Jönköping University

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Högskolan i Jönköping)
Hoppa till: navigering, sök


Jönköpings universitet
Engelska: Jönköpings University Foundation
Grundat 1977
Ägandeform stiftelse
Rektor Anita Hansbo
Lärarkår 800 anställda
Studerande 8 350 hås (2009)[1]
Doktorander ca 200
Säte Jönköping, Sverige
Medlemskap EUA
Webbplats www.ju.se
Flygfoto från 2006 över Jönköping och centrala Jönköping
Högskolan i Jönköping

Jönköpings universitet (tidigare: Högskolan i Jönköping) är en stiftelsehögskola och enskild utbildningsanordnare i Jönköping.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. 1947 inrättades ett folkskoleseminariet och 1963 startade ett förskoleseminarium i staden. En högskola bildades i Jönköping i samband med högskoleformen 1977. Denna ombildades till stiftelsehögskola av Sveriges regering 1994. Den 19 augusti 2015 bytte lärosätet namn från Högskolan i Jönköping till Jönköping University.[2]

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

 • 1977-1982 Yngve Glennow
 • 1982-1990 Ingvar Törnqvist (tillförordnad 1982-1983, därefter ordinarie)
 • 1986-1988 Nils Gruvberger (vikarierande på deltid)
 • 1990 Agne Boeryd (tillförordnad)
 • 1990-1993 Lars Amtén
 • 1993-1994 Agne Boeryd (tillförordnad)
 • 1994-2004 Clas Wahlbin
 • 2004-2009 Thomas Andersson
 • 2009- Anita Hansbo (tillförordnad 2009-2010, därefter ordinarie)[3]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Högskolan ägs av en stiftelse och är en enskild utbildningsanordnare, det vill säga en utbildningsanordnare som ägs och drivs av en annan aktör än staten och som efter regeringsbeslut har rätt att utdela examensbevis på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De andra två enskilda utbildningsanordnarna i Sverige är Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Verksamheten präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Jönköping erbjuder cirka 70 program/inriktningar och runt 200 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete; undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap; teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Högskolans första professorer installerades 1995, och högskolans första egna doktorer promoverades 2000.

Internationalisering[redigera | redigera wikitext]

På Jönköping University är internationalisering ett betydande inslag i verksamheten bland annat genom olika typer av forskningssamarbeten, omfattande utbytesprogram för studenter och lärare, internationella specialsamlingar på Högskolebiblioteket samt genom att kurser och hela program ges på engelska. Högskolan är en av de bästa i Sverige på internationellt studentutbyte. 31 procent av högskolans studenter reste utomlands via utbytesprogram 2010. Genomsnittet för högskolor och universitet i Sverige var 17 procent. (Källa: Högskoleverket. Andelen avser antalet utresande studenter i utbytesprogram totalt under året i relation till antalet förstagångsexaminerade under året).

Entreprenörskap[redigera | redigera wikitext]

Jönköping University har ett fokus på forskning, utbildning och verksamhet inom entreprenörskap. Högskolan arbetar med en kombination av verksamheter inom entreprenörskap som ger ökad kunskap och nya initiativ inom flera områden, lokalt, nationellt och internationellt. Högskolan är starkt engagerad i utvecklingen av Science Park Jönköping, där studenterna vid Högskolan i Jönköping inspireras att satsa på sina idéer och starta egna företag. ICE, Informationscentrum för entreprenörskap på Högskolebiblioteket är världens främsta informationsresurs inom entreprenörskapsområdet.

Samverkan[redigera | redigera wikitext]

Högskolan har intensiv samverkan i partnerskap globalt, nationellt, regionalt och lokalt inom forskning, utbildning och omvärldsrelationer. Samverkan sker på många olika sätt, till exempel genom studentprojekt, fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning, forskningssamarbete, riktade utbildningar, medverkan i nätverk och genom Science Park Jönköping där högskolan är delägare.

Ackrediteringar[redigera | redigera wikitext]

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) är ackrediterad av European Quality Improvement System sedan mars 2015. JIBS är i sista stadiet i processen att få en AACBS-ackreditering. I juni 2015 kommer JIBS att lämna in sin självutvärderingsrapport och besöket av utvärderingskommittén äger rum 4-7 oktober 2015.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2010 ISSN 1400-948X
 2. ^ http://www.jp.se/article/hogskolan-blir-jonkoping-university/
 3. ^ Halldorf, Lena (2009) Ett nytt kapitel i högskolans historia Högskriften Nr 4 2009 [1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]