Hoppa till innehållet

Västslaviska språk

Från Wikipedia

De västslaviska språken är en undergrupp av de slaviska språken. Till de västslaviska språken räknas tjeckiska, slovakiska, polska, högsorbiska och lågsorbiska. Till denna grupp hör dessutom det numera utdöda språket polabiska. Vidare är det omtvistat huruvida kasjubiska ska räknas som en polsk dialekt eller ett självständigt västslaviskt språk.