Jizya

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jizya är en speciell skatt som åligger manliga icke-muslimska personer i områden kontrollerade av muslimer.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Begreppet jiziya kommer från persiskan och var namnet på sasanidernas kapitationsskatt. Ordet nämns bland annat i Koranen och i hadither:

"Kämpa mot dem [djihad] som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift [judar och kristna], varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten." (Koranen 9:29)

Dess syfte har varit bland annat att utgöra kompensation för militärt beskydd, eftersom icke-muslimer ej var förpliktigade till militärtjänstgöring och inte skulle bära vapen. Personer som valde att konvertera till islam behövde inte längre betala jizya men förpliktigades istället att betala den muslimska beskattningsformen zakat som är en allmosa till de fattigas försörjning och vanligen uppbärs i samband med ramadan. Zakat är reglerad i sunna och brukar vara ca 2,5 % av tillgångarna.

Storlek[redigera | redigera wikitext]

Jizya har varierat i storlek beroende på var och när den krävts in. Skatten har i vissa fall varit så låg som en dinar (ca 4,235g guld) och i andra fall upp emot 10-50% av inkomstskatten per år. Den kan också krävas med ett tidsbegränsat ultimatum på att betala in beloppet ifråga, inom en vecka eller månad. Dessutom åtnjuter betalaren en begränsad form av rättigheter. Exempel på det är att man inte får be offentligt, bygga nya heliga byggnader eller renovera de som redan finns. Vidare tvingas man betala skatten för att inte dödas eller exempelvis förslavas.[1]

Vissa härskare har historiskt beslutat om ett fast belopp, och reducering för fattiga. I modern tid har islamister använt Koranens påbud om jizya för att själva utkräva denna skatt, då demokratifrämjande muslimska stater inte regelmässigt krävt in den i sådan omfattning, exempelvis i Pakistan, Egypten och Irak.[2] Fortfarande används jizya till exempel för icke-muslimska turkcyprioter. Lagtexten hedaya anger att en icke-muslim generellt kan beskattas dubbelt mot en muslim. [3] I länder som tillämpar sharia kan jizya ingå i den officiella lagen.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Jizya har uppfattats som ett villkor för att få leva under muslimskt styre och utöva annan religion än islam. Härskare har använt det som påtryckning för att påskynda konvertering till islam, eftersom Koranen uppmanar att inte med våld tvinga kristna och judar att konvertera (Koranen 9:5). Resultatet har med tiden blivit en stark islamisering av områdena där jizya tillämpats, då människor ofta föredragit att inte bli diskriminerade på grund av sin religion. Utan konvertering var oftast även karriärmöjligheterna och rättsskyddet i praktiken ganska begränsade.

Diskussion[redigera | redigera wikitext]

Muslimska lärda[vem?] har dock ibland ifrågasatt tillämpningen av jizya. Påbudet finns i den sist skrivna suran, då Muhammeds rike var i krig, och står i viss konflikt mot tanken om religionsfrihet för kristna och judar, "bokens folk". Somliga[vem?] moderata Korantolkare menar att den sanna formen av islam kommer bäst till uttryck i de tidigare fridfulla surorna från Mecka, medan islamister menar att de senare lärorna om kamp ersätter de tidigare, som en rättelse.

Andra försvarar jizya med att även andra regenter har krävt tribut av sina undersåtar. En stor skillnad har emellertid varit att detta normalt inte styrts av religionen utan av nationalitet och ståndstillhörighet, när skillnad har förekommit. I tid av renodlad religionskonflikt har däremot övergrepp oftast skett i strid mot lagen. Förtryck och diskriminering av religiösa minoriteter som skett exempelvis i Europas tidigare historia tar världssamfundet idag avstånd från såsom brottsligt och FN har beslutat i den riktningen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Jizyah (Tax) – Wikiislam
  2. ^ Iraq: Christians prepare for Christmas under siege
  3. ^ Hedaya, I.4.; se även K.S. Lal, Theory and Practice of Muslim State in India, Delhi, 1999, pp. 139-140 (skatt på muslimer i muslimska Indien: 5 %, på dhimmis: 10 %).