Strukturfunktionalism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Strukturfunktionalism är en sociologisk teoribildning vilken i samtiden primärt influerats av Talcott Parsons.

Enligt denna teoribildning har föräldrarna en avgörande betydelse och deras uppfostran av barnen har ett socialt mål. Det råder också ett nödvändigt samband mellan individens personlighet och samhällets sociala struktur när samhället befinner sig i ett jämviktstillstånd.

Parsons funktionalistiska perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Ett exempel på en strukturfunktionalistisk förståelse av asocialt beteende

Det funktionalistiska perspektivet utgår ifrån att institutioner existerar för att de fyller en funktion för samhället som helhet.

Enligt Parson finns det tre villkor som måste uppfyllas för att ett socialt system ska överleva:

  1. strukturella villkor
  2. förändringsvillkor
  3. funktionella villkor

Dessutom finns det fyra funktioner som måste finnas i varje handlingssystem:

  1. anpassning till givna villkor i omgivningen
  2. att man når uppsatta mål
  3. integration av samhället som helhet
  4. bevarande av samhällets värderingar

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Funktionalismen har fått erhålla kritik för att se även samhälleliga fenomen som de flesta människor ser som någonting som måste lösas, exempelvis kriminalitet, som en nödvändig samhällelig komponent.

Se även[redigera | redigera wikitext]