Taqqiyya

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Taqqiyya, al-taqiyaa (förställning), är en doktrin inom shiitisk islam som tillåter att en troende döljer eller på andra sätt gör avsteg från sin tro, om de annars skulle riskera döden eller allvarlig förföljelse.[1]

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Begreppet taqīyya(تقیة) (uttalas tagiyehpersiska) härrör från den arabiska roten Waw-Qaf-ya, som betyder "fromhet, hängivenhet, uppriktighet, och gudsfruktan, och det betyder den ljusstarkaste stjärnan".[2] Ordet självt betyder ursprungligen "försiktighet", men har inom shiitisk jurisprudens alltså kommit att beteckna rätten att förneka eller dölja sin tro för att skydda sitt eget liv.

Ursprung[redigera | redigera wikitext]

Bruket att dölja sin tro under farliga förhållanden har sitt ursprung i Koranen som inte klandrar dem som döljer sina övertygelser i dessa fall.[3] Både sunnitiska och shiitiska kommentatorer anser att Q 16:106 specifikt hänvisar till fallet med Ammar Ibn Yasir, som tvingades avstå från sin tro under fysiska påtryckningar och tortyr.[4]

På samma sätt ålägger Koranen (3:28) troende att inte ta sällskap med tvivlarna om de inte gör det som ett sätt att skydda sig själva. "Låt inte de troende ta dem som förnekar sanningen för sina allierade i stället för de troende - eftersom han som gör detta avskär sig från Gud i allting - om det inte vara att skydda dig mot dem på detta sätt ..."[5] När det gäller 3:28 skriver Ibn Kathir, en framstående auktoritet: "Den som vid någon tidpunkt eller rädsla placera sin [otrogna '] ondska kan skydda sig själv genom yttre show." Som bevis för detta citerar han Muhammeds kamrat, al-Hassan, som sade, "taqiyya är acceptabelt tills Domedagen [dvs, för all framtid]."

Al-Tabari å sin sida skriver i sin berömda Koran-kommentar: "Om någon tvingas till att uttrycka otro med sin tunga för att undkomma sina fiender, under det att hans hjärta säger motsatsen, skall han inte klandras för detta, ty Gud dömer sina tjänare efter deras hjärtas tro." Al-Tabari förklarar dock vidare att det bara är rättfärdigat för en muslim att dölja sin tro om han befinner sig i dödlig fara, och att martyrskapet är att föredra. Om han hotas bör han dock i första hand utvandra till en fredligare plats, där han tillåts praktisera sin religion öppet, "ty Guds jord är vidsträckt".[2]

Historiska exempel[redigera | redigera wikitext]

Shiitisk användning[redigera | redigera wikitext]

Som en minoritet som lever under politisk dominans av sunnimuslimer, skyddade shiiter ofta själva genom försiktighet. I den shiitiska juridiska litteraturen finns det en rad situationer där taqiyya kan användas och behövas. För shiitiska muslimer innebär taqiyya att dölja sin tro när avslöjandet av den skulle resultera i fara.

Imamiterna[redigera | redigera wikitext]

 1. Taqiyya görs av säkerhetsskäl. Till exempel kan en person som fruktar att han skulle dödas eller skadas om han inte iakttar taqiyya dölja sin tro. I detta fall är taqiyya obligatorisk.
 2. Ibland kan taqiyya leda till döden för en oskyldig person, i så fall är det inte tillåtet. Det är därför haram (förbjudet) att döda en människa för att rädda sitt eget liv.[6]

Ismaili shia[redigera | redigera wikitext]

För Ismailis i efterdyningarna av den mongoliska invasionen av Alamut 1256, växte behovet att utöva taqiyya större än någonsin.[vem?] Detta var inte bara för att skydda det egna samhället, som nu var statslösa, men också för att trygga linjen i Nizari Ismaili Imamat under denna period av oro. Därför "är Taqiyya min religion och mina förfäders religion" den shiitiska imamen al-Baqir anges, en tradition som registrerats i olika källor, bl.a.Kitab al-Maḥāsinav Ahmad b. Muhammad al-Barqī och Da'ā'im al-Islam av Qadi al-Nu'man.[7] Sådana perioder där imamerna döljs kallas satr, dock. Termen kan också syfta till tider när Imamerna inte fysiskt döljs utan snarare när gemenskapen är skyldig att utöva försiktighetsprincipen förställning. Under satr Imamen kunde endast nås av sitt samhälle och i extremt farliga förhållanden, skulle vara tillgängliga endast för de högst rankade medlemmarna i Ismaili hierarkin (hudud), vars funktion var att förmedla undervisning av Imamen för samhället.

