Muhammad al-Mahdi al-Muntazar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Muhammad al-Mahdi al-Muntazar
Imam Mahdi.png
FöddSamarra, Irak
MedborgarskapAbbasidkalifatet
SysselsättningImam
FöräldrarHasan al-Askari
Narjis
Redigera Wikidata
Firande av mid-sha'ban i Jamkaran-moskén i Qom. Imamiterna firar den tolfte shiaimamen Mahdis födelsedag denna dag.
"Muhammad al-Mahdi (må Gud vara nöjd med honom)" står det på arabiska i Masjid an-Nabawi i Medina.

Muhammad al-Mahdi al-Muntazar (arabiska: محمد بن الحسن المهدي المنتظر), även Muhammad ibn Hasan, mystiskt försvunnen vid fem års ålder på 800-talet, var inom islam den siste av de shiitiska tolv imamerna. Han var son till Hasan al-Askari som var den elfte imamen. Imamiterna anser att frälsargestalten Mahdi är knuten till denne imam.

Mahdi (den som är vägledd, det vill säga av Gud) är en benämning på en eskatologisk gestalt inom islam som strax före världens undergång skall komma och ena muslimerna. Koranen omnämner inte denna ljusgestalt, men det finns koranverser som tolkas referera till Mahdi.[1] Enligt muslimsk tradition kommer han att samarbeta med Jesus, som antas rädda den kristna och den judiska delen av världen. Islam är delat i två grenar, sunni- och shia-islam (som utgör 10 % av alla muslimer, de flesta i Iran).[2] Inom sunni-islam är Mahdi således en helt ny frälsargestalt som kommer till jorden, medan shia-muslimerna tror att det är Hasan al-Askaris son Muhammad al-Mahdi al-Muntazar som ska återkomma med än mer övernaturliga krafter än han hade som imam på 800-talet.

Den försvunne 12:e imamen[redigera | redigera wikitext]

Shia-islam styrdes av imamer sedan de först de brutit med umayyaderna efter först mordet på Muhammeds svärson Ali år 661 och därefter Slaget vid Karbala 680. De räknade Ali som sin förste imam. Även om det inom shia finns olika uppfattningar kring vilka som ska räknas som imamer, så är tolv-shiiterna den största, och där knyts Mahdi till den tolfte och siste shiaimamen. Denne försvann i det fördolda, ghayba (ockultationen, undandöljandet) år 878 vid blott fem års ålder,[3] eller år 874[2],[4] Alla imamer utpekades av den tidigare, och Muhammad al-Mahdi var son till Hasan al-Askari som var deras elfte imam.[5] Filosofin bakom imam Mahdis fördoldhet är att skydda honom från att dö i händerna på förtryckare och tyranner, eftersom han anses vara deras största hot. Imam Mahdis far blev hårt bevakad av tidens kalif, och om hans far skulle få barn skulle barnet dödas. På grund av detta var det bara ett fåtal anhängare till imam Mahdi som såg honom då han var barn.[6]

I och med den helige pojken Muhammad al-Mahdi al-Muntazars försvinnande upphörde imamatets succession. Det gick inte längre att utse Muhammeds rättmätige ersättare. De shiitiska imamerna löste dilemmat med frånvaron genom att hävda att imamen dolde sig; han hade inte dött utan befann sig i ghayba[3]. Muhammad al-Mahdis försvinnande som indelas i lilla ghayba, då han fortfarande meddelade sig i det fördolda via totalt fyra ombud[7], och stora ghayba, då han ännu lever i det fördolda men inte längre meddelar sig via speciella ombud, vilket så anses vara även idag.[8]

Det finns rapporter om att imamen under stora ghayba har meddelat sig genom brev till vissa framstående shiitiska lärda.[9] Enligt boken "Mahdaviyyat, porsesh-ha va pasokh-ha" är det möjligt att träffa imamen i vaket tillstånd ifall imamen anser så vara lämpligt, men eftersom det är i kontrast till grunden att det inte går att se honom under stora ghayba är dessa fall extraordinärt få i antal. Anledningen till att man inte ser imamen är att man begår synder.[10] Hossein Gholampour, från Astan Quds Razavi, sa att vissa lärda anser att den islamiska revolutionen i Iran är den "lilla återkomsten" och att den islamiska revolutionen (i Iran) är Imam Mahdis regerings flaggbärare.[11] Detta antyder att imamen ännu inte visat sig offentligt för hela världen vilket då påstås ske under den "stora återkomsten". I sitt nyårstal år 2020 liknade ayatolla Khamenei den tolfte imamen med skeppets (Irans) kapten.[12]

Imam Mahdis namn och titeln al-Qaim skrivet på arabiska i Imam Rezas helgedom i Mashhad.

