Hoppa till innehållet

Lista över Sveriges regenter

Från Wikipedia
Sveriges historia
Sveriges stora riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Tidsaxel
Förhistorien (c:a 12 000 f.Kr.–1050 e.Kr.)
Äldre medeltiden (1050–1250)
Folkungatiden (1250–1389)
Kalmarunionen (1389–1520)
Äldre vasatiden (1521–1611)
Stormaktstiden (1611–1721)
Frihetstiden (1719–1772)
Gustavianska tiden (1772–1809)
Union och ny konstitution (1809–1866)
Industrialiseringen (1866–1905)
1900-talets början (1905–1914)
Första världskriget (1914–1918)
Mellankrigstiden (1918–1939)
Depressionen (1929–1939)
Andra världskriget (1939–1945)
Efterkrigstiden (1945–1967)
Slutet av kalla kriget (1968–1991)
Nutiden (1991–)
Ämnen
Regenter  Statsministrar
Krig  Freder
Militärhistoria  Ekonomisk historia  Vetenskapshistoria

Följande lista över Sveriges regenter redogör för de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar eller riksföreståndare) i kungariket Sverige sedan slutet av 900-talet. Landet har varit en monarki i över tusen år.[1][2] Monarkins innehåll och makt, liksom Sveriges omfattning och sammansättning har varierat över tiden.[1]

Det har därför med all sannolikhet funnits kungar i Sverige före den här listans början. Det finns också osäkra och motsägande uppgifter om sådana kungar. Dessa gestalter kallas därför sagokungar, även om vissa historiker vill se en del av dem som historiska[3] (se svenska sagokungar). Även för de regenter som finns i nedanstående lista finns osäkerheter. Samtliga uppgifter mellan Stenkil och Filip och mellan Inge den yngre och Sverker den äldre är osäkra och det har förmodligen funnits ännu fler kungar och tronpretendenter under den tiden än de vars namn överlevt till idag (se svenska tronpretendenter). Dessutom överlappar många regenters regeringsår, och ofta erkändes de som kungar bara i vissa delar av riket.

Ordningstal på kungar är kända i Sverige sedan Erik XIV 1560. Han utgick från Johannes Magnus bok Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus,[4][5] som framställde en fantasifull lista över alla svenska kungar sedan syndafloden,[2][4] och kom fram till att Erik var nummer XIV med sitt namn. Samma sak gäller de kungar som har namnet Karl där Karl Sverkersson är den förste historiskt belagde kungen med detta namn,[2] men den sjunde enligt Johannes Magnus kungalängd. Den förste historiskt belagde kungen från vilken en vedertagen kungalängd har kunnat upprättas är Erik Segersäll.[2][4]

Den nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf, tillhör den Bernadotteska ätten, som har regerat Sverige sedan 1818.

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Erik Segersäll Erik Segersäll. Illustration från Den Skandinaviska Nordens Historia, volym 1 av Gustaf Henrik Mellin (1850). Cirka 945
enligt vissa källor son till Björn Eriksson
Cirka 970
(då "småkung" av Svealand),
enade möjligen Sverige på 990-talet
Cirka 995 sotdöd (sjukdom) på kungsgården i Gamla Uppsala [6]
Olof Skötkonung Silvermynt präglat av Olof med kungens stiliserade bild på. Cirka 980
son till Erik Segersäll
Cirka 995
enade möjligen Sverige
Cirka 1022 i Husaby i Västergötland [7]
Anund Jakob
även känd under namnet Emund Kolbränna
Mynt präglat av Anund med kungens stiliserade bild på. Cirka 1008
son till Olof Skötkonung och Estrid av Obotriterna
Cirka 1022
vid Olof Skötkonungs död
Cirka 1050 sotdöd [8]
Emund den gamle
även känd under namnet Emund Slemme
Cirka 1000
son till Olof Skötkonung och frillan Edla av Venden
Cirka 1050
vid Anund Jakobs död
Cirka 1060 sotdöd [9]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Stenkilska ätten
      Estridska ätten

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Stenkil Cirka 1030
son till Ragnvald den gamle och möjligen till Astrid Nialsdotter
Cirka 1060
vid Emund den gamles död
Cirka 1066 sotdöd (i "hetsig feber") [10]
Efter Stenkils död utbryter strider om kungamakten. Olika källor har olika kungalängder, och situationen är på det hela taget oklar 1066–1088.
Erik och Erik Cirka 1066
vid Stenkils död, stred med varandra om makten
Cirka 1067 stupade i strid med varandra [11]
Halsten Möjligen kring 1050
son till Stenkil och Emund den gamles dotter
Cirka 1070
efter Erikarnas död, möjligen regent senare igen tillsammans med Inge d.ä.
Cirka 1070 avsatt och fördriven Okänt dödsår [12]
Anund Okänt födelseår Kung i Svealand cirka 1070
vid Halstens fördrivning
Cirka 1070 avsatt och fördriven Okänt dödsår [13]
Håkan Röde Runstenen som omnämner kung Håkan Okänt födelseår 1070-talet 1079 eller 1080 [14]
Inge den äldre Gravsten från 1500-talet, beställd av Johan III, med en påhittad bild av kung Inge Okänt födelseår
son till Stenkil och Emund den gamles dotter
Cirka 1080
Möjligen tidigare samregent med Halsten eller Håkan
Enligt en isländsk uppgift skall han vid mitten av 1080-talet fördrivits från Mälardalen, men återvänt efter cirka tre år. Sedan kung till sin död. Cirka 1100 [15]
Blot-Sven U 861 Norsta-runstenen utanför Uppsala nämner en Sven som antas vara Blot-Sven Okänt födelseår; enligt sägnen bror till Inge den äldres hustru. Kung i Svealand vid mitten av 1080-talet vid Inge den äldres fördrivning Efter cirka tre år som kung [16]
Filip Inges och förmodligen också Filips gravsten Okänt födelseår
son till Halsten
Cirka 1100 vid Inge den äldres död 1118 [17]
Inge den yngre Inges och förmodligen också Filips gravsten Okänt födelseår
son till Halsten
1118 Cirka 1125 [18]
Vid Inge den yngres död utbryter på nytt tronstrider, och källorna är återigen motsägelsefulla 1125–1130.
Ragnvald Knaphövde Okänt födelseår 1120-talet
Vald till kung i Svealand vid Inge den yngres död
Dödad efter kort tid på tronen [19]
Magnus Nilsson
även känd under namnet Magnus den starke
(omtvistad status som kung)
Magnus gravsten 1106 eller 1107
son till Nils av Danmark och kung Inge den äldres dotter Margareta Fredkulla
1125
Vald till kung i Västergötland vid Inge den yngres död
1130
Avsatt och fördriven från Sverige
4 juni 1134
stupad i slaget vid Fotevik i Skåne
[20]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Sverkerska ätten
      Erikska ätten
      Estridska ätten

