inflytelserika och varaktiga bidrag till design av praktiska högnivåprogrammeringssystem, särskilt genom arbetet med FORTRAN och för nyskapande publiceringar av formella procedurer för specifikation av programspråk.
1978 Robert W. Floyd För att ha haft ett tydligt inflytande på metoder för att skapa effektiv och stabil programvara och för att ha hjälpt till med att skapa följande områden inom datorvetenskapen: parsningsteori, semantik i programspråk, automatisk programverifikation, automatisk programsyntes och analys av algoritmer.
1979 Kenneth E. Iverson För hans banbrytande insatser inom programspråk och matematisk notation resulterande i vad datavetenskapen känner som APL och för hans bidrag till implementeringen av interaktiva system, pedagogiska användningsområden för APL och till programspråkens teori och användande.
1980 C. Antony R. Hoare För hans fundamentala bidrag till definition och design av programspråk.
1981 Edgar F. Codd För hans fundamentala och fortlöpande bidrag till teori och användande av databaser, och särskilt relationsdatabaser.
1982 Stephen A. Cook För att han i betydande grad utvecklat förståelsen av databehandlingskomplexitet.
1983 Ken Thompson och Dennis M. Ritchie För utvecklandet av en allmän teori för operativsystem och speciellt för implementationen av UNIX.
1984 Niklaus Wirth För utvecklandet av en rad innovativa programspråk: EULER, ALGOL-W, MODULA och PASCAL.
1985 Richard M. Karp För hans fortlöpande bidrag till algoritmteorin och utvecklandet av effektiva algoritmer för nätverksflöde och andra kombinatoriska problem, identifieringen av polynomisk tid och notationen för algoritmisk effektivitet och allra mest för bidraget till teorin om NP-fullständighet.
1986 John Hopcroft och Robert Tarjan För fundamentala landvinnigar inom design och analys av algortmer och datastrukturer.
1987 John Cocke För signifikanta bidrag inom design och teori av kompilatorer, arkitektur av stora system och utvecklandet av datorer med reducerad instruktionsuppsättning (RISC).
1988 Ivan Sutherland För hans bidrag inom datorgrafiken.
1989 William (Velvel) Kahan För hans fundamentala bidrag till den numeriska analysen. En av de främsta experterna på beräkningar av flyttal.
1990 Fernando J. Corbató För hans arbete med att organisera och leda utvecklingen av generella storskaliga tid- och resursdelande datorsystem som CTSS och Multics.
1991 Robin Milner För tre distinkta bidrag:
  1. LCF (teorembevisare)
  2. Programspråket ML
  3. CCS (Calculus of Communication Systems, Analys av kommunikationssystem)

Dessutom formulerade han full abstrahering och relationen mellan operational semantics och denotational semantics.

1992 Butler W. Lampson För bidrag till utvecklingen av distribuerade hemdatormiljöer och teknik för dess implementering.
1993 Juris Hartmanis och Richard E. Stearns Som erkännande av deras inflytelserika artikel som lade grunden för datorbaserad komplexitetsteori.
1994 Edward Feigenbaum och Raj Reddy För den banbrytande designen och konstruktionen av storskaliga system för artificiell intelligens, samt demonstration av deras praktiska betydelse och potentiellt kommersiella effekt.
1995 Manuel Blum Erkännande av hans bidrag till fundamenten inom datorbaserad komplexitetsteori och dess användning inom kryptografi och programverifikation.
1996 Amir Pnueli För inflytelserikt arbete som introducerade temporär logik i datavetenskapen och för enastående bidrag inom formal verification.
1997 Douglas Engelbart För en inspirerande vision om framtidens interaktiva datorbehandling och uppfinnandet av tekniker som bidragit till att realisera denna vision.
1998 James "Jim" Gray För inflytelserika bidrag inom databaser och transaktionsprocessning, forskning och tekniskt ledarskap i systemimplementation.
1999 Frederick P. Brooks, Jr. För stora framsteg inom datorarkitektur, operativsystem och mjukvaruutveckling.
2000 Andrew Chi-Chih Yao För erkännandet av hans fundamentala bidrag inom databeräkningsteori, inkluderande den komplexitetsbaserade teorin om pseudoslumptalsgenerering, kryptografi och kommunikationskomplexitet.
2001 Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard För idéer fundamentala för tillkomsten av objektorienterad programmering genom deras design av programmeringsspråken Simula I och Simula 67.
2002 Ronald L. Rivest, Adi Shamir och Leonard M. Adleman För deras geniala bidrag till att göra asymmetrisk kryptering användbar i praktiken.
2003 Alan Kay För pionjärinsatser inom samtida objektorienterade programspråk, för att ha lett arbetet bakom språket Smalltalk samt för grundläggande bidrag till persondatorns utveckling.
2004 Vinton G. Cerf och Robert E. Kahn För pionjärinsatser inom internetteknik, däribland utformandet och tillämpningen av de grundläggande kommunikationsprotokollen för Internet, TCP/IP, och för upplyst ledarskap inom nätverkstekniken.
2005 Peter Naur För grundläggande insatser inom utformandet av programspråk och definitionen av Algol 60, kompilatordesign och datorprogrammeringens teori och praktik.
2006 Frances E. Allen För banbrytande bidrag till kompilatoroptimeringens teori och praktik, vilka lade grunderna för moderna optimerande kompilatorer och parallell exekvering.
2007 Edmund M. Clarke, E. Allen Emerson och Joseph Sifakis För deras roller i utvecklingen av modellkontroll till en högeffektiv verifikationsteknologi, vitt accepterad i hårdvaru- och mjukvaruindustrin.
2008 Barbara Liskov För bidrag till de praktiska och teoretiska grunderna för design av system och programmeringsspråk, särskilt relaterade till dataabstraktion, feltolerans och distribuerade beräkningar.
2009 Charles P. Thacker För hans nydanande design och förverkligande av Alto, den första moderna persondatorn, och dessutom för hans bidrag till Ethernet och surfplattan.
2010 Leslie G. Valiant
2011 Judea Pearl
2012 Silvio Micali, Shafi Goldwasser
2013 Leslie Lamport

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ acm.org Arkiverad 12 december 2009 hämtat från the Wayback Machine.