Wikipedia:Projekt kvinnor/Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia/Träffar 2019

Från Wikipedia

Träffar 2019[redigera | redigera wikitext]

 • Cb = användning av de inköpta lånedatorerna (Chromebook)
Januari

1 januari

242:a skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, BodilKristina, Togo413, FDellby (Cb), Vätte (på distans)

 • Hannibal: administrativa saker, hjälp, Ann Bannon
 • Paracel63: hjälp, IBBY, fotouppladdning av författare (se wp:bok18)
 • Vätte: Julie Myerson, granskar redigeringar och letar referenser i Svensk Bokhandel
 • BodilKristina: Påbörjat artikel om TV-programmet Vi unga

8 januari

243:e skrivstugan. Närvarande: Boelnorra, NinaKatarinaKarlsson (ny), Paracel63, Vätte (Cb), Lgmka, FDellby (Cb), BodilKristina, Guadalupe Freden, Hawiwaxa + 6 personer på distans (i Falun via Skype)

15 januari

244:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Martina Clara, Hannibal, BodilKristina, Lgmka, FDellby (Cb), Guadalupe Freden

 • Paracel63: hjälp, planering, Carmen Villoro
 • BodilKristina. Skrivit på artikeln om TV-programmet Vi unga. Fortfarande i sandlådan.
 • Hannibal: Hjälp, administrativa saker

22 januari

245:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Boelnorra, Togo413, Martina Clara, Pannikaannika, FDellby

 • Hannibal: Cecilia Davidsson, administrativa saker
 • Paracel63: hjälp, admin, tecknade serier, Beth Rodergas

29 januari

246:e skrivstugan, denna gång i Litteraturhusets kontor. Närvarande: Hannibal, Guadalupe Freden, Paracel63, Vätte, Lgmka, BodilKristina

 • Hannibal: administrativa saker inför 5-årsjubileet, hjälp, fortsätter granska tidigare artiklar
 • Paracel63: hjälp, serieskapare, Jorun Jonasson
 • Vätte: hjälp, jubileumsplaner och Jonna Bornemark
Februari

5 februari

247:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Vätte (på distans), BodilKristina, Martina_Clara, Boelnorra, Lgmka

12 februari

248:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, AstridMassel (ny), Lgmka, BodilKristina, Paracel63, Martina_Clara, Vätte, Ylvalima, FDellby

 • Hannibal: Hjälp, administrativa saker, arbetar med Svensk Bokhandel
 • AstridMassel: Sigrid Hjertén
 • Paracel63: Solblomma (artist), administration, hjälp, tecknade serier
 • BodilKristina Laddat upp bild på Ingrid Förster. Förberett bilder
 • lgmka Arbetar i sandlåda med Eva Ermenz.
 • Vätte: Hjälp + administration

19 februari

249:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, BodilKristina, Hannibal, Guadalupe Freden, Boelnorra, Lgmka, Pannikaannika (Cb), Katjavb (ny), Paracel63, Togo413, Ylvalima, FDellby (Cb)

 • Hannibal: Hjälp, administration
 • Paracel63: Hjälp, serieskapare
 • Vätte: Hjälp + administration
 • lgmka: publicerat Eva Ermenz

26 februari

250:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Vätte (på distans), Yvalima, BodilKristina, Martina Clara, Togo413, FDellby

 • Hannibal: Budget, granskar tidigare artiklar
 • Martina Clara: Nine (musikal)
 • Vätte: Hjälp + administration
Mars

5 mars

251:a skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Vätte (Cb), BodilKristina, Guadalupe Freden, Lgmka, Boelnorra, Wewib (ny), Martina Clara (Cb), Paracel63, Togo413, FDellby (Cb)

 • Hannibal: Budget, går igenom skrivstugornas historia
 • Martina Clara: Anita Nyman
 • Vätte: Hjälp + administration
 • Paracel63: administration, hjälp, planering, serier, Bikimel, Emma Fäldt
 • BodilKristina: planerat läger, laddat upp bild, intro
 • Guadalupe Freden: sandlåda
 • Wewib: Elvira Lindo
 • lgmka: Tua Forsström

12 mars (5-årsfirande 13.00–20.00)

Hälsning till det femårsjubilerande projektet från Katherine Maher.