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Sverker den äldre Relief i Heda kyrka i Ödeshög, som traditionellt anses föreställa kung Sverker Okänt födelseår Kung cirka 1130 25 december cirka 1156, möjligen mördad på väg till julottan [21]
Erik den helige Kung Erik som han avbildades på Stockholms stads sigill, känt från 1376 Okänt födelseår Kung cirka 1156 vid Sverker den äldres död Cirka 1160 (enligt en sentida legend den 18 maj) mördad av Magnus Henriksson i Östra Aros [22]
Magnus Henriksson Kung Erik dödas av Magnus, såsom Peringskiöld föreställde sig mordet 1130 i Danmark
son till Henrik Skadelår och kung Inge den äldres barnbarn Ingrid.
Cirka 1160 vid Erik den heliges död 1161 dödad av Karl Sverkersson vid Örebro [23]
Karl Sverkersson Karl Sverkerssons sigill 1130-talet
son till Sverker den äldre och Ulvhild Håkansdotter
Kung 1161 vid Magnus Henrikssons död 12 april 1167 mördad på Visingsö av Knut Eriksson [24]
Kol Okänt födelseår Kung i Östergötland 1167
samregent med brodern Burislev
1173 stupad vid Bjälbo i Östergötland i strid med Knut Eriksson [25]
Burislev Okänt födelseår Kung i Östergötland 1167
samregent med brodern Kol
1169 stupad i strid med Knut Eriksson
Knut Eriksson Väggmålning i Dädesjö kyrka av en man med krona och namnet "Canutus" (Knut på latin). Före 1150
son till Erik den helige och Kristina Björnsdotter
Kung 1167 efter Karl Sverkerssons död
Kung även i Östergötland 1173 vid Kol Sverkerssons död
1195 eller 1196Eriksbergs kungsgård i Västergötland [26]
Sverker den yngre Karlsson Sverkers mynt. 1164
son till Karl Sverkersson och Kristina Stigsdotter Hvide
Kung 1195 eller 1196 vid Knut Erikssons död 31 januari 1208 avsatt efter slaget vid Lena 17 eller 18 juli 1210 stupad i slaget vid Gestilren [27]
Erik Knutsson Porträtt av kung Erik från graven i Varnhems kyrka (1500-talet). 1180
son till Knut Eriksson
Kung 31 januari 1208 vid Sverker den yngres avsättning 10 april 1216 i "hetsig feber" eller tvinsot på Visingsö [28]
Johan Sverkersson Mynt slaget av Johan. 1201
son till Sverker den yngre Karlsson och Ingegärd Birgersdotter
Kung 1216 vid Erik Knutssons död 10 mars 1222 i sjukdom på Visingsö [29]
Erik Eriksson Erik Erikssons sigill 1216
son till Erik Knutsson och Rikissa av Danmark
Vald till kung någon gång mellan 1 augusti 1222 och 31 juli 1223 efter Johan Sverkerssons död 28 eller 29 november 1229
avsatt efter slaget vid Olustra
[30]
Knut Långe Mynt slaget av kung Knut Okänt födelseår
son till Holmger och släkt med den erikska ätten
Kung 1229 vid Erik Erikssons avsättning 1234 död i samband med Erik Erikssons återkomst [31]
Erik Eriksson Erik Erikssons sigill Återinsatt som kung 1234
i samband med Knut Långes död
2 februari 1250 på okänd plats [32]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Bjälboätten

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Birger jarl Birger Jarls samtida bildstod i Varnhems kyrka. 1200 eller 1210
son till Magnus Minnisköld och Ingrid Ylva
Regerande riksjarl i mars 1248 21 oktober 1266Jälbolung i Västergötland [33]
Valdemar Birgersson Skulptur av kung Valdemar i Skara domkyrka. 1238 eller 1239
son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg
Vald till kung 1250 efter Erik Erikssons död
Övertog styrelsen vid Birger jarls död 1266
22 juli 1275 avsatt av Magnus Ladulås 26 december 1302 som fånge på Nyköpingshus [34]
Magnus Ladulås 1400-talsporträtt av kung Magnus på en vindsvägg i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 1240
son till Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter
Kung 22 juli 1275 vid kung Valdemars avsättning 18 december 1290Näs slottVisingsö [35]
Birger Magnusson 1280
son till Magnus Ladulås och Helvig av Holstein
Tronföljare 1284
Kung 18 december 1290 vid Magnus Ladulås död
Mars eller april 1318 avsatt och fördriven av anhängare till sina bröder 31 maj 1321 i Danmark [36]
Ingeborg Håkansdotter, svensk regent i eget namn fram till sonens trontillträde (1318 – 8 juli 1319)[37]
Magnus Eriksson Kung Magnus på titelsidan av Magnus Erikssons landslag. Våren 1316
son till hertig Erik Magnusson och Ingeborg Håkansdotter
Vald till kung 8 juli 1319Mora äng Februari 1364 avsatt vid Albrekts av Mecklenburg kungaval 1 december 1374 drunknad vid skeppsbrott vid Bergen i Norge [38]
Erik Magnusson Kung Eriks sigill. Början av 1339
son till Magnus Eriksson och Blanka av Namur
Tronföljare 6 december 1344
Utropad till kung i opposition mot Magnus Eriksson 17 oktober 1356
Erkänd som kung över stora delar av landet 28 april 1357
20 juni 1359 i pest [39]
Håkan Magnusson Kung Håkans sigill. Augusti 1340
son till Magnus Eriksson och Blanka av Namur
Vald till kung i opposition mot Magnus Eriksson 15 februari 1362
Senare under året försonad och samregent med honom
Februari 1364 avsatt vid Albrekts av Mecklenburg kungaval Augusti eller 10 eller 11 september 1380 i Oslo i Norge [40]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Albrekt av Mecklenburg Albrekts gravmonument 1338 eller 1340
son till hertig Albrekt den store av Mecklenburg och kung Magnus Erikssons syster Eufemia Eriksdotter
Kung 15 februari 1364 24 februari 1389 besegrad i slaget vid Åsle och avsatt av Margareta 31 mars eller 1 april 1412 i Mecklenburg [41]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Estridska ätten
      Huset Wittelsbach
      Huset Oldenburg

