Lista över Norges regenter

Från Wikipedia

Det här är en lista över de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar, riksföreståndare eller riksjarlar) i kungariket Norge sedan 800-talet. Den norska regentlängden inleds traditionellt med Harald Hårfager, efter Snorre Sturlassons framställning i Heimskringla. Det är emellertid osäkert hur stabil kungamakten var under de första 150 åren och vissa historiker har argumenterat för att Norges kungalängd lika gärna skulle kunna inledas med Olav Tryggvason,[1] eller med Harald Hårdråde.[2]

Från början var Norge ett självständigt rike, som tidvis under 900-, 1000- och 1100-talen styrdes av de danska kungarna. 1319 hamnade landet i union med Sverige, eftersom Magnus Eriksson då ärvde den norska kronan av sin morfar Håkan och även valdes till svensk kung, då han var brorson till den avsatte svenske kungen Birger Magnusson. Magnus son Håkan, som efterträdde honom som norsk kung 1343, gifte sig 1363 med den danske kungen Valdemar Atterdags dotter Margareta och genom deras son Olof förenades Danmark och Norge i union 1380. Denna union skulle i olika former komma att bestå i över 400 år. 1389 fick alla de tre nordiska länderna (Danmark, Norge och Sverige) samma regent i Margareta och den så kallade Kalmarunionen, som stadfästes 1397, skulle komma att bestå till och från fram till 1523, då Sverige slutligen bröt sig loss ur den. 1448 fick Danmark och Sverige olika kungar (Kristian I respektive Karl Knutsson) och dessa kom under en kort tid att kämpa om den norska kronan. 1450 avgick Kristian med seger i denna kamp och därefter kom de danska kungarna att härska ostört över Norge fram till 1814.

Den 31 oktober 1536 kungjordes den så kallade Handfästningen i Köpenhamn. Resultatet av denna var, att Norge inte längre skulle vara ett eget kungarike i union med Danmark, utan en dansk provins. Även om Norge 1660 formellt återfick sin status som eget kungarike i union med Danmark medförde det ingen skillnad i praktiken, eftersom Norge, genom införandet av det kungliga enväldet i Danmark, knöts ännu hårdare till det danska riket.

Den 14 januari 1814 slöt Sverige och Danmark freden i Kiel, där Danmark tvingades avstå Norge, som skulle bli en del av Sverige. Norrmännen vägrade emellertid att gå med på detta och utropade 17 maj samma år en dansk prins till norsk kung. Efter ett kort krig mellan Sverige och Norge (26 juli–14 augusti) tvingades denne dock abdikera (10 oktober) och Sveriges kung blev även kung av Norge. Norge kom dock inte att bli en svensk provins, utan utgjorde ett eget kungarike i union med Sverige. Denna varade fram till 1905, då det norska Stortinget den 7 juni sade upp den. Efter förhandlingar mellan Sverige och Norge upplöstes unionen formellt 1 november och den 18 november valdes ånyo en dansk prins till kung av Norge – landets första egna kung sedan 1380. Sedan dess har Norge återigen varit en självständig monarki. Under andra världskriget ockuperades landet av Nazityskland (1940–1945) och kungen och regeringen flydde då till Storbritannien. Kungen vägrade dock gå med på de tyska kraven på att abdikera och var, under hela den tyska ockupationen, Norges lagliga statsöverhuvud.

Kungalängden är samtidigt en infallsvinkel till Norges historia; den beskriver utvecklingen av statsmakten och regeringen i Norge från rikssamling, genom medeltidens kyrko- och kungaroll, via Kalmarunionen och enväldestiden, omskiftningar i kölvattnet av den franska revolutionen och napoleonkrigen fram till dagens konstitutionella monarki.

