Högskolan i Jönköping

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Jönköping University)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Högskolan i Jönköping
Engelska: Jönköping University
Grundat1977
Ägandeformstiftelse
RektorAgneta Marell
Lärarkårca 800 anställda (2020)[1]
Studerande12 000, varav 1850 internationella (2020)[1]
Doktoranderca 220 (2020)[1]
SäteSverige Jönköping, Sverige
Webbplatswww.ju.se
Högskolan i Jönköping 2016
Institutionsbyggnader.

Högskolan i Jönköping är en svensk stiftelseägd (icke statlig) högskola i Jönköping. Högskolan saknar universitetsstatus men kallar sig ändå Jönköping University i svensk kommunikation.[2] Högskolan i Jönköping har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå i vissa ämnen. Lärosätet är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och sex helägda dotterbolag: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise. Högskolan har 350 partneruniversitet i 100 olika länder.

Högskolan i Jönköpings gemensamma målbild, vision och stratgier beslutas av stiftelsestyrelsen. Deras mission är "Med förankring i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang bygger vi broar mellan vetenskap och samhälle - och utbildar framtidens förmågor." Visionen lyder följande "Genom samarbeten, internationella relationer och globalt fokus är vi en ledande kunskapsmiljö."

Historik[redigera | redigera wikitext]

År 1897 utexaminerades de första sjuksköterskeeleverna i Jönköping av Landstinget i Jönköpings län. År 1947 inrättades ett folkskoleseminarium och 1963 startade ett förskoleseminarium i staden. En högskola bildades i Jönköping i samband med högskoleformen 1977. Denna ombildades till stiftelsehögskola av Sveriges regering 1994. Sedan 2015 använder lärosätet även i svenskspråkiga sammanhang namnet Jönköping University, men är även fortsättningsvis en högskola.[3] Språkrådet anmälde med hänvisning till språklagen i juni 2016 högskolan till Justitieombudsmannen för varumärkesbytet då de anser att ger fel signaler när viktiga institutioner ges namn på engelska[4]. Ärendet lades ner med hänvisning till att namnbytet inte står under JO:s tillsyn.[5]

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Jönköping ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Högskolan är en enskild utbildningsanordnare, det vill säga en utbildningsanordnare som ägs och drivs av en annan aktör än staten och har av regeringen beviljats examensrätt.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

Studentkår[redigera | redigera wikitext]

På högskolan i Jönköping krävs medlemskap i den centrala studentkåren Jönköping Student Union.[7] Varje fackhögskola har i sin tur varsin fackstudentkår (association).

Fackstudentkårer:

Overallfärger[redigera | redigera wikitext]

Färg Studerandeförening/Fackhögskola
Grå Jönköpings studentkår/Student Union
Vit[8] Hälsosektion - Hälsohögskolan
Röd [8] LOK - HLK/Högskolan för lärande och kommunikation (Pedagogstudenter)
Blå [8] LOK - HLK/Högskolan för lärande och kommunikation (MKV-, IA- och HR-studenter)
Grön [8] JSA - JIBS/Jönköping International Business School
Gul [8] HI TECH - JTH/Jönköpings tekniska högskola
Svart [8] Qult - Högskolan i Jönköpings inofficiella reseförening

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

På Högskolan i Jönköping finns cirka 80 program/inriktningar och runt 200 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning och medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik. Samtliga utbildningar förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang.

Högskolepedagogiskt center[redigera | redigera wikitext]

2022, etablerade Högskolan i Jönköping ett nytt högskolepedagogiskt center genom Rektorsbeslut § 958. Det högskolepedagogiska centrets mål och syfte är att "driva utvecklingen av akademisk undervisning och lärande vid Jönköping University framåt på ett antal sätt: Educate-webben; kontinuerlig rådgivning; kurser, seminarier och verkstäder; undervisningslabb, och som kontaktpunkt för internationella, nationella och regionala partners vid JU inom området undervisning och lärande inom högre utbildning."[9] Namnet på centret är på engelska: Educator Center for Academic Teaching and Learning, vilket förkortas till akronymen EDUCATE. I och med etableringen av EDUCATE är det första gången som lärare och annan personal på Högskolan i Jönköping har tillgång till kurser, seminarier, verkstäder och professionell rådgivning från en gemensam, delad, resurs mellan de olika skolorna vid Högskolan i Jönköping. Tidigare organiserades kurser i högskolepedagogik framförallt av Högskolan för Lärande och Kommunikation. [10] I slutet av 2022, lanserade EDUCATE en extern webbsida för att underlätta åtkomst till aktiviteter för lärare, annan personal och externa användare. [11]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. Högskolans första professorer installerades 1995, och högskolans första egna doktorer promoverades 2000. Högskolan i Jönköping bedriver även uppdragsutbildning samt ger även förberedande utbildningsprogram för internationella studenter genom Pathway programmes.

Ackrediteringar[redigera | redigera wikitext]

Jönköping International Business School är ackrediterad av European Quality Improvement System och AACSB sedan 2015.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]