Rosengården

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med Rosengård i Malmö.
Rosengården
Stadsdel
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°3′0″N 12°43′41″Ö / 56.05000°N 12.72806°Ö / 56.05000; 12.72806
Area 78,75 hektar[1]
Folkmängd 4 928 (2020)[2]
Befolkningstäthet 63 inv./ha
Statistikkod B055
Stadsdelen Rosengårdens läge i Helsingborg.
Stadsdelen Rosengårdens läge i Helsingborg.
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg

Rosengården är en stadsdel bestående mestadels av flerfamiljshus, som ligger i östra delen av Helsingborg. Statistikområdet Rosengården, enligt en uppdelning av Helsingborgs stad, avgränsas av Filbornavägen i norr, Haparandagatan och Husensjövägen i söder, samt Jönköpingsgatan i väster och Sockengatan i öster. Den 31 december 2020 hade statistikområdet Rosengården 4 928 invånare.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Namnet Rosengården kommer från en lantgård med 15 hektar mark som låg inom det som tidigare var Filborna bys ägor. Historiskt hade landskapet dominerats av våtmarker i anknytning till den numera försvunna Husensjön, på 1810 års rekognoseringskarta kallad "Husensjö måse". Senare på 1800-talet dikades markerna ut och utnyttjades sedan som åkermark. Här etablerades senare odlingslotter, plantskola, trädgårdsmästerier och fruktodlingar, samt ett fåtal enfamiljshus. Ett mindre bostadsområde av enfamiljsvillor byggdes upp kring Billingegatan i början av 1900-talet. Den stora expansionen kom i och med miljonprogrammet då ett stort bostadsområde byggdes upp mellan 1965 och 1975. Byggherre var till största delen Riksbyggen och området utformades som ett typiskt miljonprogramsområde med en blandning av åttavånings- och trevåningsflerfamiljshus. De högre husen lades ut mot Filbornavägen, för att avskärma trafiken och inrama området, medan trevåningshusen låg innanför. Till detta lades även en centrumanläggning i områdets mitt, innehållande butiker och serviceinrättningar. 1982 byggdes Rosengårdskyrkan av Helsingborgs Missionsförsamling på motsatta sidan av Filbornavägen.

Nanny Palmkvistskolan[redigera | redigera wikitext]

Områdets skola har elever från förskola till årskurs 6. På platsen låg tidigare Rosengårdsskolan, men den revs 1993 och på samma plats byggdes Nanny Palmkvistskolan. Nanny Palmkvist var en pionjär inom den pedagogiska undervisningen i Helsingborg på tidigt 1900-tal. Skolans nuvarande lokaler uppfördes 1994.

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutvecklingen i Rosengården 2000–2020[2]
ÅrFolkmängd
2000
  
4 373
2001
  
4 344
2002
  
4 445
2003
  
4 383
2004
  
4 411
2005
  
4 388
2006
  
4 417
2007
  
4 399
2008
  
4 407
2009
  
4 459
2010
  
4 406
2011
  
4 404
2012
  
4 519
2013
  
4 488
2014
  
4 575
2015
  
4 583
2016
  
4 605
2017
  
4 734
2018
  
4 674
2019
  
4 768
2020
  
4 928

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Statistikområdet Rosengården hade 4 928 invånare den 31 december 2020, vilket utgjorde 4,3 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter).[2] Medelåldern var vid samma tid 41,9 år, vilket var något högre än medelåldern för resterande Helsingborg på 40,7 år.[3] Åldersfördelningen vara relativt jämn i stadsdelen, med en aning lägre andel invånare i åldern 10 till 49  år och en något högre andel invånare i åldern 50 till 79 år än genomsnittet för Helsingborg. Trots detta var den största åldersgruppen i Rosengården 20 till 29 år.[2]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 33,3 %, vilket var en något högre andel än för övriga Helsingborg med 30,3 %. Av de invånare som är födda utanför Sverige hade Rosengården en lägre andel personer födda i Norden och utanför Europa och en märkbart högre andel födda inom Europa men utanför Norden än genomsnittet för staden. Rosengården var den stadsdel med näst högst andel födda inom Europa men utanför Norden efter Berga.[4]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2020)
Åldersgrupp Andel
0–9 12,1 %
  
