Utopisk socialism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Utopisk socialism, (nedsättande) benämning på socialistiska teoribildningar under 1800-talets första hälft, i kölvattnet av upplysningen. Dessa socialister kallades utopistiska av bland andra Karl Marx eftersom de ställde upp ett utopiskt mönstersamhälle som mål och försökte förverkliga det direkt, utan att framställa ett program för att uppnå detta. De utopistiska socialisterna ansåg ofta att kapitalismen var ett så ineffektivt system att socialistiskt organiserade alternativ skulle kunna upprättas och helt enkelt konkurrera ut kapitalismen. Robert Owen och hans projekt med socialistiska kollektiv av arbetande människor brukar betraktas som urtypen för utopisk socialism.

Till definitionen hör också det faktum att utopin anses vara omöjlig att realisera i ett längre perspektiv. Utopin speglar människors hopp och längtan och är väsentlig ur ett visionärt perspektiv; mycket av det som nyligen betraktats som science fiction har blivit verklighet. Det visionära elementet hos socialismen kvarstår tillsammans med de mer vetenskapliga ambitionerna. Till de klassiska utopisterna räknas vanligen Charles Fourier, Robert Owen, Henri de Saint-Simon och Nils Herman Quiding. Deras utopier omfattade ofta storstilade byggnadsprojekt, där man sökte inrätta ett idealsamhälle i lämplig miljö och praktisera olika kollektiva levnads- och produktionssätt. En del av dessa projekt var isolerade, excentriska och kortlivade, medan andra finns kvar än i dag i någon form; Josiah Warrens anläggning är ett exempel.

Den utopiska socialismen försvann i stort sett i och med Karl Marx och Friedrich Engels vetenskapliga försök att skapa ett program för skapandet av ett kommunistiskt samhälle. Många av de utopiska socialisternas koncept har dock återuppstått i senare politiska rörelser, exempelvis autonomismen.

Thomas More, William Morris, Edward Bellamy, Charlotte Perkins Gilman och Ursula Le Guin är några av den litterära socialistiska utopismens intressantaste namn. De gestaltar ofta framtidsvisioner, ibland också med anarkistiska eller feministiska inslag.

Kända utopiska socialister[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Ambjörnsson, Ronny: Fantasin till makten! Utopiska idéer i Västerlandet under fem hundra år. Ordfront 2004.
  • Lundwall, Sam J.: Evig lycka i Utopia. Fakta&Fantasi 1998.
  • Fourier, Charles: Slaget om de små pastejerna. Federativs 1983.
  • Le Guin, Ursula: Shevek. R&S 1974.
  • Le Guin, Ursula: Mörkrets vänstra hand. Rabén 1998.

Se även[redigera | redigera wikitext]