Hårfagerätten, det danska styret och ladejarlarna[redigera | redigera wikitext]

      Hårfagerätten

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Harald Hårfager
(Harald Hårfagre · Harald Hårfagre)
Målning av kung Harald Hårfager i Flatöboken från 1400-talet Omkring 850
son till Halvdan Svarte och
Ragnhild Sigurdsdotter
Kung omkring 872 Omkring 933 i Rogaland fylke
Erik Blodyx
(Eirik Blodøks · Eirik Blodøks)
Mynt från Eriks regeringstid 895
son till Harald Hårfagre
och Ragnhild Eriksdotter
Kung 933
vid Harald Hårfagres död
935
avsatt
954
Håkan den gode
(Håkon den gode · Håkon den Gode)
1800-talsmålning av kung Håkon Omkring 918
son till Harald Hårfager
och Tora
Kung 935
vid Erik Blodyx' avsättning
961 stupad i slaget på Fitjar
Harald Gråfäll
(Harald Gråfell · Harald Gråfell)
935
son till Erik Blodyx
och Gunhild Assursdotter
Kung 961
vid Håkan den godes död
970
i Hals vid Limfjorden
Harald Blåtand
(Harald Blåtann · Harald Blåtand)
Omkring 935
son till Gorm den gamle och Tyra Danebot
Kung 970
då han erövrade Norge (även kung av Danmark sedan 958)
985 eller 986
Sven Tveskägg
(Svein Tjugeskjegg · Svein Tjugeskjegg)
Omkring 960
son till Harald Blåtand och Gyrid Olofsdotter
Kung 985 eller 986
vid Harald Blåtands död (även kung av Danmark)
Februari 995
avsatt av Olav Tryggvason
Håkon Sigurdsson
(Håkon Sigurdsson · Håkon Sigurdsson)
1800-talsteckning av Håkon 935
son till Sigurd Ladejarl
och Bergljot Toresdotter
Jarl över Norge 970
under den danske
kungen Harald Blåtand
vid Harald Gråfälls död
Februari 995
i Melhus i Tröndelag
Olav Tryggvason
(Olav Tryggvason · Olav Tryggvason)
Teckning av kung Olav från 1908 Omkring 963
på Lalandsholmen
i Fröylandsvatnet
son till Tryggve Olavsson
och Astrid av Jæren
Kung 995
vid Håkon Sigurdssons död
9 september 1000
stupad i slaget vid Svolder
Sven Tveskägg
(Svein Tjugeskjegg · Svein Tjugeskjegg)
Kung 1000
vid Olav Tryggvasons död (även kung av Danmark)
3 februari 1014
i Gainsborough i England
Harald Svensson
(Harald Sveinsson · Harald Sveinsson)
Omkring 989
son till Sven Tveskägg och Sigrid Storråda
Kung 1014
vid Sven Tveskäggs död (även kung av Danmark)
1015
avsatt av Olav den helige
1018
Sven Håkonsson
(Svein Håkonsson · Svein Håkonsson)
970
son till Håkon Sigurdsson
och Tora Skagesdotter
Jarl över Norge 1000
under den danske kungen Sven Tveskägg vid Olav Tryggvasons död
1015 1016
Erik Håkonsson
(Eirik Håkonsson · Eirik Håkonsson)
957
son till Håkon Sigurdsson
och Tora Skagesdotter
Jarl över Norge 1000
under den danske kungen Sven Tveskägg vid Olav Tryggvasons död
1012 1024
Håkon Eriksson
(Håkon Eiriksson · Håkon Eiriksson)
995
son till Erik Håkonsson
och Gyda Svensdotter
Jarl över Norge 1012
under den danske kungen Sven Tveskägg vid Erik Håkanssons avgång
1015
Olof den helige
(Olav den hellige · Heilag-Olav Digre)
995
Ringerike
i Buskerud fylke
son till Harald Grenske
och Åsta Gudbrandsdotter
Kung 1015
vid ladejarlarnas avsättning
1028
avsatt
29 juli 1030
stupad i slaget vid Stiklestad
Knut den store
(Knut den mektige · Knut den mektige)