I shiitisk tradition kallas den tolfte imamen för al-Mahdi eftersom imamiterna menar att han kommer att återvända i framtiden för upprätta ett rättvist islamiskt samhälle, vilket ska ske under den sista tiden innan domedagen.[8] Samfundet vägleds till dess av religiösa specialister (mujtahiderna), de rättslärda (ulama), medan de väntar på att ”räddaren” ska återkomma.[13]

Profetior kring Mahdi[redigera | redigera wikitext]

Hadith

Enligt den muslimska traditionen kring de uttalanden och förehavanden som härrör från profeten Muhammed, men som inte upptecknats i Koranen, hadith, kännetecknas Mahdi av följande (sahih (autentisk) hadith (tradition) om Mahdi (den vägledde).:[14]

 1. Han kommer från Profetens (Muhammeds) familj genom dennes dotter Fatima.[15]
 2. Han har en bred panna och en framträdande näsa.
 3. Han kommer från Ahl al-Bayt och manifesteras under en natt.[16]
 4. Han uppenbaras alldeles innan Domens dag.
 5. Han kommer vid något tillfälle att tvingas fly från Medina till Mecka, där alla människor kommer att svära trohet till honom;
 6. Han kommer inte vara samma person som den utlovade messiasgestalten Jesus, som också uppenbaras
 7. Tillsammans kommer Mahdi och Jesus att be i Mecka
 8. Han har samma namn som Hans Helighet Muhammed: Muhammed ibn ‘Abdullāh; eller fullständigt: Abu l-Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi
 9. Han kommer att utkämpa flera slag innan världen är räddad
 10. Ett stort antal människor från (nuvarande) Irak kommer att ansluta sig till honom och lova sin trohet till honom
 11. Han kommer att styra över araberna[17] i sju år enligt Sunnah ("sunna", hur Muhammed levde och handlade i olika situationer, dvs den normerande seden + "hadiith", vad Muhammed yttrade, kommenterade och inte kommenterade när han hörde det = "sunnah'"', som alltså inte finns i Koranen)
 12. Han kommer att sprida rättvisa och jämlikhet på jorden.
 13. Han kommer att utrota allt tyranni och förtryck.
Respekterade men oeniga muslimska forskare
 1. Han är ättling till Hussain, en son till Muhammeds dotter Fatima.
 2. Han uppenbaras vid tidens slut.
 3. Han kommer när jorden är full av orättvisa och tyranni och troende människor är hårt förtryckta.
 4. Hans ankomst föregås av en svår jordbävning, och grönt gräs växer (förmodligen på Arabiska halvön).
 5. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet.
 6. Han kommer att sprida ett sant broderskap/systerskap, rättvisa, och hängivenhet bland muslimer;
 7. Han kommer att härska över muslimska samfundet, enligt hadith, sju eller nio år, möjligen 19 år
 8. Han kommer att leva och verka som den helige profeten Muhammed.[14]

Tecken på imamens återkomst[redigera | redigera wikitext]

Tecken om imamens återkomst har delats in i definitiva och preliminära tecken. Enligt hadither finns det fem tecken som anses vara definitiva och som alltså med säkerhet kommer att äga rum i samband med att imamen visar sig för hela världen. Dessa fem säkra tecken är: (1) att en ond person som heter Sufyani kommer att träda fram, (2) att ett gudomligt rop samt ett djävulskt rop kommer att höras från himlen, (3) att solen kommer gå upp från väst, (4) att ett civilt krig i falskhetens armé kommer att äga rum (5) att "al-Nafs al-Zakiyya" (den rena personen) kommer att dödas.[18] Sufyani är en man som härstammar från Abu Sufyan (Muawiya I:s far). Ett annat säkert tecken som nämnts är att marken kommer att kollapsa i al-Bayda, som är ett område mellan Mecka och Medina. Tydligen kommer Sufyanis armé att komma hit med avsikt att kriga mot imamen, och sjunka ned i marken där. Ett ytterligare säkert tecken som nämnts i shiitiska böcker är att Dajjal kommer att träda fram. Men i sunnitiska böcker räknas detta som ett tecken på att domedagen kommer. Dajjal är en person som lurar många människor med häpnadsväckande saker. Jesus kommer att döda honom på en plats i Levanten. Det finns flera åsikter om vem eller vad Dajjal är. En grupp anser honom vara en rörelse och inte en person.[19]

Några preliminära tecken som eventuellt kan äga rum i samband med imamens återkomst, och som nämnts i hadither, är att en man från profetens familj startar en revolution, att svarta flaggor reser sig i Khorasan och att det blir ett världskrig.[20]

Referenser till Mahdi i Koranen[redigera | redigera wikitext]

Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt] (Bernströms översättning av Koranen 28:5)[21]

Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazali har i sina kommentarer till Nahj al-Balagha sagt att Ali ibn Abi Talib refererat till koranversen ovan, att Gud enligt versen lovat en imam och ledare som kommer att ha makt över allt land och kommer att få kontroll över alla nationer.[22]

Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhälpare vid Guds sida. (Bernströms översättning av Koranen 9:33)[23]

Said ibn Jubayr säger att versen ovan refererar till Mahdi från Fatimas avkomma, att Mahdi är den som enligt versens dekret ska dominera över alla andra religioner.[22]

dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning (Bernströms översättning av Koranen 2:3)[24]

Ibn Babawayh har återberättat en hadith från shiaimamen Jafar al-Sadiq i vilken han bland annat sa att "det dolda" i versen ovan, är det avgörande beviset som kommer att vara dolt. Det stödjande beviset för denna förklaring är vers 10:20 i vilken det står: "OCH DE säger: "Varför har han inte fått ett tecken från sin Herre?" Säg [till dem]: "Gud ensam äger kunskapen om det som är dolt för människor. Vänta därför [på Guds avgörande]. Jag skall vänta med er.""[25][26] I en annan hadith sa imam Sadiq att "de som tror på det dolda" är de som tror och vittnar om att Qaims (den tolfte imamens) resning är sanningen.[27]

...Var ni än befinner er skall Gud samla er... (En del av Bernströms översättning av Koranen 2:148)[28]

I relation till versen ovan har det nämnts traditioner från shiaimamer om att när den tolfte imamen manifesterar sig för världen, kommer Gud att samla alla shia och anhängare till Mahdi från olika delar av världen på ett ögonblick.[29]

Inom bahá'í[redigera | redigera wikitext]

