Fereshteh Ahmadi

Från Wikipedia
Fereshteh Ahmadi
Fereshteh Ahmadi, 15 april 2018.
Född27 november 1958 (65 år)
Medborgare iSverige
SysselsättningSociolog
ArbetsgivareHögskolan i Gävle (2001–)[1]
Redigera Wikidata

Fereshteh Ahmadi, en tid Ahmadi Lewin, född 27 november 1958, är en iransk-svensk sociolog och professor i sociologi.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Ahmadi blev filosofie doktor 1995 på en avhandling om relationen mellan religion och individ i Iran.[2] 2001 blev hon docent i sociologi vid Uppsala universitet samt professor i sociologi 2009 vid Högskolan i Gävle.

Ahmadi är specialiserad på frågor som rör hälsa och existentiella frågor. Dessutom har hon forskat om gerontologi, internationell migration, islamisk feminism och musik och livshantering vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Ahmadi är även ansvarig för ett pågående (2021) internationellt projekt om meningsskapande livshantering som har gett upphov till ett tiotal vetenskapliga artiklar sedan 2015.[3] I projektet deltar forskare från Sverige, Sydkorea, Kina, Japan, Turkiet, Malaysia och Filippinerna. Hon var huvudansvarig för projektet mångfaldsbarometer år 2013–2014 och 2016.

Bibliografi i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Ahmadi, F., Palm, I. & Ahmadi, N. (2017) Mångfaldsbaromtern 2016. FoU-rapport Nr 44. Gävle: Gävle university press. http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085307/FULLTEXT01.pdf
 • Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2018- accepted), Existential Meaning-Making for Coping with Serious Illness: Studies in Secular and Religious Societies. Routledge.
 • Ahmadi, F., Mella, O., Irving, I. Darvishpoor, M. (2015). Mångfaldsbarometern: tio år av attitydmättningar I Sverige. (Diversity barometer: decade of attitude surveys In Sweden). Gävle: Gävle University Press.
 • Ahmadi, F. (2015) (red.). Coping with Cancer in Sweden – A Search for Meaning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia sociologica Upsaliensia, 6.3.
 • Ahmadi, F. & Larsson, S. 2014. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv – ett socialt arbete perspektiv (Health, Living envirenmetn and Workings life (A Social Work Perspective). Gävle University Press.
 • Ahmadi, F. & Lilja, M. (2014). Ensamkommande flyktingbarn utifrån perspektivet socialt arbete (Red). Gävle University Press.
 • Ahmadi, F. (2008). Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
 • Ahmadi, F. (2006). Culture, Religion and Spirituality in Coping; The Example of Cancer Patients in Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
 • Ahmadi, N. & Ahmadi, F. (1998). Iranian Islam; The Concept of the Individual. MacMillan Press.

Artiklar i internationella tidskrifter[redigera | redigera wikitext]

 • Ahmadi, Fereshteh & Ahmadi, Babak (2012,) Ethnic identity: a study of second generation Iranians in Sweden; I Hossein Hosseini (ed.) Iranian in Sweden. Mångkulturell centrum.
 • Ahmadi, Fereshteh (2012, under publicering). Music as a method of coping with cancer: a qualitative study among cancer patients in Sweden. Art and health.
 • Joakim, Landahl & Fereshteh, Ahmadi (2012). Mode, senmodernitet, identitet. Sociologisk Forskning, årgång 49, nr 2, 2012, s. 129–144.
 • Ahmadi, Fereshteh (2011). Song lyrics and the alteration of self-image. Nordic Journal of Music Therapy, 20(3):225-241.
 • Ahamdi, Fereshteh. & Norberg, Maria. (2010). Aggressiv musik som copingstrategi (Aggressive music as a coping method) Socialmedicinsk tidskrift 87(2):78-86) (Journal of Social Medicine), Tema Kultur och hälsa.
 • Ahmadi, Fereshteh. (2009). Hard and Heavy Music: Can It Make a Difference in the Young Cancer Patients’ Life? Voices: A World Forum for Music Therapy, 9(2). (A referee online journal). Retrieved July 2, 2009, from http://www.voices.no/mainissues/mi40009000302.php
 • Ahmadi, Fereshteh. (2006). Islamic Feminism in Iran: Feminism in a New Islamic Context. Journal of Feminist Studies in Religion 22(2): 33-54. (The article got recognition as the Honorable Mention for the Journal of Feminist Studies of Religion’s New Scholar Award for 2006)
 • Ahmadi Lewin Fereshteh. (2001). Gerotranscendence and Different Cultural Settings. Ageing and Society 21(4):395-415.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh. (2001). Investigating the Religious and Spiritually-oriented Coping Strategies in the Swedish Context: A review of literature and directions for future research. Illness, Crisis & Loss 9(4):336-356.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh. (2001). Identity Crisis and Integration. The divergent Attitudes of Iranian Immigrant Men and women towards Integration into Swedish society. International Migration 39(3):121-135.
 • Ahmadi, Fereshteh. (2000). Abendländisches Gedankengut im Rahmen des islamischen Feminismus im Iran. Inamo, nr 21/6:38-41.
 • Ahmadi, Fereshteh. (2000). Development Towards Wisdom and Maturity: Sufi Conception of Self. Journal of Aging and Identity 5(3):137-149.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh. (2000). The Meaning of Home among Elderly Immigrants: Directions for Future Research and Theoretical Development. Housing Studies16(3):353-370.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh & Thomas, L. Eugene. (2000). Gerotranscendence and Life Satisfaction: Studies of religious and secular Iranians and Turks. Journal of Religious Gerontology 12 (1):17-41.
 • Ahmadi, Fereshteh. (2000). Reflections on Spiritual Maturity and Gerotranscendence: Dialogues with Two Sufis. Journal of Religious Gerontology 11(2):43-74.
 • Ahmadi, Fereshteh. (1998). Sufism and Gerotranscendence: The impact of way of Thinking, Culture and Aging on Spiritual Maturity, Journal of Aging and Identity 3(4):189-211.
 • Ahmadi, Fereshteh & Tornstam, Lars. (1996). The Old Flying Dutchman: Shuttling Immigrant with Double Assets. Journal of Aging and Identity 1(3): 191-210.