Troligen omkring 995
son till Sven Tveskägg och Sigrid Storråda
Kung 1028
vid Olav den heliges avsättning (även kung av Danmark)
12 november 1035
i Shaftesbury i England
Håkon Eriksson
(Håkon Eiriksson · Håkon Eiriksson)
Jarl över Norge 1028
under den danske kungen Knut den store vid Olav den heliges avsättning
1029
drunknad på Nordsjön
Sven Knutsson
(Svein Knutsson · Svein Knutsson)
1016
son till Knut den store av Danmark
och Aelgifu av Northampton
Jarl över Norge 1029
under den danske kungen Knut den store vid Håkon Erikssons död
1035 1036
Magnus den gode
(Magnus den gode · Magnus den Gode)
1024
son till Olav den helige
och frillan Alvhild
Kung 1035
vid Sven Knutssons avsättning (1042 även kung av Danmark)
25 oktober 1047
i Skibby i Danmark
Harald Hårdråde
(Harald Hårdråde · Harald Hårdråde)
1015
son till Sigurd Syr
och Åsta Gudbrandsdotter
Medregent till Magnus den gode 1045
Kung 1047 vid Magnus död
25 september 1066
stupad i slaget vid Stamford Bridge
i England
Magnus Haraldsson
(Magnus Haraldsson · Magnus Haraldsson)
1048
son till Harald Hårdråde
och Tora Torbergsdotter
Kung 25 september 1066
vid Harald Hårdrådes död
28 april 1069
i Nidaros
Olav Kyrre
(Olav Kyrre · Olav Kyrre)
Omkring 1050
son till Harald Hårdråde
och Tora Torbergsdotter
Medregent till Magnus Haraldsson 1067
Kung 1069 vid Magnus död
22 september 1093
i Håkeby i bohuslänska Tanums socken
Håkan Magnusson
(Håkon Magnusson · Håkon Magnusson)
Okänt födelseår
son till Magnus Haraldsson
Utropad till kung av
Tröndelag och Oppland 1093
vid Olav Kyrres död
1094
Magnus Barfot
(Magnus Berrføtt · Magnus Berrføtt)
1073
son till Olav Kyrre
och Tora Jonsdotter
Utropad till kung av Viken 1093
vid Olav Kyrres död
Kung av hela Norge 1094
vid Håkon Magnussons död
24 augusti 1103
stupad i UlsterIrland
Olav Magnusson
(Olav Magnusson · Olav Magnusson)
1099
son till Magnus Barfot
Samregent med sina halvbröder
Öystein och Sigurd 1103
vid Magnus Barfots död
22 december 1115
död av sjukdom i Nidaros
Öystein Magnusson
(Øystein Magnusson · Øystein Magnusson)
1088
son till Magnus Barfot
Samregent med sina halvbröder
Olav och Sigurd 1103
vid Magnus Barfots död
29 augusti 1123
Hustad
Sigurd Jorsalafarare
(Sigurd Jorsalafare · Sigurd Jorsalafare)
1090
son till Magnus Barfot
och frillan Tora
Samregent med sina halvbröder
Olav och Öystein 1103
vid Magnus Barfots död
Ensam kung 1123 vid Öysteins död
26 mars 1130
Magnus den blinde
(Magnus Blinde · Magnus den Blinde)
Omkring 1115
son till Sigurd Jorsalafarare
och Borghild Olavsdotter
Kung 1130
vid Sigurd Jorsalafarares död
7 januari 1135
avsatt och lemlästad
Harald Gille
(Harald Gille · Harald Gille)
Omkring 1103 på Irland
son till Magnus Barfot
Kung 1130
vid Sigurd Jorsalafarares död
i opposition mot Magnus den blinde
14 december 1136
mördad i Bergen
Sigurd Munn
(Sigurd Munn · Sigurd Munn)
1135
son till Harald Gille
och Tora Guttormsdotter
Kung i december 1136
efter Harald Gilles död
Samregent med sin halvbror Inge
10 juni 1155
i Bergen
Inge Krokrygg
(Inge Krokrygg · Inge Krokrygg)
