C. Wright Mills

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Charles Wright Mills

Charles Wright Mills, född 27 augusti 1916 i Waco i Texas, död 20 mars 1962 i Nyack i New York, var en amerikansk sociolog.

C. Wright Mills var en av 1900-talets mest betydelsefulla sociologer och en av de mest lästa även utanför akademiska kretsar. Han är känd inte minst för sina studier av maktförhållanden i det amerikanska samhället. Från 1946 fram till sin död var Mills professor vid Columbia University i New York.

Verk[redigera | redigera wikitext]

C. Wright Mills verk om social stratifiering i USA hör till de mer betydelsefulla. Mest känd är kanske studien Power Elite (Makteliten) från 1956 där han skildrar hur en tredelad elit bortom demokratisk kontroll, bestående av militär, regering och näringsliv, är de som i praktiken styr landet. Förklaringen till detta är enligt Mills att den moderna demokratin på grund av enkelriktad masskommunikation förvandlat medborgarna till en oupplyst "massa", i stället för en upplyst "allmänhet", vilket är en förutsättning för en demokrati enligt den klassiska definitionen som växte fram med den politiska liberalismen. USA:s framväxt som ekonomisk och militär stormakt gör att de styrande hämtas från de militära och ekonomiska institutionerna för att deras exekutiva förmåga inom dessa områden gör dem lämpade att styra. Den position som de innehar, inte den personliga kompetensen, är främst avgörande vid tillsättning av maktpositioner menar Mills.

Inflytande[redigera | redigera wikitext]

År 1997 gjordes en undersökning bland medlemmar av International Sociological Association angående vilka tio böcker de ansåg vara mest inflytelserika inom ämnet sociologi under 1900-talet. Mills verk Den sociologiska visionen rankades som nummer två; endast Max Webers Economy and Society hamnade före.

Mills var produktiv och gjorde betydande insatser inom flera sociologiska fält. Han engagerade sig i socialpsykologiska studier, filosofiska verk och praktiskt politiskt engagemang utifrån ett frihetligt socialistiskt perspektiv. Till hans socialpsykolgiska studier hör White Collar om den framväxande tjänstemannaklassen, som förutom sin arbetstid även säljer sin personlighet, en teori som senare utvecklades av Arlie Hochschild och forskningen om känsloarbete. Mills filosofiska arbeten berör bland annat den amerikanska så kallade pragmatismen, Karl Marx, Max Weber, Thorstein Veblen samt alienation och kunskapsteori. Mills bredd och hans frihetliga socialism gjorde honom till en särling i det intellektuella livet i USA.

Sociological Imagination (1959)[redigera | redigera wikitext]

I sin bok Sociological Imagination (Den sociologiska visionen Arkiv förlag 2002) från 1959 betonar Mills den enskilde forskarens moraliska ansvar att varken underordna sig privata företag eller statliga byråkratier, utan istället tjäna folket, genom att förklara hur privata "bekymmer" ofta har sitt ursprung i allmänna "problem", exempelvis arbetslöshet. Något annat existensberättigande hade inte samhällsvetenskapen menade Mills. Att skriva så begripligt som möjligt var varje vetenskapsmans plikt. Med sitt ursprung från enkla förhållanden avskydde Mills vad han uppfattade som akademiskt snobberi. Han var själv en stilist med stor portion humor, vilket inte förtog allvaret eller djupet i hans verk.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Verk av Mills:

Studier som berör Mills: