Umma

Från Wikipedia
För den forna staden Umma, se Umma (Mesopotamien). För ett släkte av trollsländor, se Umma (djur).

Umma (arabiska: أمة ) är de troendes islamiska församling, som Muhammed började bygga upp i Medina år 622. Ordet används i dag också för att uttrycka en världsomfattande muslimsk religiös gemenskap.

Umma betyder på modern arabiska (standardarabiska) folk, samhälle eller nation men används i religiösa sammanhang vanligtvis som beteckning för alla muslimer i världen oavsett nationstillhörighet. Ordet umma brukar också härledas till det svenska ordet brödraskap. Termen nyttjas i Koranen som benämning för flera människor eller en nation som tror på samma religion men är inte ett geografiskt definierat område och den har heller ingen föreskriven organisation.

Enligt muslimsk historieskrivning grundlade profeten Muhammed en umma som ett muslimskt samfund i Medina i samband med att han och hans anhängare utvandrade från Mekka år 622 efter att Muhammed hamnat i konflikt med Mekkas ledare. Detta då han angrep deras polyteistiska kultur. En av de viktigaste rollerna för Muhammed i Medina blev att samla de olika folkgrupperna i staden till en umma och han upprättade en samhällsordning kring umman som förändrade det rådande stamsamhället i området. Då Muhammed verkade både som ledare för religionen och som samhällsledare blev hans uppenbarelse källan till organiseringen av samhället. Umma är heller inte bara en själslig samhörighet som är grundad på en förenad tro och ett gemensamt livsmönster, utan den uppfattas också i många fall som en politisk gemenskap. Det förenade samfundet har trots de oenigheter som finns lett till samarbeten mellan olika islamiska stater vad gäller bland annat ekonomiska frågor och utrikesministrar från flera islamiska stater träffas numera årligen för toppkonferenser där olika diskussioner förs.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Litteraturhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  • Bæk Simonsen, Jörgen, Islamlexikonet, sv. övers och bearb. av Jonas Otterbeck, Forum Stockholm 1994 (260 s) ISBN 91-37-10552-3
  • Ewald, Stefan (red), Religionslexikonet, 2 uppl, sv. övers av Joachim Retzlaff, Forum, Stockholm 2006 (547 s) ISBN 91-37-12832-9
  • Hedin, Christer, Islam i vardagen och världen, Arena, Stockholm 1994 (171) ISBN 91-7843-087-9
  • Hedin, Christer, Islam och västerlandet. Möten, myter och motsättningar, Dialogos, Stockholm 2006 (173 s) ISBN 91-7504-185-5
  • Hjärpe Jan, Islam. Lära och livsmönster, Norstedt, Stockholm 1992 (136 s) ISBN 91-1-923292-6
  • Nordberg, Michael, Profetens folk. Stat, samhälle och kultur i islam under tusen år, Tiden, Stockholm 1988 (418 s) ISBN 91-550-3164-1
  • Roald, Anne Sofie: Islam Historia, tro, nytolkning, sv. övers av Margareta Brogren, Natur & Kultur, Stockholm 2005 (341 s) ISBN 91-27-10788-4

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]


'Umma' är också namnet på ett politiskt parti i Sudan. Partiledare är Mariam al-Mahdi.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]