1134 eller 1135
son till Harald Gille
och Ingrid Ragnvaldsdotter
Kung i december 1136
efter Harald Gilles död
Samregent med sin halvbror Sigurd
4 februari 1161
i Bjørvika
Magnus den blinde
(Magnus Blinde · Magnus den Blinde)
Återinsatt 1137
i opposition mot Sigurd och Inge
12 november 1139
stupad i slaget vid Holmengrå nära Strömstad
Öystein Haraldsson
(Øystein Haraldsson · Øystein Haraldsson)
1125 möjligen på Orkneyöarna
son till Harald Gille
och Biadoc
Samregent med sina halvbröder
Sigurd och Inge 1142
Möjligen 21 augusti 1157
i Ranafylke
Håkon Herdebrei
(Håkon Herdebrei · Håkon Herdebrei)
1147
son till Sigurd Munn
Kung 1157
efter Öystein Haraldssons död
i opposition mot Inge Krokrygg
7 juli 1162
på ön Sekken i Romsdalsfjorden
Magnus Erlingsson
(Magnus Erlingsson · Magnus Erlingsson)
1156 i Etne i Hordaland fylke
son till Erling Skakke
och Sigurd Jorsalafarares dotter Kristin
Kung 1161 vid Inge Krokryggs död
Samregent med Håkon Herdebrei
15 juni 1184
stupad i slaget vid Fimreite
Sverre Sigurdsson
(Sverre Sigurdsson · Sverre Sigurdsson)
Omkring 1151 troligtvis i Bergen
Påstod sig vara utomäktenskaplig
son till Sigurd Munn
Utropad till kung 1177
i opposition mot Magnus Erlingsson
Kung av hela Norge 1184
vid Magnus död
9 mars 1202
i Bergen
Håkon Sverresson
(Håkon Sverresson · Håkon Sverresson)
1182 möjligen i Nidaros
son till Sverre Sigurdsson
och Astrid Roesdotter
Kung 9 mars 1202
vid Sverre Sigurdssons död
1 januari 1204
i Bergen
Guttorm Sigurdsson
(Guttorm Sigurdsson · Guttorm Sigurdsson)
1199
son till Sverre Sigurdssons
son Sigurd Lavard
Kung 2 januari 1204
efter Håkon Sverressons död
11 augusti 1204
Inge Bårdsson
(Inge Bårdsson · Inge Bårdson)
1185
son till Bård Guttormsson
och Sigurd Munns dotter
Cecilia Sigurdsdotter
Kung i augusti 1204
efter Guttorm Sigurdssons död
23 april 1217
i Nidaros
Filippus Simonsson
(Filippus Simonsson · Filippus Simonsson)
Okänt födelseår
son till Simon Kåresson
och Inge Krokryggs halvsyster Margareta
Utropad till "baglerkung" i Viken (nuvarande Bohuslän) 1207
Erkände Inge Bårdssons överhöghet som kung av Norge, men styrde Viken med titeln kung till sin död
Hösten 1217
Håkon Håkonsson
(Håkon Håkonsson · Håkon Håkonsson)
Bild på Håkon och hans son Magnus ur Flatöboken från slutet av 1300-talet 1204Folkenborg i
Eidsberg i Østfold fylke
son till Håkon Sverresson
och Inga från Varteig
Kung i april 1217
efter Inge Bårdssons död
15, 16 eller 17 december 1263
på Orkneyöarna
Håkon den unge
(Håkon Håkonsson Unge · Håkon Unge)
10 november 1232 i Bergen
son till Håkon Håkonsson
och Margareta Skulesdotter
Samregerande kung med Håkon 1 april 1240 30 april eller 5 maj 1257
Magnus Lagaböter
(Magnus Lagabøte · Magnus Lagabøte)
(namnet betyder Lagförbättraren)
Stenskulptur över kung Magnus i Stavangers domkyrka 1 maj 1238 i Tønsberg
i Vestfold fylke
son till Håkon Håkonsson
och Margareta Skulesdotter
Samregerande kung med Håkon 1257
Ensam kung i december 1263
efter Håkon Håkonssons död
9 maj 1280
i Bergen
Erik Prästhatare
(Eirik Prestehater · Eirik Prestehatar)