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Margareta Margaretas bild på graven Våren 1353
dotter till kung Valdemar Atterdag av Danmark och Helvig av Slesvig. Håkan Magnussons änka, samt ättling till den svenske kungen Erik Knutsson
Regerande drottning 24 februari 1389
23 juli 1396 samregent med Erik av Pommern
28 oktober 1412 pestdöd i Flensburg [42]
Erik av Pommern Erik av Pommern, Gripsholmslott. Okänd konstnär och datum. 1382
son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg, ättling till den svenske kungen Magnus Ladulås
Kung 23 juli 1396 (samregent med Margareta)
Ensam regent 28 oktober 1412 vid hennes död
16 augusti 1434 uppsagd tro och lydnad [43]
Erik av Pommern Erik av Pommern, Gripsholmslott. Okänd konstnär och datum. Återtagen som kung 14 oktober 1435 11 januari 1436 åter uppsagd tro och lydnad [44]
Karl Knutsson (Bonde) Staty av Karl Knutsson. Möjligen 1 oktober 1408 eller 1409
son till riddar Knut Tordsson (Bonde) och Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)
Februari 1436 samregerande rikshövitsman med Engelbrekt Engelbrektsson (ensam i ämbetet vid Engelbrekts död 4 maj) 1 september 1436, då Erik av Pommern återinsattes som kung (Karl Knutsson fortfarande rikshövitsman till 6 mars 1438) [45]
Erik av Pommern Erik av Pommern, Gripsholmslott. Okänd konstnär och datum. Återtagen som kung 1 september 1436 29 september eller 1 oktober 1439 avsatt vid ett möte i Tälje 3 maj 1459 i Pommern [46]
Karl Knutsson (Bonde) Staty av Karl Knutsson. Riksföreståndare 17 oktober 1438 13 september 1440, då Kristofer av Bayern valdes till kung [47]
Kristofer av Bayern 26 februari 1416 eller 1418
son till hertig Johan av Pfalz och Erik av Pommerns syster Katarina av Pommern
Vald till kung villkorligt i oktober 1440
Hyllad som kung 13 september 1441
6 januari 1448 i Helsingborg [48]
Bengt Jönsson (Oxenstierna) Omkring 1395
son till Jöns Bengtsson (Oxenstierna) d.ä. och Märta Finvidsdotter (Frössviksätten)
Riksföreståndare i januari 1448 vid kung Kristofers död 20 juni 1448, då Karl Knutsson valdes till kung 1449 eller 1450 [49]
Nils Jönsson (Oxenstierna) Omkring 1390
son till Jöns Bengtsson (Oxenstierna) d.ä. och Märta Finvidsdotter (Frössviksätten)
Tidigast i oktober 1450
Karl Knutsson (Bonde) Staty av Karl Knutsson Kung 20 juni 1448 24 februari 1457 avsatt och flydd till Danzig [50]
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) Jöns Bengtssons sigill 1417
son till Bengt Jönsson (Oxenstierna) och Kristina Kristiernsdotter (Vasa)
Riksföreståndare i mars 1457 efter kung Karls avsättning 23 juni 1457 då Kristian I valdes till kung [51]
Erik Axelsson (Tott) 1417
son till Axel Pedersson (Tott) och Ingeborg Ivarsdotter
Kristian I Porträtt av Kristian I Februari 1426
son till greve Didrik av Oldenburg och Hedvig av Holstein, ättling till den svenske kungen Magnus Ladulås
Kung 23 juni 1457 23 juni 1464 avsatt och flydd till Danmark 21 maj 1481 i Köpenhamn [52]
Karl Knutsson (Bonde) Staty av Karl Knutsson Kung 9 augusti 1464 30 januari 1465 åter avsatt [53]
Kettil Karlsson (Vasa) 1433 eller 1434
son till Karl Kristiernsson (Vasa) och Ebba Eriksdotter Krummedige
Riksföreståndare 26 december 1464 11 augusti 1465 pestdöd på slottet Tre Kronor i Stockholm [54]
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) Jöns Bengtssons sigill Riksföreståndare 11 augusti 1465 vid Kettil Karlssons död 18 oktober 1466 avsatt 15 december 1467Öland [55]
Erik Axelsson (Tott) Riksföreståndare 18 oktober 1466 vid Jöns Bengtssons avsättning 12 november 1467 då Karl Knutsson valdes till kung Februari eller mars 1481 i Viborg i Finland [56]
Karl Knutsson (Bonde) Staty av Karl Knutsson Kung 12 november 1467 15 maj 1470 på slottet Tre Kronor i Stockholm [12]
Sten Sture den äldre S:t Göran i Storkyrkan anses föreställa Sten. 1440
son till Gustav Anundsson Sture och Birgitta Stensdotter (Bielke)
Själv utropad till riksföreståndare 16 maj 1470
Erkänd på posten 1 juni 1470
6 oktober 1497
vid Hans kungaval
14 december 1503 i Jönköping [57]
Hans
även känd som Johan II
Staty av kung Hans 1 eller 2 februari 1455
son till Kristian I och Dorotea av Brandenburg
Erkänd som kung 6 oktober 1497
Vald till kung 18 oktober 1497
1 augusti 1501 avsatt 20 februari 1513 i danska Ålborg [58]
Sten Sture den äldre S:t Göran i Storkyrkan anses föreställa Sten. Riksföreståndare 12 november 1501 efter kung Hans avsättning 14 december 1503 i Jönköping [12]
Svante Nilsson (Sture) Svante Nilssons sigill 1460
son till Nils Sture (Natt och Dag) och Birgitta Karlsdotter (Bonde)
Riksföreståndare 21 januari 1504 31 december 1511 eller 2 januari 1512 i Västerås [59]
Erik Trolle 1460
son till Arvid Birgersson (Trolle) och Kristina Jonsdotter (Gädda) eller Beata Ivarsdotter (Tott)
Riksföreståndare i mitten av januari 1512 23 juli 1512 avsatt vid Sten Sture den yngres riksföreståndarval 1530 [60]
Sten Sture den yngre Sentida bild av Sten Sture den yngre 1492, 1493 eller 1494
son till Svante Nilsson (Sture) och Iliana Erengisledotter (Gädda)
Riksföreståndare 23 juli 1512 3 februari 1520Mälarens is [61]
Kristian II 1 juli 1481 i danska Nyborg
son till kung Hans och Kristina av Sachsen
Erkänd som svensk kung av riksrådet 6 mars 1520
Vald till kung 1 november 1520
23 augusti 1521 avsatt vid Gustav Vasas riksföreståndarval 25 januari 1559 i fängelse på KalundborgSjälland [62]
Gustav Vasa 12 maj 1496Rydboholm eller Lindholmen i Uppland

son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Eka)

