Mås (skulptur)

Mås.

Mås är en skulptur i brons som står på en granitsockel vid BanérgatanGärdet i Stockholm, utanför Försvarets materielverk och Krigsarkivet.

Den är beställd av Statens konstråd och är utförd av Karl-Gunnar Lindahl.