11,5 %
  
10–19 10,3 %
  
10,7 %
  
20–29 13,3 %
  
14,7 %
  
30–39 13,3 %
  
14,1 %
  
40–49 11,2 %
  
12,1 %
  
50–59 12,9 %
  
12,5 %
  
60–69 11,9 %
  
10,3 %
  
70–79 10,0 %
  
8,8 %
  
80– 5,1 %
  
5,1 %
  
Medelålder 41,9
  
40,7
  
       Utländsk bakgrund (2020)
Andel 33,3 %
  
30,3 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 6,5 %
  
7,3 %
  
Övriga Europa 52,5 %
  
37,8 %
  
Övriga Världen 41,0 %
  
54,8 %
  
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[2][4]

Utbildning och inkomst[redigera | redigera wikitext]

Befolkningen på Rosengården hade den 31 december 2020 en något lägre utbildningsnivå än Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial utbildning låg en aning över genomsnittet för staden och andelen med eftergymnasial utbildning var lägre än genomsnittet. Störst var andelen med 3-årig gymnasial utbildning, med 27,4 %.[5] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2020 till 362 900 kronor jämfört med 402 800 kronor för Helsingborg som helhet. Kvinnornas medelinkomst uppgick till 81,9 % av männens, vilket var en något mindre löneskillnad än för hela Helsingborgs tätort där andelen uppgick till ungefär 80 %.[6]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2020)
Utbildning Andel
Förgymnasial 14,6 %
  
13,2 %
  
Gymnasial (≤2 år) 21,2 %
  
16,8 %
  
Gymnasial (3 år) 27,4 %
  
25,8 %
  
Eftergymn. (<3 år) 14,8 %
  
16,8 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 19,9 %
  
24,4 %
  
Ingen uppgift 2,0 %
  
3,0 %
  
       Förvärvsinkomst (2020)
Kön Inkomst
Kvinnor 326,6
  
356,9
  
Män 398,7
  
446,6
  
Samtliga 362,9
  
402,8
  
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[5][6]

Sysselsättning och hälsa[redigera | redigera wikitext]

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2020 till totalt 10,8 %, vilket är något lägre än genomsnittet för Helsingborg. Arbetslöshetstalen var hägre för män än för kvinnor. Den öppna arbetslösheten uppgick 2020 till 5,7 %.[7] Andelen förvärvsarbetande uppgick 2019 till totalt 73,8 %.[8] Av de förvärvsarbetande i stadsdelen pendlade 1 887 personer till arbeten utanför stadsdelen, medan 281 personer pendlade in till arbeten inom stadsdelen från boende utanför Rosengården.[9]

Det genomsnittliga antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen för stadsdelen uppgick år 2020 till 31 dagar, vilket var högre än de 23 dagar för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var större för kvinnorna än för männen.[10]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2020)
Kön Andel
Kvinnor 10,1 %
  
9,8 %
  
Män 11,6 %
  
10,2 %
  
Samtliga 10,8 %
  
11,1 %
  
       Ohälsotal (2020)
Kön Dagar
Kvinnor 38
  
27
  
Män 23
  
19
  
Samtliga 31
  
23
  
Anm.: Arbetslöshetstalen omfattar alla i öppen arbetslöshet samt de i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[7][10]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 7 augusti 2021. 
  2. ^ [a b c d e f] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 7 augusti 2021. 
  3. ^ ”Medelåldern den 31 dec efter årtal och delområde”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE06.px. Läst 12 augusti 2021. 
  4. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och födelseland”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE03.px. Läst 12 augusti 2021. 
  5. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec, 20-64 år efter årtal, delområde, kön och utbildningsnivå”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Utbildning/UT01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  6. ^ [a b] ”Förvärvsarbetandes medelinkomst, tusen kr efter årtal, delområde, kön och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Inkomster/IN01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  7. ^ [a b] ”Arbetssökande 18-64 år i oktober efter årtal, delområde, kön och arbetssökande”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Arbetsmarknad/AM02.px. Läst 12 augusti 2021. 
  8. ^ ”Befolkning, 20-64 år, efter årtal, delområde, kön och sysselsättningsstatus”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Arbetsmarknad/AM01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  9. ^ ”Områdesbeskrivning 2020 efter delområde och variabler”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Omradesbeskrivning/OM2007.px. Läst 12 augusti 2021. 
  10. ^ [a b] ”Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter årtal, delområde och kön”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Ohalsotal/OH01.px. Läst 12 augusti 2021. 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]