Myndigheten för digital förvaltning

(Omdirigerad från Digitaliseringsmyndigheten)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
DepartementInfrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunSundsvall
LänVästernorrland
FöregångareE-legitimationsnämnden, m fl
Inrättad2018
GeneraldirektörAnna Eriksson
InstruktionSFS 2018:1486 SFS
Webbplatswww.digg.se

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är en svensk förvaltningsmyndighet i Sundsvall med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning. Myndigheten inrättades av regeringen Löfven I den 1 september 2018 i syfte att minska fragmenteringen av styrningen av svensk digital förvaltning och invigdes den 3 september. Generaldirektör är Anna Eriksson.[1][2][3][4] Myndigheten sorterar under Infrastrukturdepartementet.[5][6]

Digg arbetar med att möjliggöra flera olika e-legitimationer i Sverige, även andra EU-länders lösningar i enlighet med förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Digg har i uppdrag att vara tillsynsmyndighet för webbtillgänglighetsdirektivet, som kräver tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid offentliga webbplatser.[7] Digg ger vägledning om webbtillgänglighetskrav på webbplatsen webbriktlinjer.se.[8]

Digg ska främja tillgängliggörande av öppna offentliga data,[3] ett område där Sverige låg bland de sista i OECD 2019.[9] Digg driver webbplatsen dataportal.se[10] för ändamålet, och har föreslagit att Sverige bör följa International Open Data Charter(en) och göra öppenhet till en standard.[11]

I samarbete med Skatteverket förvaltar Digg den statliga digitala brevlådan minmyndighetspost.se,[12] och infrastrukturen Mina meddelanden och Förmedlingsadressregistret, genom vilka offentliga aktörer kan sända post digitalt till privatpersoner och företag som har olika digitala brevlådor.

Digg arbetar med standardisering av hur myndigheter ska kunna utbyta grunddata(da) mellan varandra, så att individer inte ska behöva uppge grundläggande uppgifter på nytt vid nya myndighetskontakter, exempelvis folkbokföringsuppgifter och fastighetsdata. Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorns försörjning av grunddata.[13]

Övertagna ansvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Vid bildandet övertog Digg uppdrag från följande organ:[1]

Ytterligare ansvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Enligt regeringens regleringsbrev för 2019 har Digg dessutom följande uppdrag:[20]

Enligt regleringsbrevet för 2020 tillkommer följande uppdrag:[20]

 • Att arbeta med infrastruktur för den statliga brevlådan Min myndighetspost och för säkra elektroniska försändelser

I regleringsbrevet för 2021 tillkommer bland annat:[23]

I regleringsbrevet 2022 fick Digg i uppdrag:[26]

 • Att vara nationell samordnare för arbetet med EU-förordningen om en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. Webbplatsen Your Europa ska kostnadsfritt guida studenter, arbetssökande och företag om deras rättigheter och praktiska möjligheter att verka i olika EU-länder utan att hindras av onödig byråkrati.[27]

Undantagna myndigheter[redigera | redigera wikitext]

