Unga Bosnien

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Medlemmar ur Unga Bosnien vid rättegången i Sarajevo 1914. Från vänster: 1 Trifun "Trifko" Grabež (18), 2 Nedeljko Čabrinović (19), 3 Gavrilo Princip (19), 4 Danilo Ilić (24), 5 Veljko Čubrilović (28).

Unga Bosnien, serbokroatiska Млада Бocнa/Mlada Bosna,var en revolutionär multietnisk grupp, aktiv särskilt mellan 1908 och 1914, som arbetade för Bosniens befrielse från österrikiskt styre och förening av de sydslaviska länderna. Unga Bosniens mål var att skapa en fri sydslavisk nation, kallad Storserbien eller Jugoslavien. Det var Unga Bosnien som stod för mordet på ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru, de så kallade Skotten i Sarajevo. Skotten räknas som den indirekta händelse som startade första världskriget. Den serbiska organisationen Svarta handen försåg Unga Bosnien med materiel och logistik för attentatet.[1][2]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Unga Bosnien bestod egentligen av en rad mindre grupper av studenter och unga arbetare. Medlemmarna var mellan cirka 13 och 30 år. Grupperna fanns bland annat i Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zagreb och Belgrad, och till och med i Österrikes huvudstad Wien. De uppkom omkring sekelskiftet, med anledning av Österrike-Ungerns ockupation och förtryck av Bosnien och Hercegovina[3] (landet ockuperades 1878[4]). Unga Bosnien nådde större förening och enhetlighet efter annexionen av Bosnien och Hercegovina (år 1908), då en omfattande organisation av de många grupperna ägde rum efter ett beslut att förbereda sig för revolutionär verksamhet, fattat vid en studentsammankomst i Wien 1909. Första gången de "officiellt" enades under ett namn var 1911, såsom Српско-хрватска напредна организација/Srpsko-hrvatska napredna organizacija[5], vilken snart blev Unga Bosnien, men "Unga Bosnien" som ett samlingsnamn för ett stort antal mindre sällskap användes redan 1907[3]. Grunden för Unga Bosnien som enad organisation lades av tre unga studenter, Vladimir "Vlado" Gaćinović, Dimitrije Mitrinović och Bogdan Žerajić. Exempel på mindre studentsällskap som ingick i organisationen var bland annat Dimitrije Mitrinovićs litteraturklubb Matica/Матица (huvudström), grundad i Mostar år 1905, och Bogdan Žerajićs revolutionära diskussionsgrupp Sloboda/Слобода (frihet). 'Matica' höll sig med ett litet bibliotek, där ungdomarna kunde läsa vad de ville, även böcker som censurerats av Habsburgregimen.[6] Inspiration till namnet kom från de många andra ungdomsförbund runtom i Europa som arbetat för nationell befrielse, till exempel Unga Tyskland, Unga Kroatien, Ungtjeckerna och framförallt Unga Italien.[3]

Ideologi[redigera | redigera wikitext]

Unga Bosnien var en fri organisation utan konstitution och egentlig ledning av personer[7]( Vladimir Gaćinović betraktas dock ofta som gruppens ledare ). Organisationens medlemmar leddes istället av sin gemensamma ideologi. I och med detta profilerade sig dock de tre grundarna, och i synnerhet Vladimir Gaćinović, som skrev en hel del om denna ideologi. Unga Bosniens ideologi var mer eller mindre följande: "De sydslaviska (jugoslaviska) folken är egentligen en och samma nation och bör leva i ett och samma land. Detta land skall vara fritt från främmande styre och en helt suverän stat. Inrikes skall landet vara organiserat såsom en republik eller liknande."[3]

Från vänster: 1 okänd, 2 Jovan "Jovo" Princip (Gavrilo Princips storebror), 3 Bogdan Žerajić, 4 Gavrilo Princip, 5 okänd, 6 Nikola "Nikica" Princip (Gavrilo Princips lillebror). Ca 1910.

Landet, som de tänkte sig det, hade i dåläget endast två fria delar, nämligen kungariket Serbien och furstendömet Montenegro. Det var medlemmarnas allmänna tanke att Serbien skulle hjälpa de övriga sydslaviska länderna att återfå sin frihet,[8] och emedan Italiens förening var en stor inspirationskälla för Unga Bosnien, kallade de ofta Serbien för "Jugoslaviens Piedmont".[8] De bägge idéerna jugoslavism och storserbism var på den tiden i princip identiska och den storserbiska tanken inkluderade inget förtryck av de övriga folkgrupperna på Balkan utan ville tvärtom befria dem.

