Sandpapper

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Smärgelduk)
Hoppa till: navigering, sök
Sandpapper

Slippapper är en speciell typ av med slipkorn belagt papper som används vid slipning. Kornen i slippapper finns i olika storlekar, där större korn ger grövre slipning. Beteckningen sandpapper avser slippapper med sand (kvarts eller flinta) som slipmaterial.

Slippapper används huvudsakligen vid förbehandling (färgborttagning, uppruggning av ytor och bortslipning av ojämnheter) av arbetsstycken av trä, metall och plast före ytbehandling.

Slippapper är uppbyggda av tre beståndsdelar, slipmaterial, rygg och bindemedel.

Slipmaterialet består av naturliga eller konstgjorda mineral. De naturliga är kvarts, flinta och smärgel. Bland konstgjorda slipmaterial märks aluminiumoxid och kiselkarbid. De naturliga slipmineralerna ersätts alltmer av de konstgjorda.

Slipkornen framställs genom krossning och sorteras i olika kornstorlekar som har samma nummer som raster som används vid sorteringen. Lägsta nummer ger grövsta korn och högsta nummer finaste korn inom serien 16-1200. De i handeln vanligaste kornstorlekarna ligger i spannet 60–600.

Slipkornen sprids tätt eller glest på ryggen beroende på användningsområde. Den vanligaste spridningen är tät men för sliptillämpningar som har benägenhet att snabbt fylla papperet används gles spridning.

Slippapperets rygg kan bestå av papper eller väv, en kombination av dessa eller av fiber beroende på vad den enskilda tillämpningen kräver.

Slippapper levereras i ark eller rullar samt i speciella format direkt avsedda för olika typer och fabrikat av slipmaskiner.

Smärgelduk[redigera | redigera wikitext]

Smärgelgruva på Naxos

Smärgelduk är en typ av sandpapper med smärgel (naturkorund) för finputsning av framförallt metalldetaljer.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Meyers varulexikon, Forum, 1952