Guds 99 namn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom den islamiska religionen har Gud, enligt profeten Muhammed, nittionio namn. Muhammed säger även att den som lär sig alla namnen kommer att få en plats i paradiset.

De 99 namnen[redigera | redigera wikitext]

Observera att översättningen oavsiktligt kan vara felaktig eller förvrängd på vissa ställen.

Nr Translitteration Arabiska Översättning (kan variera beroende på sammanhang)
1 Allah الله Gud, Gud allena
2 Ar-Rahman الرحمن Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode
3 Ar-Rahim الرحيم Den nåderike, Den mest nåderike
4 Al-Malik الملك Konungen, Suveränen, Den högste herren
5 Al-Quddoos القدوس Den helige, Den allra heligaste
6 As-Salam السلام Freden, Välsignaren, Fredens källa
7 Al-Mu'min المؤمن Den trofaste, Garanten, Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige
8 Al-Muhaymin المهيمن Beskyddaren, Väktaren, Bevararen
9 Al-Azeez العزيز Den allsmäktige
10 Al-Jabbar الجبار Den tilldragande, Den oemotståndlige
11 Al-Mutakabbir المتكبر Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne
12 Al-Khaliq الخالق Skaparen
13 Al-Bari' البارئ Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning
14 Al-Musawwir المصور Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet
15 Al-Ghaffar الغفار Den för evigt förlåtande
16 Al-Qahhar القهار Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige
17 Al-Wahhab الوهاب Givaren av allt, Den bestående givaren
18 Ar-Razzaq الرزاق Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende
19 Al-Fattah الفتاح Den öppnande, Segergivaren, Den segrande
20 `Aleem العليم Den allvetande
21 Al-Qabid القابض Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart
22 Al-Basit الباسط Den utvidgande
23 Al-Khafid الخافض Förödmjukaren
24 Ar-Rafi'e الرافع Upphöjaren
25 Al-Mu'ezz المعز Givaren av heder, Den som höljer i ära
26 Al-Mudhell المذل Givaren av skam, Den som höljer i vanära
27 As-Sami'e السميع Den allhörande
28 Al-Baseer البصير Den allseende
29 Al-Hakam الحكم Domaren, Medlaren
30 `Adl العدل Den rättvise, Den fullständigt rättvise
31 Al-Lateef اللطيف Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande
32 Al-Khabeer الخبير Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne
33 Al-Halim الحليم Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde
34 Al-Azeem العظيم Den store, Den magnifike, Den oändlige
35 Al-Ghafoor الغفور Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter
36 Ash-Shakoor الشكور Den tacksamme, Den uppskattande
37 Al-Aliyy العلي Den högste, Den upphöjde, Den sublime
38 Al-Kabeer الكبير Den store
39 Al-Hafeez الحفيظ Upprätthållaren, Bevararen
40 Al-Muqeet المقيت Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande
41 Al-Hasib الحسيب Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren
42 Al-Jaleel الجليل Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske
43 Al-Kareem الكريم Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte
44 Ar-Raqeeb الرقيب Den allseende, Den vakande, Den vaksamme
45 Al-Mujeeb المجيب Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner
46 Al-Wasse'e الواسع Den allomfattande, Den väldige
47 Al-Hakeem الحكيم Den vise
48 Al-Wadood الودود Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde
49 Al-Majeed المجيد Den lysande, Den mest ärorike
50 Al-Ba'ith الباعث Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv
51 Ash-Sahid الشهيد Vittnet, Bevittnaren
52 Al-Haqq الحق Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten
53 Al-Wakeel الوكيل Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige
54 Al-Qawaie القوى Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka
55 Al-Mateen المتين Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige
56 Al-Walaie الولى Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen
57 Al-Hameed الحميد Den lovvärde, Den mest berömlige
58 Al-Muhsi المحصى Den beräknande, Räknaren av allting, Värdesättaren, Den som känner till allting
59 Al-Mubdi' المبدئ Ursprunget, Skaparen, Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken
60 Al-Mu'eed المعيد Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting
61 Al-Muhyee المحيى Livgivaren, Givaren av liv
62 Al-Mumeet المميت Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv
63 Al-Hei الحي Den levande, Den odödlige
64 Al-Qeiyoom القيوم Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende,
65 Al-Wajid الواجد Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas
66 Al-Majid الماجد Den ädle, Den ärorike, Den magnifike
67 Al-Wahid الواحد Den Unik
68 As-Samad الصمد Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående
69 Al-Qadir القادر Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja
70 Al-Muqtadir المقتدر Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt
71 Al-Muqaddim المقدم Utgivaren, Den sändande, Den som lägger fram, Den som skapar närhet
72 Al-Mu'akhir المؤخر Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans
73 Al-Awwal الأول Den förste
74 Al-Akhir الأخر Den siste
75 Az-Zahir الظاهر Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade
76 Al-Batin الباطن Den fördolde, Den inre, Den gömde
77 Al-Wali الوالي Beskyddaren, Den regerande
78 Al-Muta'ali المتعالي Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente
79 Al-Barr البر All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott
80 At-Tawwab التواب Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt
81 Al-Muntaqim المنتقم Hämnaren
82 Al-'Afuww العفو Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder
83 Ar-Ra'oof الرؤوف Den milde, Den medlidsamme
84 Malik-al-Mulk مالك الملك Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt
85 Dhu-al-Jalal wa-al-Ikram ذو الجلال و الإكرام Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre
86 Al-Muqsit المقسط Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande
87 Al-Jami'e الجامع Den samlande, Förenaren
88 Al-Ghanaie الغنى Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende
89 Al-Mughni المغنى Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör
90 Al-Mani'e المانع Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga
91 Ad-Darr الضار Den som skapar det skadliga (förekommer endast i hadith.)
92 An-Nafi'e النافع Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda
93 An-Noor النور Ljuset
94 Al-Hadi الهادي Vägvisaren
95 Al-Badi البديع Den ojämförlige, Skaparen
96 Al-Baqi الباقي Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande
97 Al-Warith الوارث Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt
98 Ar-Rasheed الرشيد Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg
99 As-Saboor الصبور Den tålmodige, Den tidlöse

Ytterligare namn[redigera | redigera wikitext]

Ytterligare ett epitet som förekommer i Koranen är Dhul Fadl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Den vars nåd är en outsinlig källa" (2:105, 3:74, 8:29, 57:21, 57:29, 62:4), men detta ingår inte i den traditionella listan över Guds 99 namn.

Följande lista innehåller namn som inte ingår i den ovanstående listan med 99 namn.

Nr Translitteration Arabiska Översättning Förekomst i Koranen
1 Al-Maalik المالك Den sanne, fullkomlige och styrande ägaren över allting 2 gånger
2 Al-Maleek المليك Den ständiga ägaren och styrande över allting 1 gång
3 Dhul Fadl al Azim ذو الفضل العظيم Den vars nåd är en outsinlig källa

Enligt Bahá'í-tron uppenbarades Guds 100:e och största namn – bahá, som både är ett substantiv (strålglans, överjordisk klarhet) och ett adjektiv (allstrålande, himmelskt klar) – för grundarna av och för flera av de första anhängarna till denna nya religion. Ordet Abhá är superlativformen av bahá'í, och de bahá'í-troende brukar upprepa orden Alláhu Abhá (Gud, den mest lysande) i samband med bön eller meditation.

Ordspråk[redigera | redigera wikitext]

Det finns ett uråldrigt arabiskt ordspråk som lyder "Gud har 99 namn och endast kamelen vet det hundrade". Talet 100 representerar allt rent symboliskt och genom användandet av talet 99 symboliskt för Guds antal namn menas alla namn som finns, har funnits och kommer att finnas - minus 1, vilket är just det namn som används nu. Den symboliska kamelen i ordspråket representerar det mänskliga behovet av ord som representerar Gud, vilket kamelen eller djur i allmänhet saknar. Det är just i avsaknaden som de två delarna av ordspråket möts. Insikten hör ihop med att vi är underställda vårt medvetandes behov, vilket logiskt också blev grundpelaren i islam: Underkastelse under Guds vilja.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]