Bland flera andra hävdade iraniern Báb (Siyyid `Alí Muḥammad Shírází, 1819 - 1850), grundare av babi-religionen och en av bahá'í-trons föregångare att han var denne återvändande religiöse ikon. Han tillkännagav 1844 att han var Porten (al-báb) till Mahdi, och i juli 1848 att han var Qa'im (den som reser sig upp som Mahdi). Att vara Qa'imiyya (ha "qa'imskap") är synonymt med att vara Mahdi. Innan han arkebuserades den 9 juli 1850 sade han sig vara en manifestation av det gudomliga och därmed närmare (alla religioners) Gud än Mahdi, som är underordnad Gud. Hans förändrade och utökade anspråk ska inte ha berott på en inre andlig utveckling hos Alí Muḥammad, utan att han ville undvika att bli avrättad omedelbart för att hinna föra ut sin lära, en mycket stor mängd texter som ersatte hela Koranen med en mer universell, könsneutral och liberal gudomlig lag samt krav på prästerskapets avskaffande.[30]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Chapter 3: Mahdi in classical and modern” (på engelska). Al-Islam.org. 30 september 2015. https://www.al-islam.org/mahdi-quran-according-shiite-quran-commentators-vasran-toussi/chapter-3-mahdi-classical-and-modern. Läst 4 mars 2020. 
 2. ^ [a b] Ewald, Stefan (huvudförfattare) (1990, sv upplaga 1996). Religionslexikonet. Stockholm: Bokförlaget Forum. sid. 325. ISBN 91-37-11539-1 
 3. ^ [a b] Wibeck, Sören (2003) Religionernas historia. Om tro, hänförelse och konflikter, s 232. Lund: Historiska media.
 4. ^ Jan Hjärpe (2004). 99 frågor om islam.
 5. ^ Masjid, 2004. ”"Mahdi" i The 12 Imams. Knowledge of Reality Magazine 1996-2006. http://www.sol.com.au/kor/13_02.htm. Läst 18 oktober 2011. 
 6. ^ Misbah Yazdi, Mohammad Taqi (2020-03-05). Theological Instructions. sid. 301 
 7. ^ ”The Underground Activities of the Twelth Imam as seen in the Actions of the Saf’irs” (på engelska). Al-Islam.org. 23 januari 2013. https://www.al-islam.org/occultation-twelfth-imam-historical-background-jassim-m-hussain/underground-activities-twelth-imam. Läst 24 april 2019. 
 8. ^ [a b] Bæk Simonsen, Jørgen (1994). Islamlexikonet. Forum. ISBN 91-37-10552-3 
 9. ^ ”The Major Occultation” (på engelska). Al-Islam.org. 13 december 2016. https://www.al-islam.org/life-imam-al-mahdi-baqir-shareef-al-qurashi/major-occultation. Läst 24 april 2019. 
 10. ^ ”پاسخ آیت‌الله بهجت درباره دیدار امام زمان” (på persiska). مشرق نیوز. 27 februari 2015. https://www.mashreghnews.ir/news/393043/پاسخ-آیت-الله-بهجت-درباره-دیدار-امام-زمان. Läst 26 april 2019. 
 11. ^ ”Islamic Research Foundation holds intl. conference on ‘Islamic Revolution, Prelude to Reappearance of Imam Mahdi (AS)’”. globe.aqr.ir. https://globe.aqr.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=d09c8b1e-9367-423d-a930-eb4a525c5ec7&WebPartID=dc39a6c8-325c-4c0a-a8f1-6cd4560c875f&CategoryID=c8c29bee-f0ec-4d40-bdae-862dc1e1e38d. Läst 24 april 2019. 
 12. ^ ”Leader calls for ‘jump in production’ as Iran rings in new year” (på engelska). PressTV. https://www.presstv.com/Detail/2020/03/20/621233/Ayatollah-Khamenei-Iran-New-year. Läst 20 mars 2020. 
 13. ^ Michael Gilsenan (2006). Recognizing Islam.
 14. ^ [a b] irshad.org. ”Identification of the Prophesied Imam Mahdi”. Idara Dawat-O-Irshad, USA Inc. http://www.irshad.org/islam/prophecy/mahdi.htm. Läst 18 oktober 2011. 
 15. ^ ”Sunan Abi Dawud 4284 - The Promised Deliverer (Kitab Al-Mahdi) - كتاب المهدى - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/abudawud:4284. Läst 18 oktober 2021. 
 16. ^ ”عقيدة أهل السنة في المهدي وأدلة خروجه وصفته - إسلام ويب - مركز الفتوى” (på arabiska). www.islamweb.net. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6573/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%87. Läst 18 oktober 2021. 
 17. ^ Oklart om profetian syftar på araber eller på alla folk som talar arabiska eller alla muslimer som talar eller lärt sig arabiska.
 18. ^ ”What are the signs of the reappearance of Imam Mahdi (atf) and the events that shall take place thereupon? - Questions Archive” (på brittisk engelska). IslamQuest is a reference for Islamic questions on the internet. https://www.islamquest.net/en/archive/question/fa3578. Läst 26 mars 2020. 
 19. ^ ”علائم نهایی پیش از ظهور امام زمان(ع)”. hawzah.net. https://hawzah.net/fa/Question/View/12034/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9). Läst 26 mars 2020. 
 20. ^ ”What does Shia doctrine say about the awaited Mahdi? - Questions Archive” (på brittisk engelska). IslamQuest is a reference for Islamic questions on the internet. http://www.islamquest.ir/en/archive/fa1375#. Läst 1 april 2020. 
 21. ^ ”Koranens budskap”. koranensbudskap.se. http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=28&verseNr=5&langID=. Läst 15 oktober 2021. 
 22. ^ [a b] ”Chapter 1” (på engelska). www.al-islam.org. 21 maj 2018. https://www.al-islam.org/al-mahdi-sayyid-sadruddin-sadr/chapter-1. Läst 15 oktober 2021. 
 23. ^ ”Koranens budskap”. koranensbudskap.se. http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=9&verseNr=33&langID=. Läst 18 oktober 2021. 
 24. ^ ”Koranens budskap”. koranensbudskap.se. http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=2&verseNr=3&langID=. Läst 18 oktober 2021. 
 25. ^ ”Koranens budskap”. koranensbudskap.se. http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=10&verseNr=20&langID=. Läst 18 oktober 2021. 
 26. ^ Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān (2006) (på engelska). The Qaem in the Quran. Shiabooks. ISBN 978-0-9781478-0-8. https://books.google.com/books?id=rgvLEIWEeAYC&lpg=PP5&dq=mahdi%20in%20quran&hl=sv&pg=PA1. Läst 18 oktober 2021 
 27. ^ Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān (2006) (på engelska). The Qaem in the Quran. Shiabooks. ISBN 978-0-9781478-0-8. https://books.google.com/books?id=rgvLEIWEeAYC&lpg=PP5&dq=mahdi%20in%20quran&hl=sv&pg=PA2. Läst 18 oktober 2021 
 28. ^ ”Koranens budskap”. koranensbudskap.se. http://koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=2&verseNr=148&langID=. Läst 18 oktober 2021. 
 29. ^ ”The Soldiers of Imam al-Mahdi (‘atfs)” (på engelska). www.al-islam.org. 12 september 2012. https://www.al-islam.org/overview-mahdis-atfs-government-najmuddin-tabasi/soldiers-imam-al-mahdi-atfs. Läst 18 oktober 2021. 
 30. ^ Lawson, Todd (1987) Qur'an Commentary of Sayyid 'Alí Muhammad, the Báb. Doctoral dissertation. Institute of Islamic Studies, McGill University.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]