Socialantropologi

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Kulturantropologi)
Hoppa till: navigering, sök

Socialantropologi handlar om människor och mångfald[1][2]. Socialantropologi är läran om människan som samhällsvarelse.[3][4] Inom socialantropologin studeras samhällsformer och människors relationer till varandra och sin omgivning[5]. Socialantropologin försöker besvara frågan - how do humans behave and why?[6]

Fokus och perspektiv[redigera | redigera wikitext]

I likhet med andra samhällsvetenskapliga ämnen vill man inom socialantropologin förstå den sociala människan. Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Socialantropologer undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare förståelse för hur det är att vara människa – vad som förenar oss och vad som gör oss så olika.[7]

Socialantropologer studerar de sociala processer som producerar, upprätthåller och förändrar samhällsstrukturer och sociala beteendemönster. Fokus kan ligga på allt från politiska strukturer, migration och social exkludering till etnicitet, släktskap och genus.[8]

Utmärkande för socialantropologin är ambitionen att sätta mänsklig mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.[9] Det socialantropologiska perspektivet grundar sig i att kritiskt och systematiskt ifrågasätta föregivettagna antaganden, kunskaper och perspektiv. I sin essens belyser socialantropologin hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala konsekvenser.[10]

Metodtradition[redigera | redigera wikitext]

Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder (etnografi, intervjuer och deltagande observation) tillhör de dominerande forskningstraditionerna inom socialantropologin.[11] Genom framförallt långvariga fältarbeten försöker socialantropologer exemplevis förstå hur människor själva upplever sin omvärld och hur detta sedermera påverkar deras sociala beteendemönster.[12]

Inom socialantropologin tillämpar man traditionellt sätt ett socialkonstruktionistiskt, kulturrelativistiskt, komparativt och holistiskt perspektiv på sociala och kulturella företeelser och fenomen i samhället.[13]

Relation till andra discipliner[redigera | redigera wikitext]

Skillnaden mellan socialantropologi och kulturantropologi betraktas ofta vara marginell. Kulturantropologer talar om kulturer, inom vilka det sociala systemet utgör en del, medan socialantropologer talar om samhällen, inom vilka kulturen utgör en del. Däremot betonas dock samhällens sociala struktur och organisation generellt sätt betydligt mer inom socialantropologin.[14]

Socialantropologin och sociologin överlappar till stora delar och anses ofta vara systerdiscipliner. Internationellt sätt kan även socialantropologin ibland betraktas som ett delområde inom sociologin, där man specialiserats sig på kvalitativa studier och icke-västerländska samhällen. [15]

Arbetsmarknad[redigera | redigera wikitext]

Utanför akademin arbetar ofta socialantropologer med utredning, integration, migration, mångfald och internationellt bistånds- och utvecklingsarbete.[16][17][18][19]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Socialantropologi”. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socialantropolog/. Läst 10 december 2017. 
 2. ^ ”Om socialantropologi”. http://www.socant.su.se/om-oss/om-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 3. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://rcantropologi.se/vad-ar-antropologi/. Läst 10 december 2017. 
 4. ^ ”What is the relationship between Sociology and Anthropology?”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 10 december 2017. 
 5. ^ ”Socialantropolog”. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socialantropolog/. Läst 10 december 2017. 
 6. ^ ”Social Sciences: What is the difference between sociology and anthropology”. https://www.quora.com/Social-Sciences-What-is-the-difference-between-sociology-and-anthropology. Läst 10 december 2017. 
 7. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 8. ^ ”Socialantropologi: Grundkurs”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 9. ^ ”Forskingsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 10. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 11. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 12. ^ ”Avdelningen för socialantropologi”. https://www.soc.lu.se/om-institutionen/avdelningen-for-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 13. ^ ”Examen i socialantropologi”. https://liu.se/artikel/examen-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 14. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 15. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 16. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 17. ^ ”Grundkurs: Socialantropologi”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 18. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi, 180 hp”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND?eventident=37400&semester=20174. Läst 10 december 2017. 
 19. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://gu.se/digitalAssets/809/809723_vad_ar.pdf. Läst 10 december 2017.