Gigameter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En gigameter är ett längdmått motsvarande 109 meter, eller 1 miljon kilometer. Namnet kommer av SI-prefixet giga, för en miljard, och meter. Gigameter förkortas "gm".

Exempel:

  • Medelavståndet mellan jorden och månen är 0,384 Gm.
  • Medelavståndet mellan jorden och solen är 149,6 Gm, även betecknat Astronomisk enhet (AU).

Gigameter används sällan. Inom solsystemets astronomi används miljoner km, miljarder km, eller astronomisk enhet.