Stenskulptur över kung Erik i Stavangers domkyrka 1268
son till Magnus Lagaböter
och Ingeborg Eriksdotter av Danmark
Kung 9 maj 1280
vid Magnus Lagaböters död
15 juli 1299
Håkon Hålägg
(Håkon Magnusson · Håkon Magnusson)
Kung Håkons sigill 10 april 1270 i Tønsberg
i Vestfold fylke
son till Magnus Lagaböter
och Ingeborg Eriksdotter av Danmark
Kung 1 november 1299
efter Erik Prästhatares död
8 maj 1319
Tunsberghus i Tønsberg
i Vestfold fylke
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Bjälboätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Magnus Eriksson
(Magnus Eiriksson · Magnus Eriksson)
Våren 1316
son till hertig Erik Magnusson av Sverige
och Håkon Håläggs dotter Ingeborg
Kung 8 maj 1319
vid Håkon (V) Hålägg Magnussons död
18 november 1343
abdikerad vid Håkan (VI) Magnussons kungaval (dock fortsatt dennes förmyndare till dennes myndighet i augusti 1355)
1 december 1374
drunknad vid skeppsbrott vid Bergen
Håkan Magnusson
(Håkon Magnusson · Håkon Magnusson)
Kung Håkons sigill Augusti 1340
son till Magnus Eriksson och Blanka av Namur
Formellt utsedd till kung 18 november 1343
Myndig kung i augusti 1355
Augusti eller 10 eller 11 september 1380 i Oslo
Olof Håkansson
(Olav Håkonsson · Olav Håkonsson)
Kung Olavs sigill Början av december 1370
son till Håkon Magnusson och den danske kungen Valdemar Atterdags dotter Margareta
Kung i augusti eller september 1380
vid Håkan Magnussons död
3 augusti 1387
på slottet Falsterbohus
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Ylvingaätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Margareta Valdemarsdotter
(Margrete Valdemarsdotter · Margrete Valdemarsdotter)
Våren 1353
i Søborg
dotter till den danske
kungen Valdemar Atterdag
och Helvig av Slesvig
Förmyndare för Olav Håkonsson 1380
3 augusti 1387
riksföreståndare vid Olavs död
2 februari 1388
vald till regerande drottning
8 september 1389
samregent med Erik av Pommern
28 oktober 1412
pestdöd på sitt skepp
i Flensburgs hamn
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Pfalzisk-neumarktska ätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Erik av Pommern
(Eirik av Pommern · Eirik av Pommern)
Polskt porträtt av kung Erik 1382
son till hertig
Vratislav VII av Pommern
och Maria av Mecklenburg
Utropad till kung 8 september 1389
(samregent med Margareta)
Ensam regent 28 oktober 1412
vid hennes död
1 juni 1442
avsatt
3 maj 1459
i polska Darłowo
Sigurd Jonsson
(Sigurd Jonsson · Sigurd Jonsson)
1390-talet
son till den svenske adelsmannen Jon Marteinsson och Agnes Sigurdsdotter
Drottsete (drots) över Norge i september 1439, utnämnd av Erik av Pommern att regera i hans ställe 1 juni 1442
avsade sig ämbetet vid Kristofers av Bayern tillträde till den norska tronen
Kristofer av Bayern
(Christoffer av Bayern · Kristoffer av Bayern)
26 februari 1416 eller 1418
son till hertig Johan av Pfalz
och Eriks av Pommern
syster Katarina av Pommern
Vald till kung 1 juni 1442
efter kung Eriks avsättning
6 januari 1448
i Helsingborg i Skåne
Sigurd Jonsson