Riksföreståndare 23 augusti 1521 Själv vald till kung 6 juni 1523 [63]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Vasaätten

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Gustav Vasa Kung 6 juni 1523 29 september 1560 på slottet Tre Kronor i Stockholm [12]
Erik XIV 13 december 1533 på slottet Tre Kronor i Stockholm
son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg
Tronföljare 1544 vid införandet av Västerås arvförening
Kung 29 september 1560 vid faderns död
29 september 1568 tillfångatagen och avsatt av sina bröder Johan och Karl
26 januari 1569 formellt avsatt av ständerna
26 februari 1577Örbyhus slott i Uppland [64]
Johan III 20 december 1537Stegeborgs slott i Östergötland
son till Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
Utropad till kung 30 september 1568 efter brodern Eriks avsättning
Erkänd som kung av ständerna 26 januari 1569
17 november 1592 på slottet Tre Kronor i Stockholm [65]
Sigismund 20 juni 1566Gripsholms slott
son till Johan III och Katarina Jagellonica
Kung 17 november 1592 vid faderns död 24 juli 1599 avsatt av ständerna 19 april 1632 i Warszawa [66]
Karl IX 4 oktober 1550 på slottet Tre Kronor i Stockholm
son till Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
Bekräftad av ständerna som riksföreståndare 24 juli 1599 vid Sigismunds avsättning
Kung 22 mars 1604
30 oktober 1611
Nyköpingshus i Södermanland
[67]
Gustav II Adolf
även känd under namnet Gustav Adolf den store
9 december 1594 på slottet Tre Kronor i Stockholm
son till Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp
Tronföljare 22 mars 1604 vid faderns trontillträde
Omyndig kung 30 oktober 1611 vid faderns död
Myndigförklarad 26 december samma år
6 november 1632 stupad i slaget vid Lützen [68]
Kristina 7 december 1626 på slottet Tre Kronor i Stockholm
dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg
Tronföljare från födseln
Omyndig drottning 6 november 1632 vid faderns död
Myndigförklarad 8 december 1644
6 juni 1654 abdikerad till förmån för Karl X Gustav 9 april 1689 i Rom [69]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Huset Wittelsbach

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Karl X Gustav 8 november 1622Nyköpingshus i Nyköping
son till greve Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina
Kung 6 juni 1654 vid Kristinas abdikation 13 februari 1660 i lunginflammation i Kungshuset i Göteborg [70]
Karl XI 24 november 1655 på slottet Tre Kronor i Stockholm
son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp
Omyndig kung 13 februari 1660 vid faderns död
Myndig 18 december 1672
5 april 1697 i magcancer på slottet Tre Kronor i Stockholm [71]
Karl XII 17 juni 1682 på slottet Tre Kronor i Stockholm
son till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark
Omyndig kung 5 april 1697 vid faderns död
Myndigförklarad 8 november samma år
30 november 1718 dödsskjuten vid belägringen av Fredrikstens fästning i Norge [72]
Ulrika Eleonora 23 januari 1688 på slottet Tre Kronor i Stockholm
dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark
Utropad till drottning 5 december 1718 vid budet om Karl XII:s död
Vald av riksdagen 23 januari 1719
29 februari 1720 abdikerad till förmån för Fredrik I 24 november 1741 i Kungshuset i Stockholm [73]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Fredrik I 18 april 1676 i Kassel i tyska Hessen
son till lantgreve Karl I av Hessen-Kassel och Maria Amalia av Kurland
Vald till kung av riksdagen 24 mars 1720 efter Ulrika Eleonoras abdikation 25 mars 1751 av kallbrand i Kungshuset i Stockholm [74]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

      Huset Oldenburg

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Adolf Fredrik 4 maj 1710 på tyska Gottorp
son till Kristian August av Holstein-Gottorp och Albertina Fredrika av Baden-Durlach
Vald till tronföljare av riksdagen 23 juni 1743
Kung 25 mars 1751 vid föregångarens död
12 februari 1771 av slaganfallStockholms slott [75]
Gustav III 13 januari 1746 i Kungshuset i Stockholm
son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen
Kronprins 25 mars 1751 vid faderns trontillträde
Kung 12 februari 1771 vid faderns död
29 mars 1792 av blodförgiftning och lunginflammation på Stockholms slott. Detta till följd av att han under en maskeradbal två veckor tidigare hade skjutits med ett skott i ryggen av Jacob Johan Anckarström. [76]
Gustav IV Adolf 1 november 1778 på Stockholms slott
son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark
Kronprins från födseln
Omyndig kung 29 mars 1792 vid faderns död
Myndig 1 november 1796
Arresterad på Stockholms slott 13 mars 1809
Abdikerad 29 mars 1809
Formellt avsatt av riksdagen 10 maj samma år och därefter landsförvisad
7 februari 1837 på värdshuset Vita hästen i schweiziska Sankt Gallen [77]
Karl XIII 26 september 1748 i Kungshuset i Stockholm
son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen
Riksföreståndare 13 mars 1809 vid Gustav IV Adolfs arrestering
6 juni 1809 självutropad till kung
5 februari 1818 på Stockholms slott [78]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor


Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Karl XIV Johan
(före 1810 Jean Baptiste Jules Bernadotte)
26 januari 1763 i franska Pau
son till advokaten Henri Bernadotte och Jeanne de Saint-Jean
Vald till tronföljare av riksdagen i Örebro 21 augusti 1810
Kung 5 februari 1818 vid föregångarens död
8 mars 1844 av kallbrand efter ett slaganfall på Stockholms slott [79]
Oscar I
(född som Joseph François Oscar Bernadotte)
4 juli 1799 i Frankrikes huvudstad Paris
son till Jean Baptiste Bernadotte och Désirée Clary
Arvfurste 21 augusti 1810 vid faderns tronföljarval
Kronprins 5 februari 1818 vid faderns trontillträde
Kung 8 mars 1844 vid faderns död
8 juli 1859 av hjärntumör på Stockholms slott [80]
Karl XV 3 maj 1826 på Stockholms slott
son till Oscar I och Josefina av Leuchtenberg
Arvprins från födseln
Kronprins 8 mars 1844 vid faderns trontillträde

