Mut'ah

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mut'ah är ett tidsbegränsat, religiöst giftermål inom islam och är en tradition som går att finna långt tillbaka i arabisk tradition, före profeten Muhammeds tid. Enligt de olika traditionerna inom islam har Muhammeds inställning till mut'ah tolkats på olika sätt.

Den mest spridda sunnitiska versionen är att Muhammed tillfälligt accepterade tillfälliga giftermål för de soldater som var ute och krigade i islams namn.[1] Därefter förbjöd han detta giftermål. Inom sunnitisk islam förekommer "nikah misyar" vilket är arabiska för "reseäktenskap". I Sahih Muslim står det att Jabir ibn Abdullah sa att de gjorde mut'ah under profetens livstid och att Umar efter det förbjöd dem att göra det.[2] I Sahih Muslim står det även att Jabir ibn Abdullah sa att de gjorde mut'ah under Guds sändebuds, Abu Bakrs och Umars tid.[3]

I Tafsir al-Qurtubi har det återberättats från Ibn Abbas som sa att mut'ah inte var någonting annat än en barmhärtighet från Gud, den Upphöjde, med vilken Han visade barmhärtighet mot tjänarna. Om Umar inte hade förbjudit det skulle inte någon begå otukt förutom en eländig person.[4][5] En liknande återberättelse finns i boken al-Durr al-Manthur där det återberättats från Ali att han sa att om inte Umar hade förbjudit mut'ah skulle ingen begå otukt förutom en eländig person.[6]

I Sahih al-Bukhari har det nämnts att Ali uttryckte att han accepterade mut'ah (i detta fall hajj al-tamattu' och inte tidsbegränsat giftermål) och sa att han inte skulle lämna profetens tradition på grund av någon annans uttalande i relation till att Uthman förbjöd det.[7]

Den shiitiska versionen är att den andra kalifen Umar ibn al-Khattab förbjöd mut'ah efter Muhammeds död år 632. Den shiitiska traditionen erkänner inte Umar som kalif och accepterar därför inte förbudet. Shiamuslimer anser också att eftersom Muhammed hade accepterat det som tillåtet kan inte Umar göra det otillåtet. I enlighet med denna inriktning kan en man ta till sig obegränsat många fruar (dock aldrig två systrar samtidigt), så länge det är under en viss tidsbegränsning. Dock kan kvinnan endast ha en tillfällig make åt gången och ifall hon är oskuld krävs faderns medgivande. Den vanliga idda-perioden förkortas ned till två menscyklar och eventuella avkommor tillfaller fadern. Enligt shiitisk tradition har mut'ah sin grund i Koranen (4:24).[8] Bernströms översättning av vers 4:24 är enligt nedan:

[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter - detta är vad Gud föreskriver för er. Med dessa undantag får ni vända er till varje kvinna, som ni vill leva samman med i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande, och erbjuda henne något av er egendom. Och liksom ni vill njuta av vad [er hustru] skänker er skall ni ge henne den föreskrivna brudgåvan; men ni kan inte klandras om ni efter att ha fullgjort vad som är föreskrivet kommer överens om något [vid sidan därom]. Gud är allvetande, vis.[9]

I denna vers har ordet istamta'tum[10] använts, vilket Bernström har översatt till "ni vill njuta". Samma verb har använts för att beskriva temporärt giftermål i bland annat böckerna Sahih Muslim och Muwatta Malik.[11][12]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Mut'ah är förbjudet inom såväl flera rättsskolor som i lagstiftning i flera länder med muslimsk lagstiftning. Förekomsten har inom rättsutövningen beskrivits som en form av institutionaliserad prostitution. [13]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Vikör, Knut, Between God and the Sultan'', London: 2005
 2. ^ ”Hadith - The Book of Pilgrimage - Sahih Muslim - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/muslim/15/233. Läst 5 november 2019. 
 3. ^ ”Hadith - The Book of Marriage - Sahih Muslim - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/muslim/16/18. Läst 5 november 2019. 
 4. ^ Tafsir al-Qurtubi, s. 106 - Islamweb.net
 5. ^ Tafsir al-Qurtubi, vol. 5, s. 130, under kommentarer till vers 4:24 i Koranen - al-Islam.org
 6. ^ بكر/السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي (2015-01-01) (på arabiska). تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) 1-7 ج2. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. https://books.google.se/books?id=hzdMDwAAQBAJ&pg=PT245&lpg=PT245&dq=%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7+%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D9%86%D9%87%D9%8A%D9%91%D9%8E+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1&source=bl&ots=Lt7P4z1ppc&sig=ACfU3U335ono3T6HV5KrmddniiQ33hPFGA&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiStKvGxtPlAhWhxcQBHWoOD98Q6AEwBHoECAcQAQ#v=onepage&q=%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D9%8A%D9%91%D9%8E%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1&f=false. Läst 5 november 2019 
 7. ^ ”Hadith - Book of Hajj (Pilgrimage) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/25/49. Läst 5 november 2019. 
 8. ^ ”Temporary Marriage in Islam Part 1” (på engelska). Al-Islam.org. 12 november 2013. https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia/temporary-marriage-islam-part-1. Läst 5 november 2019. 
 9. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/sv.bernstrom/4:24. Läst 5 november 2019. 
 10. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/en.transliteration/4:24. Läst 5 november 2019. 
 11. ^ ”Hadith - The Book of Marriage - Sahih Muslim - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/muslim/16/19. Läst 5 november 2019. 
 12. ^ ”Hadith - Marriage - Muwatta Malik - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/urn/511370. Läst 5 november 2019. 
 13. ^ International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies :ISSN:2348-8212:Volume 3 Issue 1 Läst 2020-04-27