Regina Caeli

Från Wikipedia
För fängelset i Rom, se Regina Coeli (fängelse).

Regina Caeli är den bön som beds morgon, middag och kväll i hela den katolska världen under påsktiden, det vill säga påskdagen fram till pingst. Den ersätter under denna tid Angelusbönen, som bes utanför påsktiden. Det är även den Maria-antifon som används under påsktiden.

Bönen lyder:

Regina Caeli
(Tempore Paschali)
Himmelens Drottning
(under påsktiden)
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia:
ora pro nobis Deum, alleluia.

V/. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
R/. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:
Deus qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi,
mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesumus,
ut per eius Genetricem Virginem Mariam,
perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
R/. Amen.
Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,
ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,
är uppstånden, efter Skriften, halleluja,
bed nu för oss till Herren, halleluja.

V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,
R/. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.

Låt oss bedja.
Gud, du som genom din Sons,
vår Herre Jesu Kristi uppståndelse
har glatt världen:
Vi ber dig:
låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,
uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.
R/. Amen.