Regent 25 september 1857 vid faderns sjukdom
Kung 8 juli 1859 vid faderns död

18 september 1872 i tarmtuberkulos i Malmö [81]
Oscar II 21 januari 1829 på Stockholms slott
son till Oscar I och Josefina av Leuchtenberg
Tronföljare 8 juli 1859 vid föregångarens trontillträde
Kung 18 september 1872 vid föregångarens död
8 december 1907 på Stockholms slott [82]
Gustaf V 16 juni 1858Drottningholms slott
son till Oscar II och Sofia av Nassau
Kronprins 18 september 1872 vid faderns trontillträde
Kung 8 december 1907 vid faderns död
29 oktober 1950 på Drottningholms slott [83]
Gustaf VI Adolf 11 november 1882 på Stockholms slott
son till Gustaf V och Victoria av Baden
Arvprins från födseln
Kronprins 8 december 1907 vid faderns trontillträde
Kung 29 oktober 1950 vid faderns död
15 september 1973Helsingborgs lasarett [84]
Carl XVI Gustaf 30 april 1946Haga slott utanför Stockholm
son till Gustaf VI Adolfs son arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla
Arvprins från födseln
Kronprins 29 oktober 1950 vid farfaderns trontillträde
Kung 15 september 1973 vid Gustaf VI Adolfs död
[85]
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Grafisk tidsaxel över Sveriges regenter

[redigera | redigera wikitext]
Carl XVI GustafCarl XVI GustafGustaf VI AdolfGustaf VOscar IIOscar IIKarl XVOscar IKarl XIV JohanKarl XIIIKarl XIIIGustav IV AdolfGustav IV AdolfGustav IIIAdolf FredrikFredrik IUlrika EleonoraKarl XIIKarl XIIKarl XIIKarl XIKarl X GustavKarl X GustavDrottning KristinaGustav II AdolfKarl IXKarl IXKarl IXGustav VasaKarl IXKarl IXSigismundJohan IIIErik XIVGustav VasaKristian IISten Sture den yngreSten Sture den yngreErik Arvidsson TrolleSvante Nilsson (Sture)Sten Sture den äldreSten Sture den äldreSten Sture den äldreHans (unionskonung)Jöns Bengtsson (Oxenstierna)Karl Knutsson (Bonde)Karl Knutsson (Bonde)Erik av PommernErik av PommernHans (unionskonung)Sten Sture den äldreKarl Knutsson (Bonde)Karl Knutsson (Bonde)Karl Knutsson (Bonde)Erik Axelsson (Tott)Kettil Karlsson (Vasa)Kettil Karlsson (Vasa)Kristian IErik Axelsson (Tott)Jöns Bengtsson (Oxenstierna)Karl Knutsson (Bonde)Nils Jönsson (Oxenstierna)Bengt Jönsson (Oxenstierna)Kristofer av BayernKristofer av BayernKarl Knutsson (Bonde)Erik av PommernErik av PommernEngelbrekt EngelbrektssonDrottning MargaretaErik av PommernErik av PommernDrottning MargaretaAlbrekt av MecklenburgHåkan MagnussonErik Magnusson av SverigeErik Magnusson av SverigeMagnus ErikssonMats KettilmundssonBirger MagnussonBirger MagnussonMagnus LadulåsValdemar BirgerssonErik Eriksson (kung)Erik Eriksson (kung)Knut LångeKnut LångeErik Eriksson (kung)Erik Eriksson (kung)Erik Eriksson (kung)Johan SverkerssonJohan SverkerssonErik KnutssonSverker den yngre KarlssonSverker den yngreKnut ErikssonMagnus HenrikssonMagnus Nilsson av DanmarkMagnus Nilsson av DanmarkInge den yngreSverker den yngreSverker den yngreKol SverkerssonBurislev SverkerssonKol SverkerssonKarl SverkerssonKarl SverkerssonErik den heligeErik den heligeSverker den äldreRagnvald KnaphövdeFilip av SverigeInge den äldreInge den äldreInge den äldreHåkan RödeBlot-SvenInge den äldreInge den äldreHalstenAnund GårdskeAnund GårdskeHalstenHalstenErik HedningenErik StenkilssonStenkilEmund den gamleAnund JakobOlof SkötkonungErik SegersällOlof SkötkonungOlof SkötkonungOlof (II) BjörnssonOlof (II) Björnsson
En tavla över regenterna i Sverige från 1521–1907 (några kungar var först riksföreståndare).

Flera av Sveriges regenter var minderåriga vid tillrädet. Yngst var Magnus Eriksson (3 år och omkring 3 månader). I modern tid var Karl XI yngst (4 år, 2 månader och 20 dagar), följd av Kristina (5 år, 10 månader och 29 dagar), medan den äldste var Gustaf VI Adolf (67 år, 11 månader och 18 dagar). Den svenske regent som regerat längst är Carl XVI Gustaf (50 år och 309 dagar), följd av Magnus Eriksson (44 år, 7 månader och 7 dagar), Gustaf V (42 år, 10 månader och 21 dagar), Gustav Vasa (39 år, 1 månad och 6 dagar) och Erik av Pommern (38 år och 24 dagar). Av dem man känner till ålder på när de dog var den äldste Gustaf V (92 år, 4 månader och 13 dagar), följd av Gustaf VI Adolf (90 år, 10 månader och 4 dagar), medan de yngsta var Erik Magnusson (omkring 20 år) och Johan Sverkersson (20 eller 21 år).

