Socialism med kinesiska särdrag

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Socialism med kinesiska särdrag (traditionell kinesiska: 具有中國特色的社會主義; förenklad kinesiska: 具有中国特色的社会主义 [lyssna]; pinyin: Jùyǒu Zhōngguó tèsè de shèhuìzhǔyì) är beteckningen på den officiella politiska teorin i dagens Kina. Socialism med kinesiska särdrag är en typ av socialistisk marknadsekonomi och skiljer sig från blandekonomi och marknadssocialism i det att staten visserligen behåller ägandet av stora företag, men inte använder sig av denna ägandemakt för att intervenera på marknaden och påverka de priser som satts av marknaden.[källa behövs]

Historia och huvuddrag[redigera | redigera wikitext]

Kinas kommunistiska parti anslöt sig inledningsvis till marxismen som man fann den i det unga Sovjetunionen, men sedan Mao Zedong under Den långa marschen tagit ledningen över partiet från de mer renlärigt Moskvatrogna kom han att utveckla en egen variant av den, senare i Väst kallad maoism, som han såg som anpassad efter den kinesiska verkligheten med en nyss genomförd (1911) borgerlig revolution men utan ett stort stadsproletariat. Revolutionen skulle därför istället bygga på bondeklassen, som Mao såg som den sant revolutionära i Kina.

I maoismen som den kom att tillämpas fanns ett stort mått av avståndstagande från vad som sågs som västerländska/kapitalistiska tekniker, och två år efter Maos död, 1978, slog Kinas nye ledare Deng Xiaoping (som både under 1960- och 1970-talet råkat illa ut till följd av sin pragmatiska hållning) in på en radikalt annorlunda väg mot den kommunistiska utopin.

Med de 1979 formulerade Fyra grundprinciperna ville Deng, inte minst för de reformkritiska inom partiet, visa att hans politik var en vidareutveckling av den kinesiska kommunismen och ingen form av kapitalism eller ett steg i riktning mot en liberal demokrati. Enligt de fyra grundprinciperna ska Kina hålla fast vid:

  1. Den socialistiska vägen
  2. Folkets demokratiska diktatur
  3. Kommunistpartiets ledande roll, och
  4. Marxism-leninism och Mao Zedongs tänkande (Maoism).[1]

Den socialistiska vägen[redigera | redigera wikitext]

I och med principen om den socialistiska vägen bibehålls den marxistiska historiesynen. Historien ses som en ständig kamp mellan olika klasser, där den ledande klassen under varje epok upprättar ett samhällssystem som gynnar den egna klassen på de andra klassernas bekostnad. Skiften mellan olika epoker, dvs. olika klassers herravälde, sker genom revolutioner. Det sista och högsta stadiet i denna utveckling är proletariatets diktatur och innebär upplösandet av alla klasser.

Folkets demokratiska diktatur[redigera | redigera wikitext]

Folkets demokratiska diktatur formulerades av Mao Zedong och ansluter nära till Lenins idéer. Folkmajoriteten utövar en diktatur över mindre grupper i samhället med avvikande åsikter. Folkmajoritetens vilja representeras av Kommunistpartiet.

Kommunistpartiets ledande roll[redigera | redigera wikitext]

Det Kommunistiska partiets ledande roll är inom Leninismen det mest grundläggande teoremet. Kommunistpartiet utgörs av en liten elit (ett avantgarde) utbildad i marxistisk teoribildning. Deras uppgift är att styra samhället och dess utveckling för att på snabbast och mest harmoniska sätt uppnå målet: att realisera övergången från socialism till kommunism.

Marxism-Leninism och Mao Zedongs tänkande (Maoism)[redigera | redigera wikitext]

Principen om Marxism-leninism och maoism är delvis en upprepning av de nämnda grundprinciperna: den socialistiska vägen, folkets demokratiska diktatur och kommunistpartiets ledande roll. Marxismen innebär en marxistisk historiesyn, Leninismen innebär Kommunistpartiets roll som katalysator i revolutionen och dess ledande roll i samhället därefter. Maoismen är en samlingsbeteckning på Mao Zedongs bidrag till den kommunistiska teoribildningen, bl.a. innefattande Maos teori om bondeklassen istället för industri-proletariatet som revolutionens primära agent och hans teorier om gerillakrigföring, Det långvariga folkkriget.

Deng Xiaoping-teori[redigera | redigera wikitext]

Deng Xiaoping-teori är en sammanfattningsbeteckning på Deng Xiaopings ekonomisk-politiska teoribildning. Enligt denna befinner sig Kina sedan 1949 fortfarande i "det första stadiet av socialism" enligt Marxs historieteori. Detta är ett övergångsstadium mellan bourgeois kapitalism och fullständig kommunism. Det är därför inte ideologiskt fel att exempelvis återinföra ett mot västvärlden öppet marknadsekonomiskt system om ett sådant gynnar ekonomisk utveckling och därigenom framåtskridandet mot det slutliga historiska stadiet kommunism. Även i Sovjetunionens tidiga historia gjordes experiment med marknadsekonomi (1920-talets NEP - Ny ekonomisk politik).

Mao Zedongs ekonomiska politik hade kännetecknats av att den nära följde Stalins modell av statskapitalistisk centralstyrd planekonomi. Dengs ekonomiska politik kännetecknades i motsats till denna av en pragmatisk flexibilitet, vars kärna fångas av några välkända[värdeomdöme] Deng-citat: "Det spelar ingen roll om det är en svart eller vit katt, så länge den fångar råttor är det en bra katt", "korsa floden kännandes efter stenarna" och "sök sanning från fakta".

Deng Xiaopings reformpolitik, och partiets roll som representant inte bara för det i det gamla klassamhället utsugna folket[värdeomdöme] har vidare befästs genom Jiang Zemins "viktiga tanke om De tre representationerna".[förtydliga]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Pantsov, Alexander, and Steven I. Levine. Deng Xiaoping: A Revolutionary Life. New York: Oxford University Press, 2015.