(Sigurd Jonsson · Sigurd Jonsson)
Rikens forstandare (riksföreståndare) över Norge i januari 1448
vid Kristofers död
25 oktober 1449
avsade sig ämbetet vid Karl Knutssons val till norsk kung
Vid Kristian I:s trontillträde 13 maj 1450 fick Sigurd titeln rikets høvedsmann i kongens fravær (rikets hövitsman i kungens frånvaro) och behöll troligen denna titel till sin död
December 1452
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Ätten Bonde[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Karl Knutsson
(Karl I · Karl I)
Staty av kung Karl Möjligen 1 oktober 1408 eller 1409
son till riddar Knut Tordsson (Bonde)
och Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)
Vald till kung 25 oktober 1449
efter Kristofers av Bayern död
13 maj 1450
abdikerad till förmån för Kristian I
15 maj 1470
slottet Tre Kronor
i Stockholm
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Oldenburgska ätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Kristian I
(Christian I · Kristian I)
1426
son till greve Didrik av Oldenburg
och Hedvig av Holstein
Vald till kung i juni 1449
Helt erkänd som kung 13 maj 1450
vid Karl I:s abdikation
21 maj 1481
Jon Svalesson Smör
(Jon Svalesson Smør · Jon Svaleson Smør)
Omkring 1420 Drottsete (drots) över Norge 1482
efter ett års norskt interregnum efter Kristian I:s död
3 februari 1483
Hans
(Hans · Hans)
Staty av kung Hans 1 eller 2 februari 1455
son till Kristian I
och Dorotea av Brandenburg
Kung 3 februari 1483
efter Jon Svalessons död
20 februari 1513
i danska Ålborg
Kristian II
(Christian II · Kristian II)
1 juli 1481
i danska Nyborg
son till kung Hans
och Kristina av Sachsen
Kung 20 februari 1513
vid kung Hans död
20 januari 1523
uppsagd tro och lydnad av ett jylländskt uppror
13 april 1523
avseglad från Danmark
25 januari 1559
i fängelse på
Kalundborg på danska Själland
Fredrik I
(Frederik I · Fredrik I)
7 oktober 1471
i danska Haderslev
son till Kristian I
och Dorotea av Brandenburg
26 mars 1523
hyllad som kung i danska Viborg
10 april 1533
i danska Gottorp
Kristian III
(Christian III · Kristian III)
12 augusti 1503
i danska Gottorp
son till Fredrik I
och Anna av Brandenburg
Vald till kung 4 juli 1534
efter Fredrik I:s död
1 januari 1559
på slottet Koldinghus
i danska Kolding
Fredrik II
(Frederik II · Fredrik II)
1 juli 1534
på slottet Haderslevhus i Danmark
son till Kristian III
och Dorothea av
Sachsen-Lauenburg
Kung 1 januari 1559
vid Kristian III:s död
4 april 1588
i klostret i danska Antvorskov
Kristian IV
(Christian IV · Kristian IV)
12 april 1577
Frederiksborgs slott i Danmark
son till Fredrik II
och Sofia av
Mecklenburg-Schwerin
Kung 4 april 1588
vid Fredrik II:s död
28 februari 1648
Rosenborgs slott i Danmark
Fredrik III
(Frederik III · Fredrik III)
18 mars 1609
på slottet Haderslevhus i Danmark
son till Kristian IV
och Anna Katarina
av Brandenburg
Kung 28 februari 1648
vid Kristian IV:s död
9 februari 1670
Christiansborgs slott i Köpenhamn
Kristian V
(Christian V · Kristian V)
15 april 1646
på slottet Duborg i Danmark
son till Fredrik III
