Obelisken i Stockholm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Obelisken i Stockholm på Slottsbacken utanför Stockholms slott.

Obelisken i Stockholm står utanför Stockholms slottSlottsbacken. Den invigdes den 3 oktober 1800 och är en obelisk som är ritad av arkitekten och målaren Jean-Louis Desprez och rest av byggmästaren och uppfinnaren Jonas Lidströmer. Den skänktes till Stockholms stad av Gustav III.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Obeliskens inskription.

Vid ett tal på Stockholms rådhus (som då låg i Bondeska palatset) den 30 augusti 1790 berättade Gustav III för stadens borgerskap och magistrat att han tänkte skänka dem ett minne som tacksamhet för dess trohet och vakthållning, som utförts av Stockholms borgerskaps militärkårer, under ryska kriget 1788 – 1790[1]. I talet nämner kungen för första gången "en Stod eller Obelisk". I en kunglig proposition i januari 1792 omnämns att kungen ville uppföra en obelisk av svenska bergarter, förädlade av svenska händer.

Kungen sade under talet den 30 augusti 1790:

...vill jag lemna framtiden ett vittnesbörd af den trohet, som bör tjena till efterdöme. Jag har derföre beslutit att låta uppresa en Stod eller Obelisk, hvilken skall blifva en kär påminnelse för mina Efterträdare om den trohet jag funnit hos Magistraten och Borgerskapet. De prispenningar, hvilka fallit på min lott, såsom Befälhafvare vid de segrar den flotta vunnit, hvilken jag anfört, skola till detta ändamål användas.

[1]. Efter kungens död uppfyllde Gustav IV Adolf faderns löfte, dock först 1798 då man lade grunden för minnesvården.

Utseende[redigera | redigera wikitext]

Obelisken är knappt 30 meter hög, inklusive sockeln på 5 meter. Den består av 17 granitdelar som är hopmonterade med järn och väger ungefär 150 ton. Det största blocket (plinten) väger 40 ton. Det översta blocket har en pyramidion med sidor med cirka 60º:s lutning. Graniten till de 17 delarna togs från olika delar av landet.[2]

Det är värt att notera att på obelisken finns Gustav IV Adolfs namn, vilket inte står att läsa på något annat offentligt minnesmärke i Stockholm. När Gustav Adolf var avsatt utplånade man nämligen överallt hans namn där det fanns på offentliga platser, men på obelisken lämnades det orört. Den bär en inskription på latin och svenska, där den svenska säger;

GUSTAF III
BESLÖT
EFTER ÅTERVUNNEN FRED
MDCCXC (1790)

GUSTAF IV ADOLPH
UPPRESTE
MDCCXCIX (1799)
DETTA MINNE
AF
STOCKHOLMS BORHERSKAPS
TROHET OCH NIT
UNDER KRIGET.

Obelisken uppfördes av major mecanicus Jonas Lidströmer under åren 1798–1800. Denna insats blev kulmen på en lång karriär som konungens troman och uppfinnare, benämnd som "sin tids Polhem", och vid obeliskens resande blev han adlad, samtidigt som hans medarbetare Ingemar Ehrenberg mottog medaljen Illis Quorum.

Invigningen[redigera | redigera wikitext]

Den 3 oktober 1800 avtäckte Gustav IV Adolf obelisken och överlämnade den till borgerskapet, runt obelisken bildade trupper ur Svea Livgarde och Göta Livgarde fyrkant, och innanför denna stod de honoratiores som inbjudits såsom serafimerriddare, magistraten, överståthållaren med flera.

Gustav IV Adolf anlände till häst, eskorterad av en skvadron ur Lätta livdragonerna, dessutom var han åtföljd av en svit ur det Kungliga hovet. Kungen red fram till obelisken, steg av hästen, och gick upp till det tredje trappsteget, varifrån han sade:

Då det genom min högstsalige herr faders olyckliga och för tidiga bortgång fallit på min lott att uppresa denna minnesvård, vilken han under sin regering beslutat åt Stockholms borgerskap för dess bevista trohet och tillgivenhet under sista kriget, är det mig i dag en tillfredsställelse att kunna uppfylla en död faders vilja och å dess vägnar förklara den kungliga nåd och välvilja, han hyste för Stockholms borgeskap i avseende på de många prov han erfor av dess osvikliga trohet och tillgivenhet, i synnerhet under den tidpunkt av hans regeringstid, då bekymmer och motgångar gåvo sådana tänkesätt ett än större värde.

Därefter tackade överståthållaren, Samuel af Ugglas, för gåvan å Stadens vägnar.[2]

Renovering[redigera | redigera wikitext]

Obelisken på Slottsbacken, renovering oktober 2019.

Sedan år 2012 var obelisken avspärrad på grund av rasrisk. Vid undersökningar hittades öppna sprickor i graniten och öppna fogar där fukt trängde in i konstruktionen med rostangrepp och frostsprängning till följd. I juni 2017 monterades obelisken ner. Statens fastighetsverk som äger obelisken kommer att ersätta den med en renoverad obelisk. Den gamla bestod av Stockholmsgranit, troligen från Ulvsunda. Stenen går inte längre att få tag i och därför kommer skadade delar att ersättas av Bohusgranit eller liknande.[3] Under 2018 väntas en renoverad obelisk åter finnas på plats. Projektet kommer att kosta mellan 7 och 8 miljoner kronor.[4]

Replik[redigera | redigera wikitext]

En obelisk av trä, som var en fullskalemodell av den obelisk som sedermera skulle resas på Slottsbacken, byggdes bakom Koppartälten i Hagaparken och blev sedan flyttad till en klippa vid Frescati. Meningen var att kungen skulle kunna se den smäckra obelisken från sitt planerade slott i Haga. Beställaren var Gustav III:s gode vän, Gustaf Mauritz Armfelt, som åren 1791-1792 uppförde sin nya villa - Villa Frescati - på östra sidan av Brunnsviken. Överdelen har numera ruttnat bort, bara fundamentet av gråsten finns kvar.[5]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Gustav III:s tal på rådhuset
  2. ^ [a b] Krigens och hjältarnas Stockholm i skulpturer och minnesstenar, 1998. Bengt Järbe. Sid 357-367.
  3. ^ Tidskriften Sten, nummer 02, 2017, sid. 6
  4. ^ Statens Fastighetsverk: Obelisken på Slottsbacken.
  5. ^ Sjöström (2009), sida 79

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]