Statistisk tabell över Sveriges regenter från Gustav Vasa och framåt

[redigera | redigera wikitext]
Namn Levnad Regering
Född Död Ålder Tillträde Ålder vid tillträdet Frånträde Regeringstid
Carl XVI Gustaf 30 april 1946 Ännu levande 78 år och 84 dagar 15 september 1973 27 år och 138 dagar Ännu regerande 50 år och 312 dagar
Gustaf VI Adolf 11 november 1882 15 september 1973 90 år och 308 dagar 29 oktober 1950 67 år och 352 dagar 15 september 1973 22 år och 321 dagar
Gustaf V 16 juni 1858 29 oktober 1950 92 år och 135 dagar 8 december 1907 49 år och 175 dagar 29 oktober 1950 42 år och 325 dagar
Oscar II 21 januari 1829 8 december 1907 78 år och 321 dagar 18 september 1872 43 år och 241 dagar 8 december 1907 35 år och 81 dagar
Karl XV 3 maj 1826 18 september 1872 46 år och 138 dagar 8 juli 1859 33 år och 66 dagar 18 september 1872 13 år och 72 dagar
Oscar I 4 juli 1799 8 juli 1859 60 år och 4 dagar 8 mars 1844 44 år och 248 dagar 8 juli 1859 15 år och 122 dagar
Karl XIV Johan 26 januari 1763 8 mars 1844 81 år och 42 dagar 5 februari 1818 55 år och 10 dagar 8 mars 1844 26 år och 32 dagar
Karl XIII 26 september 1748 5 februari 1818 69 år och 132 dagar 13 mars 1809 60 år och 168 dagar 5 februari 1818 8 år och 329 dagar
Gustav IV Adolf 1 november 1778 7 februari 1837 58 år och 98 dagar 29 mars 1792 13 år och 149 dagar 29 mars 1809 17 år och 0 dagar
Gustav III 13 januari 1746 29 mars 1792 46 år och 76 dagar 12 februari 1771 25 år och 30 dagar 29 mars 1792 21 år och 46 dagar
Adolf Fredrik 4 maj 1710 12 februari 1771 60 år och 284 dagar 25 mars 1751 40 år och 325 dagar 12 februari 1771 19 år och 324 dagar
Fredrik I 18 april 1676 25 mars 1751 74 år och 341 dagar 24 mars 1720 43 år och 341 dagar 25 mars 1751 31 år och 1 dag
Ulrika Eleonora 23 januari 1688 24 november 1741 53 år och 305 dagar 5 december 1718 30 år och 316 dagar 29 februari 1720 1 år och 86 dagar
Karl XII 17 juni 1682 30 november 1718 36 år och 166 dagar 5 april 1697 15 år och 72 dagar 30 november 1718 21 år och 239 dagar
Karl XI 24 november 1655 5 april 1697 41 år och 132 dagar 13 februari 1660 4 år och 81 dagar 5 april 1697 37 år och 51 dagar
Karl X Gustav 8 november 1622 13 februari 1660 37 år och 97 dagar 6 juni 1654 31 år och 210 dagar 13 februari 1660 5 år och 252 dagar
Kristina 7 december 1626 9 april 1689 62 år och 123 dagar 6 november 1632 5 år och 335 dagar 6 juni 1654 21 år och 212 dagar
Gustav II Adolf 9 december 1594 6 november 1632 37 år och 333 dagar 30 oktober 1611 16 år och 325 dagar 6 november 1632 21 år och 7 dagar
Karl IX 4 oktober 1550 30 oktober 1611 61 år och 26 dagar 24 juli 1599 48 år och 293 dagar 30 oktober 1611 12 år och 98 dagar
Sigismund 20 juni 1566 19 april 1632 65 år och 304 dagar 17 november 1592 26 år och 150 dagar 24 juli 1599 6 år och 249 dagar
Johan III 20 december 1537 17 november 1592 54 år och 333 dagar 30 september 1568 30 år och 285 dagar 17 november 1592 24 år och 48 dagar
Erik XIV 13 december 1533 26 februari 1577 43 år och 75 dagar 29 september 1560 26 år och 291 dagar 29 september 1568 8 år och 0 dagar
Gustav Vasa 12 maj 1496 29 september 1560 64 år och 140 dagar 23 augusti 1521 25 år och 103 dagar 29 september 1560 39 år och 37 dagar
 1. ^ [a b] Lagerqvist (1996), s. 9
 2. ^ [a b c d] Ohlmarks, s. 8
 3. ^ Lagerqvist (1996), s. 13-24
 4. ^ [a b c] Lagerqvist & Åberg, s. 5
 5. ^ Ohlmarks, s. 7-8
 6. ^ Lagerqvist (1976), s. 23; Lagerqvist & Åberg, s. 9; Larsson (1994), s. 19; Ohlmarks, s. 10; Harrison (2009), s. 456
 7. ^ Lagerqvist (1976), s. 25; Lagerqvist & Åberg, s. 9; Larsson (1994), s. 28; Ohlmarks, s. 12; Harrison (2009), s. 456
 8. ^ Lagerqvist (1976), s. 26; Lagerqvist & Åberg, s. 9-10; Larsson (1994), s. 13; Ohlmarks, s. 14; Harrison (2009), s. 456
 9. ^ Lagerqvist (1976), s. 27; Lagerqvist & Åberg, s. 10; Larsson (1994), s. 16; Ohlmarks, s. 16; Harrison (2009), s. 456
 10. ^ Lagerqvist (1976), s. 41; Lagerqvist & Åberg, s. 10; Larsson (1994), s. 29; Ohlmarks, s. 18; Harrison (2009), s. 456
 11. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 10; Ohlmarks, s. 20; Andersson & Amurén, s. 19
 12. ^ [a b c d] Lagerqvist (1976), s. 43; Lagerqvist & Åberg, s. 10; Larsson (1994), s. 21; Ohlmarks, s. 22; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 19
 13. ^ Ohlmarks, s. 24; Harrison (2009), s. 456
 14. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 11; Ohlmarks, s. 26; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 19
 15. ^ Lagerqvist (1976), s. 44; Lagerqvist & Åberg, s. 11; Larsson (1994), s. 21; Ohlmarks, s. 28; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 19-20
 16. ^ Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 20
 17. ^ Lagerqvist (1976), s. 45; Lagerqvist & Åberg, s. 12; Larsson (1994), s. 19; Ohlmarks, s. 34; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 20
 18. ^ Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 19
 19. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 12; Ohlmarks, s. 38; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 20
 20. ^ Lagerqvist (1976), s. 49; Lagerqvist & Åberg, s. 13; Larsson (1994), s. 27; Ohlmarks, s. 40; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 20