Unga Bosniens ideologi var influerad av en mängd politiska ståndpunkter, starkast av anarkism, socialism och syndikalism. Medlemmarna var också påverkade av den tjeckiske politikern Tomáš Masaryks idé om "smått arbete", som innebar att upplysa massorna för att störta den gamla regimen.[3] Merparten av medlemmarna var män, men även kvinnor var välkomna och Unga Bosnien trodde på jämlikhet och kvinnornas frigörelse. Den största religionstillhörigheten var serbisk-ortodox, men det fanns också kroatiska katoliker och bosniska muslimer. I allmänhet var organisationen religiöst obunden och en stor del av medlemmarna förklarade sig öppet ateister, till exempel vid rättegången i Sarajevo 1914. Gavrilo Princip ville till en början inte svara på domarens fråga om huruvida han trodde på Gud eller inte, men uppgav senare att han var ateist.[9] En av de första ungdomsprotesterna mot Österrike-Ungern ägde dock rum i en ortodox kyrka i Sarajevo, när metropoliten Evgenije Letica, i linje med det äldre kristna synsättet att all makt är kommen från Gud, nedkallade Guds välsignelse över de nya härskarna och Habsburgska huset i Österrike. Samtliga närvarande knäböjde utom en rad unga gymnasister. Metropolit Letica “dömdes” senare till döden av samma konspiratörer som låg bakom skotten i Sarajevo 1914, eftersom de ansåg honom vara en landsförrädare. Något attentat mot metropoliten verkställdes dock ej.[6]

Liksom många socialister, anarkister och syndikalister på den tiden beredde sig Unga Bosniens medlemmar på en social revolution. Deras förhoppning var att revolutionen skulle bringa frihet från Österrike.[8]

Vlado Gaćinović skrev: “Den serbiske revolutionären - om han vill segra - måste vara konstnär, konspiratör och martyr, ha talang för att kämpa, vara både västerländsk och hajduk, och han skall med ett rop ta upp kampen för de olyckliga och överkörda."[10]

En annan tanke som växte sig stark inom Unga Bosnien var den om att frihet inte kan undfås utan uppoffringar - och offer[11]. Särskilt Bogdan Žerajić bidrog med sitt attentat och självmord (1910) till denna idé (se nedan under Attentat). Unga Bosniens främste ideolog Vladimir Gaćinović, som varit dennes bäste vän, skrev år 1912 minnesbroschyren Смрт једног хероја/Smrt jednog heroja "En hjältes död", i vilken han helgonförklarade sin avlidne kamrat och uppmanade ungdomar att fortsätta dennes arbete. Denna skrift, endast ett dussin sidor lång, blev en viktig del av Unga Bosniens ideologi under de sista två åren.[8] "Žerajić blev en idol bland ungdomarna. Hans kamrater, och folk som var yngre än han, dyrkade honom som en hjälte".(Принцип о себи, efterord av anonym översättare, 1926)[8]

Litteratursällskapet Unga Bosnien[redigera | redigera wikitext]

Cvetko Popović, 18, som skrev "tidningen" 'Skålen' i fängelset.

Unga Bosniens medlemmar var kända för att läsa väldigt mycket[8], och god litteratur dessutom, vilket gav dem en del status trots deras låga sociala ställning. Många av dem var fattiga och prioriterade böcker framför mat.[5] Unga Bosnien var faktiskt inte så litet av ett litteratursällskap, och förutom sina panslavistiska idéer diskuterade de ofta litteratur. Författare de läste var bland annat den ryske anarkisten Pjotr Kropotkin[9], Maxim Gorkij, italienaren Mazzini[8] som bidragit till Italiens förening, Oscar Wilde, Fjodor Dostojevskij, med flera. Boken Vad bör göras? (Что дѣлать?) av den ryske författaren Nikolaj Gavrilovitj Tjernysjevskij lästes flitigt av medlemmarna,[6] liksom berättelsen om den schweiziske hjälten Wilhelm Tell, som var speciellt omtyckt eftersom han hade kämpat mot Österrike och Habsburgarna. När polisen registrerade den döde Žerajić hus fann de en anteckningsbok full av citat ur Wilhelm Tell av Friedrich von Schiller.[6]