Följande myndigheter är undantagna från Digg:s verksamhetsområde: Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] ”Anna Eriksson generaldirektör för nya Myndigheten för digital förvaltning” (på svenska). Regeringens och Regeringskansliets pressmeddelanden. 6 juli 2018. Arkiverad från originalet den 5 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210305074840/https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/anna-eriksson-generaldirektor-for-nya-myndigheten-for-digital-forvaltning/. 
 2. ^ ”Regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet - eSamverka”. www.esamverka.se. 20 september 2017. Arkiverad från originalet den 29 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180629050039/http://www.esamverka.se/nyheter/nyheter/2017-09-20-regeringen-vill-inratta-en-digitaliseringsmyndighet.html. Läst 10 september 2018. 
 3. ^ [a b] ”Regleringsbrev 2018 för Myndigheten för digital förvaltning”. Ekonomistyrningsverket. 5 juli 2018. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204226/https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19244. Läst 10 september 2018. 
 4. ^ Förordning med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, Svensk författningssamling SFS 2018:1486, utfärdad 2018-07-12
 5. ^ ”Så här styrs vi - DIGG - Myndigheten för digital förvaltning”. www.digg.se. Arkiverad från originalet den 8 september 2018. https://web.archive.org/web/20180908164733/https://www.digg.se/om-oss/sa-har-styrs-vi. Läst 10 september 2018. 
 6. ^ ”Digitalt först”. blogg från Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204129/http://xn--digitaltfrst-djb.se/. Läst 10 september 2018. 
 7. ^ ”Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service |”. lagen.nu. https://lagen.nu/2018:1938. Läst 15 april 2019. 
 8. ^ [a b] ”Vägledningen för webbutveckling”. Vägledning för webbutveckling. https://webbriktlinjer.se/. Läst 10 september 2018. 
 9. ^ (på engelska) Government at a Glance 2019. Government at a Glance. OECD. 2019-11-14. sid. 151. doi:10.1787/8ccf5c38-en. ISBN 978-92-64-35156-1. https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/organos-colaboracion/relaciones-internacionales/ocde/Government_at_Glance_2019.pdf.pdf. Läst 25 april 2020 
 10. ^ [a b] ”Sveriges dataportal”. Sveriges dataportal. https://www.dataportal.se/. Läst 16 maj 2021. 
 11. ^ ”Öppenhet som standard – ny rekommendation från DIGG till regeringen - DIGG - Myndigheten för digital förvaltning”. DIGG - Myndighet. Arkiverad från originalet den 19 april 2020. https://web.archive.org/web/20200419051203/https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/oppenhet-som-standard. Läst 25 april 2020. 
 12. ^ ”Min Myndighetspost - Min Myndighetspost”. minmyndighetspost.se. https://minmyndighetspost.se/2.46ae6b26141980f1e2d1421.html. Läst 15 mars 2023. 
 13. ^ 1a § förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
 14. ^ ”E-legitimation hos DIGG - E-legitimation hos DIGG”. www.elegnamnden.se. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204330/https://www.elegnamnden.se/. Läst 10 september 2018. 
 15. ^ ”Samverkan inom eSam fortsätter samtidigt som det konkreta samarbetet med DIGG påbörjas - eSamverka”. esamverka.se. 23 augusti 2018. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204215/http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-08-23-samverkan-inom-esam-fortsatter-samtidigt-som-det-konkreta-samarbetet-med-digg-paborjas.html. Läst 10 september 2018. 
 16. ^ ”DIGG tar över ansvaret för e-handel och digitalisering - Ekonomistyrningsverket”. www.esv.se. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204250/https://www.esv.se/press/nyheter/2018/digg-tar-over-ansvaret-for-e-handel-och-digitalisering/. Läst 10 september 2018. 
 17. ^ ”Digitala investeringar”. Digitala investeringar. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204415/http://digitalainvesteringar.se/. Läst 10 september 2018. 
 18. ^ ”Ökad mängd öppna data i nationella dataportalen - Nyhetsarkiv - Riksarkivet”. Riksarkivet. https://riksarkivet.se/Nyhetsarkiv?item=113636. Läst 10 september 2018. 
 19. ^ ”Öppen och datadriven innovation”. tillvaxtverket.se. Arkiverad från originalet den 10 september 2018. https://web.archive.org/web/20180910204429/https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/oppen-och-datadriven-innovation.html. Läst 10 september 2018. 
 20. ^ [a b] ”Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för digital förvaltning”. Finansdepartementet. 21 december 2018. Arkiverad från originalet den 31 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190331205944/https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19622. 
 21. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling Svensk författningssamling 2018:2018:1277 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277. Läst 31 mars 2019. 
 22. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (24 maj 2018). ”Regeringen satsar på grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-satsar-pa-grunddata-och-sakert-elektroniskt-informationsutbyte-inom-den-offentliga-sektorn/. Läst 31 mars 2019. 
 23. ^ ”Regleringsbrev 2021 Myndighet Myndigheten för digital förvaltning - Ekonomistyrningsverket”. www.esv.se. Arkiverad från originalet den 17 december 2022. https://web.archive.org/web/20221217182958/https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22458. Läst 16 maj 2021. 
 24. ^ ”Gröna beviset • E-hälsomyndigheten”. www.ehalsomyndigheten.se. Arkiverad från originalet den 16 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210516221645/https://www.ehalsomyndigheten.se/grona_beviset/. Läst 16 maj 2021. 
 25. ^ ”Utveckling av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg | DIGG”. digg - Myndighet. Arkiverad från originalet den 16 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210516221644/https://www.digg.se/om-oss/regeringsuppdrag/pagaende-regeringsuppdrag/uppdrag-att-vara-projektledare-for-utvecklingen-av-en-digital-infrastruktur-for-vaccinationsintyg. Läst 16 maj 2021. 
 26. ^ ”Ändringsbeslut 2022-06-30 Myndighet Myndigheten för digital förvaltning - Ekonomistyrningsverket”. www.esv.se. Arkiverad från originalet den 21 december 2022. https://web.archive.org/web/20221221081951/https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev. Läst 17 december 2022. 
 27. ^ ”Har du frågor om dina rättigheter i EU? Eller om dina skyldigheter?”. Your Europe. https://europa.eu/youreurope///index_sv.htm. Läst 17 december 2022. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]