252:a skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Vätte (Cb), BodilKristina, Lgmka, Boelnorra, Martina Clara (Cb), Paracel63, Togo413, Semin, Mobacka, Gunilla Tesser, Parolajo, Guadalupe Freden, FDellby, Lisbeth Larsson, Honnibal, ÅsaRebecca, Jolliro, Maria & Malin (Stadsbiblioteket), dvs. 20 personer + Katherine Maher (på distans, se hennes hälsning, klicka CC och sedan svenska undertexter)

 • Paracel63: administration, hjälp, veckans tävling, femårsfirande
 • Hannibal: femårsfirande, hjälp, https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1gA85Vz_hNTHdmddVoMz9vfmHh9DxhC9vPMaMm90S-Eo&font=Default&lang=sv&initial_zoom=2&height=650&fbclid=IwAR3MVOfcqisKnMpzik2Sg8YiQQIIO8Bc0MrWCgX8IKeezzLyuSJIkYaMfGc = retrospektiv
 • lgmka: Helena Österlund

19 mars

253:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Martina Clara, Togo413, FDellby, Mobacka

26 mars

254:e skrivstugan. Närvarande: BodilKristina, Hannibal, Paracel63, Boelnorra, Lgmka, FDellby (Cb), Martina Clara, Mobacka, Guadalupe Freden

April

2 april

255:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Hannibal, Lgmka + kv gäst (Emőke Lipcsey) + 4 fjärrdeltagare i Falun via Skype (StenS, Wenkar, Torall + kv.)

 • BodilKristina:
 • Hannibal: Kvinnliga actionhjältar
 • Paracel63:
 • Boelnorra:
 • Lgmka:

9 april

256:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Boelnorra, Paracel63, Martina Clara, Parolajo, FDellby

16 april

257:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Boelnorra, BodilKristina, Lgmka, Guadalupe Freden, Vätte

23 april

258:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, BodilKristina, Paracel63, oinloggad gäst (m) som skänkte 100 kr, Ladanalinhyllan (Cb), Lgmka, Irmia (ny)/(Cb)

 • Hannibal: puts, Susan och Mats Billmark, hjälp, Sofia Ullman
 • Paracel63: foton, hjälp, Jillian Tamaki
 • BodilKristina: publicerat artikel om Inger Egler, laddat upp foton
 • lgmka: publicerat Åsa Wohlin

30 april

259:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63 + besökare (kv.)

Maj

7 maj

260:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Lgmka, Boelnorra, Paracel63, Martina Clara

14 maj

261:e skrivstugan. Närvarande: Guadalupe Freden, Hannibal, Lgmka, Paracel63

21 maj

262:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Boelnorra, Togo413

28 maj

263:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Vätte (distans), Togo413, Martina Clara

Juni

4 juni

264:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Vätte (distans), Togo413, Ladanalinhyllan (cb)

11 juni

265:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Boelnorra, Vätte (distans), Ladanalinhyllan, Togo413, Vrångö + oinloggad (kv., [Cb])

18 juni

266:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Amandaduregard (ny), Paracel63, BodilKristina (distans), Lgmka, Bruno-Montseny (ny), Ladanalinhyllan, Dubaco (ny)

25 juni

267:e skrivstugan. Närvarande: Boelnorra (cb), Hannibal, Paracel63, Lgmka, Mobacka, Ladanalinhyllan (cb), FDellby + 3 oinloggade/kortare stund (2 kvinnor)

Juli

2 juli

268:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Paracel63, Lgmka, Ladanalinhyllan (cb), Vätte (på distans)