Poesi och diktning var ett annat specialområde och många medlemmar skrev dikter och drömde om att bli poeter eller författare. En som lyckades var Ivo Andrić[5] som senare fick Nobelpriset, 1961.[12] Ett flertal översatte också böcker till serbokroatiska, till exempel Danilo Ilić (organisatör av attentatet i Sarajevo 1914, senare avrättad), som översatte skrifter av bland annat Maxim Gorkij och Oscar Wilde.[13]

I Serbien behövde ungdomarna inte gömma sig - där träffades de öppet på kaféer och bibliotek, men i Bosnien var de tvungna att smyga med sin verksamhet. Det var enligt de österrikiska myndigheterna olagligt att ordna studentsammankomster utanför skoltid om dessa hade karaktären av sällskap eller klubbar, och sålunda träffades medlemmarna i Unga Bosnien i smyg. De utbytte böcker, debatterade - och planerade attentat. Myndigheterna som styrde i Bosnien led i allmänhet av “Angst vor Kinder”; rädsla för barn och för ungdomens revolutionaritet. I Banja Luka ställdes en fjortonårig pojke inför rätta i augusti 1914, anklagad för att ha förolämpat kejsaren, och 1908 hölls en rättsprocess mot en tolvåring, som två år tidigare med sin fickkniv i skolan skurit sönder ett frimärke med Frans Josefs bild på, i syfte att visa sin bänkkamrat vad han tyckte att man borde göra med kejsaren.[6]

Ungdomarna som dömdes för skotten i Sarajevo led i fängelset mest av att inte ha tillgång till litteratur och tidskrifter. Cvetko Popović, 18, löste problemet på ett uppfinningsrikt sätt. Han berättade själv: “Mina ’nyheter’ skrev jag medelst en spik, i soppskålen, och eftersom skålarna byttes tre gånger per dag kom tidningen i tre utgåvor: morgontidning, dagblad och aftontidning. Med spiken ristade jag i skålen in en rektangel, som tidningsformat. Överst textade jag namnet; ’Skålen’, och därunder ’Hämnarens tidning’.” (Ungdomarna tillkännagav att de utfört attentatet delvis för att hämnas för allt lidande som Bosnien utsatts för av den österrikiska regimen.)

Även Nedeljko Čabrinović "publicerade" en “tidning”, ’Handbojan’, och Ivo Kranjčević skrev ’Bomben’.[10]

Gavrilo Princip skrev också i sin soppskål, en pessimistisk dikt med namnet “Тромо се време вуче”, “Oändlig är tiden” (finns på serbiska Wikipedia, samma artikel), i vilken han även tar chansen att hylla sin idol Žerajić (se nedan), och på väggen i sin cell efterlämnade han den lilla versen "Наше ће сјене ходати по Бечy / Лутати по дворy / Плашити господy",[14] “Våra skuggor skola gå genom Wien / Vandra genom slottet / Sätta skräck i adeln."

Attentat[redigera | redigera wikitext]

Medlemmar ur Unga Bosnien på gerillaträning i Vranje, 1908.

Från att ha varit en fridfull organisation slog Unga Bosnien om efter annexionen av deras land 1908, och blev militant. En studentkonferens hållen i Wien 1909, ledd av Božidar Zečević som var ordförande i sällskapet Rad/Рад (Arbete) fastslog att Masaryks metod “smått arbete” inte var tillräckligt effektiv och att det beslöts att man istället skulle förbereda sig för direkt kamp mot Österrike-Ungern, samt att organisationen skulle söka kontakt med “alla revolutionärer, anarkister och nihilistiska organisationer i hela världen”.[3] Flera medlemmar utförde attentat mot högt uppsatta ledare[15], bland andra Bogdan Žerajić, som 1910 efter ett misslyckat attentat mot friherre Varešanin begick självmord[3]. Detta fick stor uppmärksamhet inom organisationen. Žerajić blev en martyr som dyrkades av andra medlemmar[16]; de besökte hans grav och svor att de skulle hämnas hans död.[9] Många unga män ur organisationen genomgick militärträning hos den serbiska gerillagruppen Narodna Odbrana/ Нapoднa Oдбpaнa (Folkförsvaret) som beredde sig på att i händelse av militärt hot från Österrike-Ungern (och det var vida känt att kejsar Frans Josef planerade att vid lämpligt tillfälle invadera Serbien) försvara det serbiska folket. I Balkankrigen deltog ett stort antal medlemmar ur Unga Bosnien såsom frivilliga i den serbiska armén. Den vägen lärde de sig att hantera skjutvapen.