Enligt den shiitiska lärde Muhammad Husain Javari Sabinal skulle shia-islam inte ha spridits alls om inte för taqiyya, med hänvisning till fall där shiiter hänsynslöst har förföljts av den sunnimuslimska politiska eliten under Umayyad och Abbasidimperierna.[8] förvisso de Ismailis, persistens och välstånd i samhället idag beror till stor del till den noggranna skyddet av övertygelser och läror imamerna under Ilkhanatet, Safawid dynastin, och andra perioder av förföljelse.

I modern tid[redigera | redigera wikitext]

I modern tid anses taqiyya av Frankrikes kontraspionage DCRI vara bland de metoder som islamistiska terrorister använder för att dölja sina avsikter för sin omvärld och att försvåra upptäckt. Terroristen Mohammed Merah skall 2012 ha ropat att "det är inte pengarna, det är vilseledandet som är avgörande" kort innan han hoppade ut ur sin lägenhet i Toulouse och sköts ned av polis. I detta fall anses hans uttalande syfta på att han begick kriminella handlingar (klandervärt i islam) inte för att tjäna pengar till sina attentat utan för att framstå som brottsling och inte som islamistisk terrorist. Det råder dock delade meningar om begreppet är tillämpbart eftersom inte bara islamistiska terrorister utan även företrädare för andra politiska ideologier och andra religioner kan av taktiska skäl dölja sina avsikter och har så gjort under långa tider.[9]

Sunnitisk synpunkt[redigera | redigera wikitext]

Medan sunniter är överens om att det är tillåtet att dölja sin tro för att skydda sitt liv, skiljer de sig dock mycket i jämförelse med den shiitiska synvinkeln. Begreppet taqiyya finns inte sunnitisk teologi eller jurisprudens. Att på olika sätt bryta mot trons föreskrifter sin tro under extrema eller krävande omständigheter kallas "idtirar" (إضطرار, ordagrant "nödsituation, undantagsfall"). Detta syftar inte specifikt på att dölja sin tro, utan på att det är tillåtet för den troende att exempelvis konsumera förbjuden (haram) mat som vin eller griskött, om detta krävs för att skydda dennes liv. Under inga omständigheter kan denna doktrin rättfärdiga ett "taktiskt" undanhållande av de egna trosföreställningarna, exempelvis för att exempelvis främja religionen. I sunnitiska sammanhang tillmäts det tvärtom stor betydelse att tillkännage sanningen (det vill säga den sanna tron), och personer som på olika sätt fått utstå lidande eller martyrskap för att de framhärdat i sin tro framhålls ofta som förebilder för andra troende.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "Taqiyah". Oxford Dictionary of Islam. John L. Esposito, Ed. Oxford University Press. 2003. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Accessed 9 June 2006.
 2. ^ [a b] Lewisohn, L. "Taḳwā ( a.). " Encyclopaedia of Islam, andra upplagan. Redigerad av: P. Bearman;, Th. Bianquis;, CE Bosworth, E. van Donzel, och WP Heinrichs. Brill, 2010. Brill Online. University of Toronto. 13 juli 2010
 3. ^ Koranen 16:106
 4. ^ Virani, Shafique. Ismailis under medeltiden: A History of Survival, en sökning efter Salvation (New York: Oxford University Press), 2007, s. 48
 5. ^ Asad , Muhammad. IslamiCity: Quran Search
 6. ^ al-Taqiyya. / förställning
 7. ^ Virani, Shafique. Ismailis under medeltiden: A History of Survival, en sökning efter Salvation (New York: Oxford University Press), 2007, s. 53
 8. ^ Tarikhush Shi'ah, s.230
 9. ^ Louarn, Anne-Diandra. ”Taqiyya, or the terrorist ‘art of deception'”. France24. http://www.france24.com/en/20130313-taqiya-france-islam-deception-favoured-terrorists-jihad. Läst 20 mars 2013. 
 10. ^ Saviours islamiska Anden genom Abul Hasan Ali Nadwi