9 juli

269:e skrivstugan. Närvarande: Hannibal, Lgmka, Paracel63, Boelnorra, Ladanalinhyllan (cb), FDellby, Mobacka, BodilKristina (på distans)

 • Hannibal: puts, Susan och Mats Billmark, granskar artiklar för rekommendering
 • Lgmka: Lina Ekdahl
 • Paracel63:
 • BodilKristina: Flickskolan i Karlstad (i sandlådan)

16 juli

270:e skrivstugan. Närvarande: Lgmka, Paracel63, Ladanalinhyllan (cb), FDellby, Mobacka, Vätte (på distans), BodilKristina (på distans)

 • Paracel63: skannar och hjälper
 • Vätte: bl.a. fix med Cecilia Davidsson
 • BodilKristina: fortsätter i sandlådan med Flickskolan i Karlstad

23 juli

271:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan (cb), Lgmka, Vätte (på distans), Boelnorra, BodilKristina (på distans)

 • Paracel63: bildhjälp (förra veckans inskannade bilder), Ah! Nana etc
 • Ladanalinhyllan: bilder till Göteborgsartiklar
 • Lgmka: Viveca Lärn
 • Vätte: skapar hashtaggen #SvB: https://hashtags.wmflabs.org/?query=SvB&project=sv.wikipedia.org&startdate=&enddate= som vi kan använda när vi använder tidskriften Svensk Bokhandel som källa (för att lättare kunna redovisa hur mycket vi använder prenumerationen) + gör några kortare uppdateringar med SvB som utgångspunkt + påbörjar förbättring av Danielle Steel
 • Boelnorra: Ingeborg Enander (sandlåda)
 • BodilKristina:fortsatt i sandlådan med Karlstads kommunala flickskola

30 juli

272:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan (cb), Mobacka, BodilKristina (på distans), Gunilla Andersson (ny)

Augusti

6 augusti

273:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan (cb), Lgmka, Mobacka, oinloggad (kv. lärare på Folkuniv.)

13 augusti

274:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Mobacka, Ladanalinhyllan, oinloggad (kv)

20 augusti

275:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Ladanalinhyllan, Ölmanäs, Lgmka, Parolajo (kort stund), Vätte, Boelnorra

27 augusti

276:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, Mina Afsar + 1 (kv), Ladanalinhyllan, Lgmka, Mobacka

 • Vätte: hjälp, adminstuff, småfix
 • Paracel63: introduktion, hjälp
 • Mobacka: Lou Andreas-Salomé
September

3 september

277:e skrivstugan. Närvarande: Vätte (distans), Paracel63, Boelnorra, Lgmka, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), AnneliMargret (ny)

 • Vätte: småfix
 • Paracel63: introduktion,
 • lgmka: publicerat komplettering i Ann Bannon. Arbete i sandlådan med bl.a. Kulla-Gulla.
 • BodilKristina: Påbörjat i sandlådan artikel om Edit Ahrenlöf.

10 september

278:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Boelnorra, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Pannikaannika, Ladanalinhyllan (Cb)

 • Paracel63: hjälp, Dàmaris Gelabert
 • BodilKristina: Fortsatt i sandlådan artikel om Edit Ahrenlöf
 • lgmka: källinsamling till Kulla-Gulla i sandlådan

17 september

279:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Ladanalinhyllan (Cb), Historiker + 4 fr Folkuniversitetet (3 kv)

24 september

280:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Mobacka, Ladanalinhyllan (Cb), Boelnorra, FDellby, Parolajo, Historiker + 1 gäst

 • Vätte: adminstuff
 • Paracel63: Bokmässan, hjälp, administration
Oktober

1 oktober

281:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte (på distans)

 • Paracel63: Bokmässan (bilduppladdningar etc), Marit Kapla
 • Vätte: adminstuff och småfix
 • BodilKristina: laddat upp bilder från Bokmässan