Politiska attentat blev en viktig del av Unga Bosniens ideologi[15]. Medlemmarna ansåg att upprepade mordförsök på vad de ansåg vara tyranner och landsförrädare kunde leda till en allmän social revolution och Österrike-Ungerns undergång, vilket var deras mål.[8]

En av dem som inspirerats av Žerajić var Gavrilo Princip, som den 28 juni 1914 sköt ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike, och av misstag[9] också hans hustru Sofia av Hohenberg (Princip hade genomgått träning hos Narodna Odbrana[9] men godkändes inte som soldat på grund av dålig hälsa och att han var väldigt liten till växten). Attentatet var resultatet av en stor konspiration i vilken ett tjugotal ungdomar var inblandade.

En tecknares tolkning av skotten i Sarajevo 1914, avfyrade av Gavrilo Princip.

Attentatet var skräddarsytt efter den rutt som Franz Ferdinand skulle följa i sin rundtur i automobil i samband med statsbesöket i Sarajevo. Det officiella syftet med besöket var att inspektera militärbaracker utanför Sarajevo, men många bosniska serber fruktade att kejsar Frans Josef, som skickat Franz Ferdinand, egentligen ville ta reda på om det var ett bra tillfälle att försöka invadera Serbien.[3]

Konspiratörerna hade varsin post längs rutten där de stod och väntade, beväpnade med pistoler och handgranater. Förutom Franz Ferdinand var de inställda på att försöka mörda en annan passagerare i samma bil, Bosniens guvernör Oskar Potiorek, som dock undkom.

Attentatsmännen hördes sedan under strikta former i den så kallade Sarajevo-rättegången. Ett flertal dömdes för mord och högförräderi, till fängelse och hängning.[3] Attentatsmännen försvarades av advokaten Rudolf Cistler/Zistler,[17] som bland annat försökte skona dem från dödsstraff.

Under rättegången blev ungdomarnas politiska motiv tydliga. Gavrilo Princip sade:"Jag är jugoslavisk nationalist och mitt mål är att ena alla sydslaver (jugoslaver) i den statsform det bleve och befria dem från Österrike".[9]

Hans kamrat Nedeljko Čabrinović höll med: "Mitt mål var en sydslavisk republik, i allmänhet en slavisk republik [...] Så tycker också Princip och resten av mina kamrater från Unga Bosnien."[5]

Museum och kapell[redigera | redigera wikitext]

"De Vidovdanska hjältarnas kapell" i Sarajevo.

Under den socialistiska republiktiden öppnades i Sarajevo ett museum över Unga Bosnien, Muzej Mlade Bosne/Музеј Младе Босне, med utställningar rörande attentatet i Sarajevo 1914[7] och den österrikiska ockupationstiden 1878–1918. Museet har blivit en stor turistattraktion. Sedan 1939 ligger majoriteten av deltagarna i Sarajevo-attentatet samt Bogdan Žerajić begravda i De Vidovdanska Hjältarnas Kapell på en serbisk-ortodox kyrkogård i samma stad.[7] Dagen för attentatet var Vidovdan, Den helige Vitus dag, den 28 juni, vilket är en mycket viktig serbisk högtidsdag. Av den anledningen kom konspiratörerna och attentatsmännen senare att kallas för "de vidovdanska hjältarna". 2015 restes en staty av Gavrilo Princip bredvid kapellet.[18]

Kända medlemmar[redigera | redigera wikitext]

Några av de berömda medlemmarna ur Unga Bosnien var:[3]

Gavrilo Princip vid omkring sexton års ålder, 1910.