och Sofia Amalia av
Braunschweig-Lüneburg
Kung 9 februari 1670
vid Fredrik III:s död
25 augusti 1699
i Köpenhamn i sviterna
av en jaktolycka
Fredrik IV
(Frederik IV · Fredrik IV)
11 oktober 1671
på Christiansborgs slott i Danmark
son till Kristian V
och Charlotta Amalia
av Hessen-Kassel
Kung 25 augusti 1699
vid Kristian V:s död
12 oktober 1730
på slottet i danska Odense
Kristian VI
(Christian VI · Kristian VI)
30 november 1699
på Christiansborgs slott i Danmark
son till Fredrik IV
och Louise av
Mecklenburg-Güstrow
Kung 12 oktober 1730
vid Fredrik IV:s död
6 augusti 1746
Hirschholms slott i Danmark
Fredrik V
(Frederik V · Fredrik V)
31 mars 1723
på Christiansborgs slott i Danmark
son till Kristian VI
och Sofia Magdalena av
Brandenburg-Kulmbach
Kung 6 augusti 1746
vid Kristian VI:s död
14 januari 1766
på Christiansborgs slott i Danmark
Kristian VII
(Christian VII · Kristian VII)
29 januari 1749
på Christiansborgs slott i Danmark
son till Fredrik V
och Louise av Storbritannien
Kung 14 januari 1766
vid Fredrik V:s död
13 mars 1808
i danska Rendsburg
Fredrik VI
(Frederik VI · Fredrik VI)
28 januari 1768
på Christiansborgs slott i Danmark
son till Kristian VII
och Caroline Mathilde
av Storbritannien
Regent 14 april 1784
vid Kristian VII:s sjukdom
Kung 13 mars 1808
vid dennes död
14 januari 1814
abdikerad som norsk kung,
då Danmark i freden i Kiel
tvingas avstå Norge till Sverige
3 december 1839
Amalienborgs slott
i Köpenhamn
Kristian Fredrik
(Christian Frederik · Kristian Fredrik)
18 september 1786
på Christiansborgs slott
son till arvprins Fredrik
och Sofia Fredrika av
Mecklenburg-Schwerin
Vald till kung 17 maj 1814
av riksförsamlingen i Eidsvold
10 oktober 1814
abdikerad till förmån för Karl II, då
Norge accepterar unionen med Sverige
20 januari 1848
på Amalienborgs slott i Danmark
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Holstein-Gottorpska ätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Karl XIII
(Karl II · Karl II)
26 september 1748
i Kungshuset i Stockholm
son till den svenske
kronprinsen Adolf Fredrik och
Lovisa Ulrika av Preussen
Kung 4 november 1814
efter att Sverige och
Norge har ingått union
5 februari 1818
Stockholms slott
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Bernadotteska ätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Karl XIV Johan
(Karl III Johan · Karl III Johan)
(född som Jean Baptiste Bernadotte)
26 januari 1763
i franska Pau
son till advokaten Henri Bernadotte
och Jeanne de Saint-Jean
Kung 5 februari 1818
vid Karl II:s död
8 mars 1844
av kallbrand efter ett slaganfall
på Stockholms slott
Oscar I
(Oscar I · Oscar I)
4 juli 1799
i Frankrikes huvudstad Paris
son till Jean Baptiste Bernadotte och
Desirée Clary
Kronprins 5 februari 1818
vid faderns trontillträde
Kung 8 mars 1844 vid faderns död
8 juli 1859
av hjärntumör på Stockholms slott
Karl XV
(Karl IV · Karl IV)
3 maj 1826
på Stockholms slott
son till Oscar I och
Josefina av Leuchtenberg
Arvprins från födseln
Kronprins 8 mars 1844
vid faderns trontillträde

