Netnografi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Netnografi är en undersökningsmetod som innebär att utifrån en etnografiskt ansats studera människors attityder och beteenden online genom att analysera interaktion och kommunikation via exempelvis sociala medierInternet, och hur denna påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför Internet. På senare tid har netnografin beskrivits som 1) en vetenskaplig metod för att förstå och teckna internet som artefakt, redskap och umgängesyta samt 2) för att förstå och teckna det sociala och kulturella liv som blomstrar på, med och i relation till internet (Berg, 2015). I boken Netnografi: Att forska om och med internet visar sociologen Martin Berg hur den netnografiska forskningsprocessen ser ut från start till slut och argumenterar för att all forskning med internet kräver att vi samtidigt forskar om internet.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Netnografi har utvecklats då forskare sett betydelsen av att utveckla särskilda metoder för att studera samhället genom och på Internet och de sociala medierna.

Genom netnografi studeras människors attityder och beteenden online utifrån ett etnografiskt perspektiv, samt hur dessa påverkar och påverkas av människors interaktion i sammanhang som inte är online. Att vara online betyder att vara ansluten till ett elektroniskt nätverk, via telefonnät, Internet eller mobiltelefon.

Interaktion och kommunikation online är en rik källa till kunskap om människors åsikter och behov i dagens samhälle och kan ge förståelse för skeende idag. Dock behöver forskningen även studera interaktion och kommunikation "IRL" (In Real Life), i det som ibland kallas för "i verkliga livet", för att förstå hur det påverkar kommunikation och interaktion F2F (face to face), ansikte mot ansikte.

Tillvägagångssätt[redigera | redigera wikitext]

I en netnografisk studie sker studierna på Internet, i den virtuella världen, i den miljö där människan interagerar via dator/mobiltelefon/surfplatta och i situationer i det verkliga livet. Empiri samlas in via sociala medier och enkäter. Metoden som används i studien är beroende av den specifika situationen, men alltid med en etnografisk ansats.

Exempel på metod är:

  • deltagande observationer
  • webbenkäter
  • utdrag ur logglistor och historik

Netnografi kan även vara en metod i marknadsföringsundersökningar för att analysera hur varumärken porträtteras av konsumenter i sociala medier.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Berg, Martin. Netnografi: Att forska om och med internet (Studentlitteratur, 2015)
  • Berg, Martin. Netnografi. "Handbok i kvalitativa metoder" (2011)
  • Robert Burnett, Mia Consalvo och Charles Ess. The Handbook of Internet Studies (2010)
  • Adam Joinson, Katelyn McKenna, Tom Postmes och Ulf-Dietrich Reips. Oxford Handbook of Internet Psychology (2009/2007)
  • Nigel Fielding, Raymond M. Lee och Grant Blank. The SAGE Handbook of Online Research Methods (2008)
  • Robert V Kozinets. Netnography: Doing Ethnographic Research Online (2010)