Attentatsmännen i Sarajevo och några av deras medhjälpare:

 • Gavrilo "Gavra, Gavro, Gavroš[5]" Princip (1894–1918), gymnasist, sköt Franz Ferdinand 1914
 • Nedeljko "Nedjo/Neđo" Čabrinović (1895–1916), typograf, kastade samma dag en bomb mot Franz Ferdinands bil
 • Trifun "Trifko" Grabež (1896–1916), gymnasist, deltagare i attentatet mot Franz Ferdinand
 • Danilo Ilić (1889– avrättad 1915), lärare, journalist och översättare (översatte bland annat böcker av Maxim Gorkij och Oscar Wilde till serbokroatiska)[13], teknisk organisatör för attentatet
 • Mihajlo "Miško" Jovanović (?- avrättad 1915), distributör av vapen för konspirationen
 • Veljko Čubrilović (1886– avrättad 1915), lärare och journalist, medhjälpare till attentatet och storebror till attentatorn Vaso
 • Vaso Čubrilović (1897–1990), gymnasist, den yngste konspiratören i Sarajevo-attentatet 1914, senare historieprofessor och jugoslavisk minister
 • Cvetko/Cvjetko/Cvijetko Popović (1896–1980), gymnasist, deltagare i attentatet
 • Lazar Djukić/Đukić (1896–1917), lärare, medhjälpare till attentatet, rekryterade Vaso och Cjvetko
 • Muhamed/Mehmed Mehmedbašić (1886– dödad av Ustasja 1943), deltagare i attentatet, flydde till Montenegro
 • Jakov Milović, medhjälpare
 • Marko Perin, medhjälpare
 • Branko Zagorac, medhjälpare
 • Ivan "Ivo" Kranjčević, medhjälpare
 • Nedjo/Neđo Kerović, medhjälpare

Andra kända medlemmar:

 • Vladimir "Vlado" Gaćinović (1890–1917), Unga Bosniens ideolog, författare, essäskrivare och skald
 • Bogdan Žerajić
  Bogdan Žerajić (1886–1910), småskollärare och universitetsstudent, "de vidovdanska hjältarnas" stora inspirationskälla, utförde ett
  Vaso Čubrilović, 17, vid rättegången i Sarajevo 1914.
  misslyckat attentat i Sarajevo 1910
  Veljko Čubrilović, ca 1910.

 • Ivan "Ivo" Andrić (1892–1975), nobelpristagare i litteratur 1961
 • Dimitrije Mitrinović (1887–1953), anarkistisk poet, författare och föreläsare intresserad av mystik och konst, viktig person inom tidskriften Bosanska Vila
 • Vladislav Petković Dis (författare)[10]
 • Dragutin Mras (skald)
 • Špiro Soldo (en av sällskapets grundare)
 • Borivoje Jeftić
 • Sima Pandurović (skald, författare)
 • Dobroslav Jevdjević (skrev senare böcker om Unga Bosnien och Gavrilo Princip)
 • Božidar Zečević, initiativtagare till Unga Bosniens revolutionära verksamhet

Filmer[redigera | redigera wikitext]

Organisationen Unga Bosnien fingerar i ett flertal filmer. Nämnas kan Sarajevski Atentat/Сapajeвcки Aтeнтaт från 1968 (Jugoslavien) där dygnet före attentatet den 28 juni 1914 skildras, för konspiratörerna som gör de sista förberedelserna såväl som för Franz Ferdinand som njuter av första kvällen av sitt statsbesök tillsammans med sin fru Sofia. I filmen talar konspiratörerna serbokroatiska, medan ärkehertigen och hans svit talar tyska.

Attentatet beskrivs trovärdigt, dock har en del tittare på senare år uppmärksammat att pojkarnas frisyrer är av 60-talssnitt och inte kunde ha förekommit 1914. En annan detalj är att ärkehertigan i filmen är blond och lär ha varit brunett i verkligheten. Filmen är i regi av Fadil Hadžić.

Atentat u Sarajevu/Атентат у Сарајеву från 1975 (Jugoslavien), i regi av Veljko Bulajić, påminner mycket om Sarajevski Atentat/Сapajeвcки Aтeнтaт , som för övrigt också har använts som titel på denna film.[19] Denna är dock mer känslosam; både Nedeljko Čabrinović och Gavrilo Princip har sina flickvänner med, och Gavrilo Princips flickvän Jelena Jezdimirović[10] ser denne bli arresterad av gendarmerna.

