Marcel Mauss

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Marcel Mauss.

Marcel Mauss, född den 10 maj 1872, död den 1 juni 1950, var en fransk sociolog, systerson och lärjunge till Émile Durkheim.

Mauss tankar om gåvosystem har påverkat senare strukturalistiska tänkare, exempelvis Lévi-Strauss. Hans tankar om habitus och kroppstekniker har starkt influerat Bourdieu och Foucault. I Mauss mest betydelsefulla verk, Gåvan från 1923, argumenterar Mauss att en gåva aldrig kan vara fri. Mänsklighetens historia är full av exempel på att gåvor kräver reciprocitet, det vill säga att man återgäldar dem.

Teori[redigera | redigera wikitext]

Frågan som Mauss ställer i Gåvan, vars originaltitel var Essai sur le don, är "Vilken kraft bor i gåvan, vilken tvingar mottagaren att återgälda?" Svaret på frågan är att gåvan är ett totalsystem, med andliga mekanismer vilka hedrar både givaren och mottagaren. Synen på detta inspirerades av Durkheims sociala fakta, och gåvosystemet ansågs vara ett totalt socialt fakta (fait social total). Givaren ger inte endast bort en gåva, utan också en del av sig själv.

Mauss hävdar att objekten aldrig är helt separerade från dem som utbyter dem. Om en inte återgäldar förlorar den ära och status, men de andliga konsekvenserna kan också vara värre. I Polynesien förlorar man mana, sin andliga källa till ställning och rikedom. Mauss utmärkte tre ansvarspunkter: att ge – det nödvändiga initiala steget för att skapa och underhålla sociala relationer; att ta emot – eftersom att vägra att ta emot är att vägra relationen; och att ge tillbaka – för att påvisa sin frihet, ära och rikedom.