8 oktober

282:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), FDellby, Boelnorra, Lgmka, Vätte (på distans) + 5 faluiter via Skype (2 kv)

 • Paracel63: admin, bilduppladdningar, Les Kol·lontai
 • Vätte: puts i Rebecka Åhlund samt diverse småfix
 • BodilKristina: skaffar material till artiklar

15 oktober

283:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Lgmka, Vivekaoverland (Cb), Ladanalinhyllan, Parolajo, Vätte, oinloggad (kv)

22 oktober

284:e skrivstugan. Närvarande: Vätte, Paracel63, FDellby (Cb), Lgmka, BodilKristina, Mina Afsar + 4 (kv)

29 oktober

285:e skrivstugan. Närvarande: Vätte (på distans), Paracel63, Lgmka, BodilKristina, Boelnorra, Ladanalinhyllan

 • Paracel63: Lady Witch, admin, förrådsrensning
 • lgmka: Nina Wähä, utökad artikel.
 • Vätte: Sorterar och städar vår todo-sida och önskelistor-sida
 • BodilKristina: Charlotte Qvandt (sandlådan)
November

5 november

286:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, Mobacka, Vätte (på distans), FDellby + 2 oinloggade (1 kv)

12 november

287:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, Lgmka, Ladanalinhyllan, Boelnorra, BodilKristina, Adville, Vätte

19 november

288:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina (på distans), Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, Vivekaoverland, FDellby + oinloggad (Zara, kv)

26 november

289:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, Boelnorra

3 december[redigera | redigera wikitext]

290:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte, lgmka (på distans) + oinloggad (kv)

 • Paracel63: admin, fotoarbete
 • lgmka: källinsamling i sandlådan
 • Vätte: rapporteringar och adminstuff
 • BodilKristina: Fortsatt med artikeln Clary Jansson, adminstuff

10 december[redigera | redigera wikitext]

291:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Vätte (på distans), lgmka, Boelnorra, Gudmund Bergqvist

17 december[redigera | redigera wikitext]

292:e skrivstugan. Närvarande: Paracel63, BodilKristina, Ladanalinhyllan (Cb), Boelnorra, FDellby, Vätte (på distans) + 3 oinloggade gäster (kv)


Sammanfattning 2019[redigera | redigera wikitext]

Första halvåret[redigera | redigera wikitext]

 • Sammanlagt var 210 deltagare på våra 26 tisdagsträffar i Göteborgs lagerhus (Litteraturhuset, Tidskriftsverkstan, Kulturverkstan eller kafé Frilagret, inklusive vissa som deltagit på distans). Detta är inklusive femårsfirandet den 12 mars men oräknat relaterade wikiläger i regionen.
 • Första halvåret 2019 var könsfördelningen bland deltagarna (undantaget besökare som bara fått kort information, men inklusive deltagare som varit med på distans när de har varit antecknade) följande: 103 kvinnor och 210–103 = 107 män. Dessa siffror inkluderar oinloggade deltagare.
 • Unika personer med användarkonton (de enda som kunnat räknas) var under halvåret minst 35 stycken (varav cirka 21 kvinnor).
 • Projekt Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia fick under halvåret 9 nya registrerade deltagare.

Andra halvåret[redigera | redigera wikitext]

 • Sammanlagt var 191 deltagare på våra 25 tisdagsträffar i Göteborgs lagerhus (Litteraturhuset, Tidskriftsverkstan, Kulturverkstan eller kafé Frilagret, inklusive vissa som deltagit på distans).
 • Andra halvåret 2019 var könsfördelningen bland deltagarna följande: 95 kvinnor och 96 män. Dessa siffror inkluderar oinloggade deltagare.
 • Unika personer med användarkonton (de enda som kunnat räknas) var under halvåret minst 23 stycken (varav minst 12 kvinnor).
 • Projekt Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia fick under halvåret 6 nya registrerade deltagare.