Precis som i den förstnämnda filmen talar konspiratörerna serbokroatiska, och Frans Ferdinand tyska. I denna version textas tyskan till serbokroatiska (latinsk skrift).

En annan film som fick stor uppmärksamhet är Branio sam Mladu Bosnu/Бpaниo caм Млaду Бocну från 2014 (Serbien). Titeln betyder "Jag försvarade Unga Bosnien", men har det engelska namnet "The Man who Defended Gavrilo Princip". Filmen är intressant eftersom den fokuserar på rättsprocessen efter attentatet och bygger på försvarsadvokaten Rudolf Cistlers upplevelser. Den unge advokaten söks upp av den åtalade Veljko Čubrilović hustru Jovanka som vill lämna ett brev till sin make men inte får träffa honom. Rudolf Cistler går med på att i smyg ta brevet till Veljko, och när det blir klart att denne riskerar att dömas till döden ber Jovanka Rudolf Cistler att försöka rädda Veljko. Jovanka och hennes make har en nyfödd dotter, Nada, och advokaten försöker få domarna att hysa medlidande för Veljko som har gift sig av kärlek och är en far, men förgäves. Veljko Čubrilović avrättades den 3 februari 1915.

I filmen figurerar även Gavrilo Princip och de andra konspiratörerna, och den är helt och hållet verklighetsbaserad. Regissör är Srđan Koljević.

Världens syn på Unga Bosnien idag[redigera | redigera wikitext]

Hur Unga Bosnien och dess medlemmar betraktas idag är starkt beroende av olika länders förhärskande politiska läggning. I Jugoslavien lyckades man med att både hylla de unga frihetskämparna och vörda minnet av offren, Sofia och Ferdinand[20]. Efter Jugoslaviens upplösning har man dock tydligt kunnat se splittring av åsikterna - i Serbien betraktas Unga Bosnien som en frihetsbringare och Gavrilo Princip som nationalhjälte. I Kroatien anses han vara mer av en terrorist, och i Bosnien går åsikterna isär: bosniska kroater och bosniaker betraktar ofta Unga Bosnien som en terroristorganisation, emedan bosniska serber, i synnerhet i Serbiska republiken (Република Српска), anser att Gavrilo Princip var en befriare för sitt folk (Princip var bosnienserb). Inom Unga Bosnien fanns både serbiska och jugoslaviska nationalister, och medan det under deras samtid inte rådde någon konflikt eller större skillnad mellan dessa båda synsätt, och begreppet nationalism saknade den negativa stämpel det har idag, fanns det dock i organisationens ideologi en del oklarheter rörande detta ämne. I senare beskrivningar av Unga Bosnien och dess ideologi föredrogs en jugoslavistisk tolkning av de existerande oklarheterna fram till 1990-talet. Därefter har organisationen i större utsträckning beskrivits som enbart serbisk.[6]

Unga Bosnien och dess huvudfigurer har regelbundet använts i nutida politiska syften, både för och emot Serbien.[6]

I Förenta staterna har Unga Bosnien ibland jämförts med terroristgruppen Al-Qaida,[6] och i Österrike anses Gavrilo Princip givetvis vara en terrorist, eftersom det var den österrikiske tronföljaren han sköt. Tyskland håller i allmänhet med Österrike (under andra världskriget ockuperades Jugoslavien av nationalsocialisterna, och en minnesplakett med Gavrilo Princips namn vid platsen för attentatet nedmonterades av tyska trupper[7] och gavs i födelsedagspresent till Hitler[21]), medan Ryssland i större utsträckning står bakom Princip.

