Knacksten

Från Wikipedia
Rullsten använd som knacksten

En knacksten eller en hammarsten är en sten som används för att slå avslag från en kärna i syfte att tillverka stenverktyg. Olika storlekar, material och vikter används beroende på vad som skall tillverkas, och i vilken kulturell kontext det görs.[1][2]

Alla knackstenar kommer inte från stenåldern utan de kan också ha använts till tillverkning av järnföremål under järnåldern. Knackstenar var lite av universalredskap. De kunde användas vid inknackning av hällristningar.[3]Knackstenar var ofta knytnävsstora stenar. Detta slagredskap, kunde användas som kross eller sönderdela något. Verktyget har använts under många förhistoriska perioder.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Knacksten”. digitalt museum. https://digitaltmuseum.se/011025149079/knacksten. Läst 16 november 2021. 
  2. ^ ”KNACKSTENAR OCH DERAS ANVÄNDNING”. Fornvännen. 18 februari 1912. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1224290/FULLTEXT01.pdf. Läst 16 november 2024. 
  3. ^ ”KNACKSTEN”. www.rockartosterlen.se. https://www.rockartosterlen.se/foeremal/91/knacksten. Läst 16 november 2021. 
  4. ^ ”Knacksten”. sparfran10000ar.se. https://sparfran10000ar.se/wp-content/uploads/Knacksten.pdf. Läst 16 november 2021. 

Se även[redigera | redigera wikitext]