 21. ^ Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 22
 22. ^ Harrison, s. 456; Andersson & Amurén, s. 22
 23. ^ Lagerqvist (1976), s. 53; Lagerqvist & Åberg, s. 14; Larsson (1994), s. 26; Ohlmarks, s. 46; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 22
 24. ^ Lagerqvist (1976), s. 54; Lagerqvist & Åberg, s. 14; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 48; Harrison (2009), s. 456; Andersson & Amurén, s. 20
 25. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 14; Ohlmarks, s. 50
 26. ^ Lagerqvist (1976), s. 58; Lagerqvist & Åberg, s. 15; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 52
 27. ^ Harrison (2002:a), s. 175; Lagerqvist (1976), s. 59; Lagerqvist & Åberg, s. 15; Larsson (1994), s. 29; Ohlmarks, s. 54
 28. ^ Lagerqvist (1976), s. 60; Lagerqvist & Åberg, s. 16; Larsson (1994), s. 19; Ohlmarks, s. 56
 29. ^ Lagerqvist (1976), s. 62; Lagerqvist & Åberg, s. 16; Larsson (1994), s. 22; Ohlmarks, s. 58
 30. ^ Dahl, s. 139; Lagerqvist (1976), s. 64; Lagerqvist & Åberg, s. 16; Ohlmarks, s. 60; Sundberg (1999), s. 61
 31. ^ Lagerqvist (1976), s. 65; Lagerqvist & Åberg, s. 16; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 62
 32. ^ Lagerqvist (1976), s. 64; Lagerqvist & Åberg, s. 16; Ohlmarks, s. 60
 33. ^ Lagerqvist (1976), s. 71; Lagerqvist & Åberg, s. 17; Larsson (1994), s. 14; Ohlmarks, s. 64
 34. ^ Harrison (2002:a), s. 214; Lagerqvist (1976), s. 73; Lagerqvist & Åberg, s. 17; Larsson (1994), s. 30; Ohlmarks, s. 66
 35. ^ Harrison (2002:a), s. 214; Lagerqvist (1976), s. 75; Lagerqvist & Åberg, s. 18; Larsson (1994), s. 27; Ohlmarks, s. 68
 36. ^ Lagerqvist (1976), s. 79; Lagerqvist & Åberg, s. 18; Larsson (1994), s. 14; Ohlmarks, s. 70; Sundberg (1997), s. 32; Sundberg (1999), s. 50
 37. ^ Tingdal, Birgitta (2 mars 2020). ”Ingeborg Håkansdotter”. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. https://www.skbl.se/sv/artikel/IngeborgHakansdotter0. Läst 16 februari 2021. 
 38. ^ Lagerqvist (1976), s. 83; Lagerqvist (1996), s. 92; Lagerqvist & Åberg, s. 19; Larsson (1994), s. 26; Ohlmarks, s. 72
 39. ^ Lagerqvist (1976), s. 89; Lagerqvist & Åberg, s. 19; Larsson (1994), s. 19; Ohlmarks, s. 74
 40. ^ Lagerqvist (1976), s. 89; Lagerqvist & Åberg, s. 20; Larsson (1994), s. 21; Ohlmarks, s. 76
 41. ^ Lagerqvist (1976), s. 90; Lagerqvist & Åberg, s. 20; Larsson (1994), s. 13; Ohlmarks, s. 78; Sundberg (1997), s. 74
 42. ^ Lagerqvist (1976), s. 103 & 107; Lagerqvist & Åberg, s. 21; Larsson (1994), s. 19; Ohlmarks, s. 80
 43. ^ Carlsson & Rosén, s. 77; Lagerqvist (1976), s. 103; Lagerqvist & Åberg, s. 21; Larsson (1994), s. 19; Larsson (2003), s. 194; Ohlmarks, s. 84; Sundberg (1997), s. 86; Sundberg (1999), s. 200 & 250
 44. ^ Carlsson & Rosén, s. 82 & 83; Larsson (2003), s. 212 & 216; Ohlmarks, s. 84; Sundberg (1997), s. 86; Sundberg (1999), s. 201, 254 & 255
 45. ^ Carlsson & Rosén, s. 83; Lagerqvist (1976), s. 111; Lagerqvist & Åberg, s. 23; Larsson (1994), s. 23; Larsson (2003), s. 218; Ohlmarks, s. 90; Sundberg (1997), s. 86; Sundberg (1999), s. 201 & 256
 46. ^ Carlsson & Rosén, s. 84 & 87; Lagerqvist (1976), s. 107; Lagerqvist & Åberg, s. 21-22; Larsson (1994), s. 19; Larsson (2003), s. 233; Ohlmarks, s. 84; Sundberg (1997), s. 86 & 87; Sundberg (1999), s. 201
 47. ^ Lagerqvist (1976), s. 111; Lagerqvist & Åberg, s. 23; Ohlmarks, s. 90
 48. ^ Lagerqvist (1976), s. 110; Lagerqvist & Åberg, s. 22; Larsson (1994), s. 25; Ohlmarks, s. 88
 49. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 22-23
 50. ^ Lagerqvist (1976), s. 111; Lagerqvist & Åberg, s. 23; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 90
 51. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 24; Larsson (1994), s. 22; Sundberg (1997), s. 136; Sundberg (1999), s. 277
 52. ^ Harrison (2002:b), s. 349; Lagerqvist (1976), s. 115; Lagerqvist & Åberg, s. 24; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 92; Sundberg (1997), s. 136; Sundberg (1999), s. 277
 53. ^ Larsson (1994), s. 23; Lagerqvist (1976), s. 111; Lagerqvist & Åberg, s. 23; Ohlmarks, s. 90
 54. ^ Lagerqvist (1976), s. 115; Lagerqvist & Åberg, s. 25; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 94
 55. ^ Harrison (2002:b), s. 378; Lagerqvist & Åberg, s. 24; Larsson (1994), s. 22; Ohlmarks, s. 94
 56. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 24; Larsson (1994), s. 22; Ohlmarks, s. 94
 57. ^ Lagerqvist (1976), s. 118; Lagerqvist & Åberg, s. 25; Larsson (1994), s. 28; Ohlmarks, s. 96
 58. ^ Lagerqvist (1976), s. 119; Lagerqvist & Åberg, s. 26; Larsson (1994), s. 21; Ohlmarks, s. 98
 59. ^ Lagerqvist (1976), s. 121; Lagerqvist & Åberg, s. 26; Larsson (1994), s. 29; Ohlmarks, s. 100; Sundberg (1997), s. 166; Sundberg (1999), s. 279
 60. ^ Lagerqvist & Åberg, s. 27
 61. ^ Lagerqvist (1976), s. 122; Lagerqvist & Åberg, s. 27; Larsson (1994), s. 29; Ohlmarks, s. 102
 62. ^ Lagerqvist (1976), s. 126; Lagerqvist & Åberg, s. 28; Larsson (1994), s. 23; Ohlmarks, s. 104
 63. ^ Lagerqvist (1976), s. 140; Lagerqvist & Åberg, s. 29-30; Larsson (1994), s. 40 & 42; Ohlmarks, s. 106
 64. ^ Lagerqvist (1976), s. 150; Lagerqvist & Åberg, s. 30; Larsson (1994), s. 39; Ohlmarks, s. 108