I svenska skolböcker beskrivs attentatet i Sarajevo oftast tämligen kortfattat utan större förklaringar rörande bakgrundssituationen eller Unga Bosnien. Gavrilo Princip benämns i regel som en fanatisk serbisk nationalist, och Österrikes krigsförklaring rättfärdigas i många skolböcker. [22]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Martin Skoog. ”Skotten i Sarajevo 1914”. Militär Historia (Nummer 6, 2014). http://www.militarhistoria.se/artiklar/forsta-varldskriget/skotten-i-sarajevo-1914/. Läst 3 maj 2015. 
 2. ^ Søren Aagaard. ”Sarajevo 1914”. Allt om Historia (Nummer 9, 2011). http://www.alltomhistoria.se/artiklar/sarajevo-1914/. Läst 3 maj 2015.  Arkiverad 2 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ [a b c d e f g h i j] Stojnic, Bojan (16/10 2019). Млада Босна и Сарајевски Атентат 
 4. ^ Jensen, Alfred (15/10 2019). Slavia ~ ny följd 
 5. ^ [a b c d e] ”Национална Ревија - National Review”. www.nacionalnarevija.com. http://www.nacionalnarevija.com/tekstovi/br%2040/07%20Podsetnik%20-%20Gavrilo%20Princip.html. Läst 4 oktober 2019. 
 6. ^ [a b c d e f g h] Reljić, Slobodan (2017). ПРИНЦИПОВА ЖРТВА – О ВРЕМЕНУ КАД ЈЕ УГРОЖЕНОСТ НАРОДА ТОЛИКА ДА ПОЛИТИЗУЈЕ И ЂАЧКУ ОМЛАДИНУ. sid. 2 
 7. ^ [a b c d] Млада Босна” (på sr). Википедија, слободна енциклопедија. 2019-01-21. https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0&oldid=21273151. Läst 4 oktober 2019. 
 8. ^ [a b c d e f g h] Pappenheim, Martin (1926). Принцип о Себи 
 9. ^ [a b c d e f] Princip, Gavrilo (4/10 2019). The Sarajevo Trial 
 10. ^ [a b c d] http://newlookworld.com+(30 juni 2014). ”ГАВРИЛО ПРИНЦИП И ПЕСНИЧКО ПОКОЛЕЊЕ” (på sr-RS). Нови Стандард. https://www.standard.rs/2014/06/30/gavrilo-princip-i-pesnicko-pokolenje/. Läst 26 oktober 2019. 
 11. ^ ”Blic Online - Najposećeniji sajt u Srbiji”. www.blic.rs. https://www.blic.rs/. Läst 4 oktober 2019. 
 12. ^ ”The Nobel Prize in Literature 1961” (på en-US). NobelPrize.org. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1961/andric/biographical/. Läst 4 oktober 2019. 
 13. ^ [a b] Тодоровић, Жељко (3 april 2017). ”Данило Илић” (på sr). Српска енциклопедија. http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B. Läst 18 november 2019. 
 14. ^ ”НАШЕ ЋЕ СЈЕНЕ: Стотину година од смрти видовданског хероја”. ИСКРА. https://iskra.co/region/nase-ce-sjene-stotinu-godina-od-smrti-vidovdanskog-heroja/. Läst 26 oktober 2019. 
 15. ^ [a b] Калик, Марио. ”Марио Калик: Револуционарне идеје и дух Младе Босне” (på sr-rs). Нова српска политичка мисао. http://www.nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-yu-prostorima/revolucionarne-ideje-i-duh-mlade-bosne.html. Läst 10 januari 2020. 
 16. ^ ”Богдан Жерајић - Српска енциклопедија”. srpskaenciklopedija.org. http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B&s%5B%5D=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD&s%5B%5D=%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B. Läst 4 oktober 2019. 
 17. ^ Рудолф Цистлер” (på sr). Википедија, слободна енциклопедија. 2019-06-28. https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%84_%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80&oldid=21995948. Läst 4 oktober 2019. 
 18. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. ”Gavrilo Princip, assassin who sparked WWI, gets statue in Belgrade | DW | 29.06.2015” (på en-GB). DW.COM. https://www.dw.com/en/gavrilo-princip-assassin-who-sparked-wwi-gets-statue-in-belgrade/a-18546305. Läst 4 oktober 2019. 
 19. ^ Atentat u Sarajevu (film, 1975)” (på sh). Wikipedia. 2017-06-21. https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Atentat_u_Sarajevu_(film,_1975)&oldid=40754520. Läst 8 november 2019. 
 20. ^ ”Мајевичке стопе Гаврила Принципа”. https://srbist.com/2019/10/09/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0/. Läst 13/11 2019. 
 21. ^ Muharem Vazdulj (31/10 2013). ”Срећан рођендан, господине Хитлер”. Време nr 1 191. 
 22. ^ Almgren, Bengt, mfl. (13/11 2019). PRIO Historia 8