Definition

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse. Definitioner spelar en stor roll i logisk analys.

Elementen i en definition är definiendum (latin för "det som ska definieras") och definiens (latin "det som definierar"). I satsen ett fordon är ett hjälpmedel för transport över land, så är definiendum fordon och definiensen hjälpmedel för transport över land.

Typer av definition[redigera | redigera wikitext]

En definition kan vara av flera slag

  • Ostensiv definition: definition genom utpekande. Ex. det där är en cykel, kombinerat med en gest mot nämnda föremål.
  • Rekursiv definition : definition som innehåller eller refererar till det som definieras självt, vilket oftast gör att definitionen inte fyller sitt syfte på bästa sätt.
  • Induktiv definition

En annan indelning är

  • Intensionell definition - begrepp definieras utifrån sin intention, som består av ett överordnat begrepp (Aristoteles: genus), och särskiljande kännetecken (Aristoteles: differentiae) till exempel "bakteriell lunginflammation" är en inflammation, orsakad av bakterier, belägen i lungan.
  • Extensionell definition - definition genom uppräkning av underordnade begrepp

Huruvida allt kan definieras är omstritt. G.E. Moore hävdar att vissa begrepp är enkla, omöjliga att spjälka upp i beståndsdelar, till exempel det goda eller det sköna. Kant talar om a priori resp. a posteriori, där aprioriska kategorier ej kan definieras.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenslitteratur[redigera | redigera wikitext]