Kapitel i böcker[redigera | redigera wikitext]

 • Ahmadi, Fereshteh. (2010). “Kultuuriperspektiiviline uurimus Rootsi vähipatsientide religioossetest ja vaimsetest toimetulekumeetoditest” (A study of the religious and spiritual coping methods among Swedish cancer patients from a cultural perspective) i P. Paal & E. Kalmre (eds.) Inimene, tervis ja haigused. Terviseteemaline artiklikogumik "Medica". /Human Health and Illness from Cultural Perspective. Tänapäeva folkloorist 9/ Contemporary Folklore 9 Tartu 2010: ELM Scholarly Press
 • Ahmadi, Fereshteh. (2008). “kulturens indvirkning på åndlig coping med kraef” (The impact of cancer in coping with cancer) i N. C. Hvidt & C. Johansen (red.) kan bjerge flytte Troen (Can the mountain move the faith?). Copenhagen: Gyldenda, Nordisk forlag: 211-232.
 • Ahmadi, Fereshteh. (2008) ”Den postmoderna islamiska feminismen i Iran och religionens tillfälliga aspekter” (The post modern Islamic feminism in Iran and the accidental aspects of religion), i Svensk religionshistorisk årsskrift 2006-2007 (The Swedish religion historical yearbook 2006-2007). Svenska Samfundet för Religionshistorisk forskning. Swedish Science Press.
 • Ahmadi Lewin1, Fereshteh. (2005). Elderly Migrants and the Concept of Home: A Swedish Perspective”, i Graham, D. Rowles & Habib Chaudhury (red.) Home and Identity in Later Life. International Perspectives. New York: Spring Publishing Company.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh & Lewin, Bo. (2003). ”Sexualitet och heder: Identitet i kris hos unga människor med utländsk bakgrund” i N. Ahmadi (red.) Ungdom, kulturmöte, identitet. Stockholm: Liber AB.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh. (2002). "The Late Modern Age and Adoption to Social and Value Changes in Later Life", i Gomes N.B, Bigestans A., Magnusson, L. Ramberg, I. (red.) Reflections on Diversity and Change in the Modern Society. Stockholm: Multicultural centre.
 • Ahmadi Lewin, Fereshteh & Tornstam, Lars. (2000). “Elderly Iranian Immigrants in Sweden”, i Proceedings, Vol. II. Social and Emvironmental Issues of Aging. Tehran. Goroh Banovan-e Nikokar publishing.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ läs online, orcid.org , läst: 12 januari 2019.[källa från Wikidata]
 2. ^ Ahmadi, Fereshteh; Ahmadi Nader (1995) (på engelska). Iranian Islam and the concept of the individual: on the non-development of the concept of the individual in the ways of thinking of Iranians. Uppsala: Univ. Libris 7402961. ISBN 91-506-1119-4 
 3. ^ ”Ett internationellt projekt om meningsskapande coping”. Högskolan i Gävle. Arkiverad från originalet den 24 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210624205718/https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Forskning-vid-akademin/Forskningsprojekt-svenska/Socialt-arbete/Forskningsprojekt-Socialt-arbete/Ett-internationellt-projekt-om-meningsskapande-coping.html. Läst 24 juni 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]