Unionens regelverk

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Unionens regelverk (franska: acquis de l'Union), tidigare gemenskapens regelverk (franska: acquis communautaire), är det regelverk av fördrag och rättsakter som Europeiska unionen och dess rättssystem bygger på. Till skillnad från de flesta internationella avtal och överenskommelser innebär unionens regelverk inte enbart rättigheter och skyldigheter för unionens medlemsstater, utan i många fall även rättigheter och skyldigheter för fysiska och juridiska personer. Om en medlemsstat bryter mot regelverket kan Europeiska kommissionen eller en annan medlemsstat väcka talan om fördragsbrott vid Europeiska unionens domstol.

Vid medlemskapsförhandlingar delas unionens regelverk in i olika kapitel. Varje anslutande stat måste införliva hela unionens regelverk i sin nationella lagstiftning, i den mån det är nödvändigt för att genomföra regelverket på nationell nivå. Regelverket är i regel en icke-förhandlingsbar fråga. Förhandlingarna handlar istället om hur regelverket ska införlivas och genomföras.[1]

”Unionens regelverk” infördes som begrepp och ersatte det tidigare begreppet ”gemenskapens regelverk” i samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.[2]

Struktur och omfattning[redigera | redigera wikitext]

Unionens regelverk består av följande delar:

Ett fördjupat samarbete utgör inte en integrerad del av unionens regelverk och behöver således inte godtas fullt ut av nya medlemsstater.[3]

Kapitelindelning[redigera | redigera wikitext]

Unionens regelverk delas in i följande 35 olika kapitel vid medlemskapsförhandlingar:

 1. Fri rörlighet för varor
 2. Fri rörlighet för arbetstagare
 3. Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster
 4. Fri rörlighet för kapital
 5. Offentlig upphandling
 6. Bolagsrätt
 7. Lagstiftning om immateriella rättigheter
 8. Konkurrensregler
 9. Finansiella tjänster
 10. Informationssamhället och media
 11. Jordbruk och landsbygdsutveckling
 12. Livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor
 13. Fiskeri
 14. Transportpolitik
 15. Energi
 16. Beskattning
 17. Ekonomisk och monetär politik
 18. Statistik
 1. Socialpolitik och sysselsättning
 2. Företags- och industripolitik
 3. Transeuropeiska nät
 4. Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument
 5. Rättsväsen och grundläggande rättigheter
 6. Frihet, säkerhet och rättvisa
 7. Vetenskap och forskning
 8. Utbildning och kultur
 9. Miljö
 10. Konsument- och hälsoskydd
 11. Tullunion
 12. Yttre förbindelser
 13. Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
 14. Finansiell kontroll
 15. Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser
 16. Institutionella bestämmelser
 17. Övriga frågor

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Conditions for membership” (på engelska). Europeiska kommissionen. 19 november 2014. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en. Läst 7 augusti 2015. 
 2. ^ ”Att översätta EU-rättsakter – anvisningar (s. 60)”. Europeiska kommissionen. Februari 2013. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swedish_style_guide_sv.pdf. Läst 23 juni 2013. 
 3. ^ ”Artikel 20.4 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 28. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.