Regent 25 september 1857
vid faderns sjukdom
Kung 8 juli 1859
vid faderns död

18 september 1872
i tarmtuberkulos i Malmö
Oscar II
(Oscar II · Oscar II)
21 januari 1829
på Stockholms slott
son till Oscar I och
Josefina av Leuchtenberg
Tronföljare 8 juli 1859
vid föregångarens trontillträde
Kung 18 september 1872
vid föregångarens död
7 juni 1905
avsatt av det norska Stortinget
8 december 1907
på Stockholms slott
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Glücksborgska ätten[redigera | redigera wikitext]

Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Håkon VII
(Haakon VII · Haakon VII)
(född som Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel)
3 augusti 1872
på slottet Charlottenlund i
Gentofte på danska Själland
son till Fredrik VIII av Danmark
och Louise av Sverige
Vald till kung 18 november 1905
efter upplösningen av den
svensk-norska unionen
21 september 1957
kungliga slottet i Oslo
Olav V
(Olav V · Olav V)
2 juli 1903
i brittiska Norfolk
son till Håkon VII
och Maud av Storbritannien
Kung 21 september 1957
vid faderns död
17 januari 1991
Holmenkollen i Oslo
Harald V
(Harald V · Harald V)
21 februari 1937
Skaugum i Asker
i Akershus fylke
son till Olav V
och Märtha av Sverige
Kung 17 januari 1991
vid faderns död
Namn
Svenska · Bokmål · Nynorsk
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Grafisk tidsaxel över Norges regenter[redigera | redigera wikitext]

Harald V av NorgeHarald V av NorgeOlav V av NorgeHåkon VII av NorgeOscar IIOscar IIKarl XVOscar IKarl XIV JohanKarl XIIIFredrik VI av DanmarkKristian VII av DanmarkKristian VIII av DanmarkKristian VII av DanmarkFredrik V av DanmarkKristian VI av DanmarkFredrik IV av DanmarkFredrik IV av DanmarkFredrik IV av DanmarkKristian V av DanmarkFredrik III av DanmarkKristian IV av DanmarkKristian IV av DanmarkFredrik II av DanmarkKristian III av DanmarkFredrik I av DanmarkKristian IIHans (unionskonung)Sigurd JonssonSigurd JonssonErik av PommernHans (unionskonung)Kristian IKristofer av BayernKrisofer av BayernDrottning MargaretaJon Svalesson SmörSigurd JonssonKarl Knutsson (Bonde)Erik av PommernDrottning MargaretaOlof av Danmark och NorgeOlof av Danmark och NorgeHåkan MagnussonMagnus ErikssonHåkon MagnussonMagnus LagaböterGuttorm SigurdssonHåkon MagnussonHåkon MagnussonErik Magnusson av NorgeHåkon HåkonssonInge BårdssonHåkon den ungeFilippus SimonssonHåkon SverressonHåkon SverressonHåkon SverressonHåkon SverressonSverre SigurdssonSverre SigurdssonSigurd MunnMagnus SigurdssonSigurd JorsalafarareMagnus ErlingssonInge KrokryggHarald GilleOlav MagnussonMagnus BarfotMagnus BarfotMagnus BarfotHåkon HerdebreiÖystein HaraldssonMagnus SigurdssonÖystein MagnussonHarald HårdrådeSvein AlfivassonHåkon ErikssonHåkon ErikssonErik HåkanssonMagnus BarfotOlav KyrreMagnus den godeOlav den heligeSven HåkanssonHåkan Magnusson ToresfostreMagnus HaraldssonKnut den storeHarald II av DanmarkSven TveskäggHåkon SigurdssonOlav TryggvasonOlav TryggvasonOlav TryggvasonHarald GråfällHåkon AdalsteinsfostreErik BlodyxErik BlodyxErik BlodyxHarald HårfagerSven TveskäggHarald BlåtandHarald Hårfager

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Vera Henriksen: «[Olav Tryggvason] var den første som virkelig samlet Norge, innland såvel som kystområder, fra Göta älv til Nordlandene i nord; som sin forlengede arm satte han lendmenn i alle landsdeler.» I: Norges konger. Grøndahl Dreyer, 1995. s 39
  2. ^ Claus Krag: «Særlig må Haralds rolle som dynastigrunnlegger fremheves. De senere norske kongene, frem til 1387, var alle hans ætlinger. Ættelinjen fra Harald Hardråde tilbake til Harald Hårfagre virker derimot oppkonstruert og mer usannsynlig. Derfor burde den norske kongeslekten i middelalderen heller kalles «Hardrådeætten» enn «Hårfagreætten». Harald Hardråde bidro helt vesentlig til konsolideringen av et eget norsk rike.» I: Norsk biografisk leksikon, 2. utg., bd 4. 2001

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]