 65. ^ Lagerqvist (1976), s. 154; Lagerqvist & Åberg, s. 30-31; Larsson (1994), s. 43-44; Ohlmarks, s. 110
 66. ^ Lagerqvist (1976), s. 157; Lagerqvist & Åberg, s. 31-32; Larsson (1994), s. 50 & 53; Ohlmarks, s. 112
 67. ^ Palme, Sven Ulric (1973-1975). ”Karl IX”. Band 20. Riksarkivet. sid. 630. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12354. Läst 16 februari 2021. 
 68. ^ Lagerqvist (1976), s. 164; Lagerqvist & Åberg, s. 33; Larsson (1994), s. 64-66; Ohlmarks, s. 116
 69. ^ Lagerqvist (1976), s. 173; Lagerqvist & Åberg, s. 33-34; Larsson (1994), s. 77-78; Ohlmarks, s. 118
 70. ^ Lagerqvist (1976), s. 179; Lagerqvist & Åberg, s. 34; Larsson (1994), s. 74-76; Ohlmarks, s. 120
 71. ^ Lagerqvist (1976), s. 185; Lagerqvist & Åberg, s. 35; Larsson (1994), s. 76; Ohlmarks, s. 122
 72. ^ Lagerqvist (1976), s. 190; Lagerqvist & Åberg, s. 35-36; Larsson (1994), s. 76-77; Ohlmarks, s. 124
 73. ^ Lagerqvist (1976), s. 203; Lagerqvist & Åberg, s. 36; Larsson (1994), s. 135 & 137; Ohlmarks, s. 126
 74. ^ Lagerqvist (1976), s. 207; Lagerqvist & Åberg, s. 36-37; Larsson (1994), s. 110-111; Ohlmarks, s. 128
 75. ^ Lagerqvist (1976), s. 215; Lagerqvist & Åberg, s. 37; Larsson (1994), s. 99-101; Ohlmarks, s. 130
 76. ^ Lagerqvist (1976), s. 222; Lagerqvist & Åberg, s. 37-38; Larsson (1994), s. 113-114; Ohlmarks, s. 132
 77. ^ Lagerqvist (1976), s. 239; Lagerqvist & Åberg, s. 38-39; Larsson (1994), s. 114; Ohlmarks, s. 134
 78. ^ Lagerqvist (1976), s. 256; Lagerqvist & Åberg, s. 39; Larsson (1994), s. 166-167; Ohlmarks, s. 136
 79. ^ Lagerqvist (1976), s. 267; Lagerqvist & Åberg, s. 39-40; Larsson (1994), s. 167-169; Ohlmarks, s. 138
 80. ^ Lagerqvist (1976), s. 271; Lagerqvist & Åberg, s. 40-41; Larsson (1994), s. 180-181; Ohlmarks, s. 140
 81. ^ Lagerqvist (1976), s. 277; Lagerqvist & Åberg, s. 41-42; Larsson (1994), s. 169; Ohlmarks, s. 142
 82. ^ Lagerqvist (1976), s. 282; Lagerqvist & Åberg, s. 42-43; Larsson (1994), s. 181; Ohlmarks, s. 144
 83. ^ Lagerqvist (1976), s. 295; Lagerqvist & Åberg, s. 43; Ohlmarks, s. 146
 84. ^ Lagerqvist (1976), s. 361; Lagerqvist & Åberg, s. 43-44; Ohlmarks, s. 148
 85. ^ Lagerqvist (1976), s. 365; Lagerqvist & Åberg, s. 44-45; Ohlmarks, s. 150
 • Andersson, Lars M. & Amurén, Lena, Sveriges historia i årtal, Historiska media, Lund 2003. ISBN 91-89442-71-7
 • Authén Blom, Grethe; Etting, Vivian; Linton, Michael & Åberg, Alf, Kung Olofs minne, Christer Bökwall, Falsterbo 1987. Libris 694017.
 • Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, Den svenska historien 3 – Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden, Bonnier Lexikon AB, Stockholm 1992. ISBN 91-632-0005-8
 • Dahl, Per (red.), Svensk militärhistorisk atlas, Hjalmarson & Högberg, Lund 2000. ISBN 9189080-49-1
 • Gustafsson, Lars, Sigismund: ur en polsk barockfurstes minnen, Norstedt, Stockholm 1976. ISBN 91-1-761062-1
 • Harrison, Dick, Jarlens sekel – en berättelse om 1200-talets Sverige, Ordfront förlag, Stockholm 2002:a. ISBN 91-7324-898-3
 • Harrison, Dick, Karl Knutsson – en biografi, Historiska Media, Lund 2002:b. ISBN 91-89442-58-X
 • Harrison, Dick, Sveriges historia: 600–1350, Norstedts, Stockholm 2009. ISBN 978-91-1-302377-9
 • Hedvig Elisabet Charlotta & af Klercker, Cecilia, Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. 9, 1812-1817, Norstedt, Stockholm 1942. Libris 8207717
 • Lagerqvist, Lars O., Sverige och dess regenter under 1000 år, Albert Bonniers förlag AB, Stockholm 1976. ISBN 91-0-041538-3
 • Lagerqvist, Lars O., Sveriges regenter från forntid till nutid, Norstedts förlag, Stockholm 1996 (2:a upplagan). ISBN 91-1-963882-5
 • Lagerqvist, Lars O.; Åberg, Nils & Andersson, Kenneth, Svenska kungliga valspråk, Vincent Förlag, Stockholm 1996. ISBN 91-87064-13-8
 • Lagerqvist, Lars O. & Åberg, Nils, Litet lexikon över Sveriges regenter, Vincent bokförlag, Boda kyrkby 2004 (5:e rev. upplagan). ISBN 91-87064-43-X
 • Larsson, Lars-Olof, Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?, Prisma, Stockholm 2002. ISBN 91-518-3904-0
 • Larsson, Lars-Olof, Kalmarunionens tid, Bokförlaget Prisma, Stockholm 2003 (2:a upplagan). ISBN 91-518-4217-3
 • Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma, Stockholm 1994 (2:a upplagan). ISBN 91-518-2647-X
 • Liljegren, Bengt, Regenter i Sverige, Historiska Media, Lund 2004. ISBN 91-85057-34-7
 • Ohlmarks, Åke, Alla Sveriges kungar, AWE/GEBERS / Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1979 (2:a upplagan). ISBN 91-20-04203-5
 • Petersson, Erik, Den skoningslöse – en biografi över Karl IX, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2008. ISBN 978-91-27-02687-2
 • Sundberg, Ulf, Svenska freder och stillestånd 1249-1814, Arete – Hjalmar & Jörgen Bokförlag HB, Hargshamn 1997 (1:a upplagan). ISBN 91-89080-01-7
 • Sundberg, Ulf, Medeltidens svenska krig, Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Stockholm 1999 (1:a upplagan). ISBN 91-89080-26-2
 • Östergren, Stefan, Sigismund: en biografi över den svensk-polske monarken, Fredestad, Ängelholm 2005. ISBN 91-86428-24-1

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]