Wikipedia:Politikerhjälpen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Den här sidan sammanfattar råd till politiskt aktiva som skriver på Wikipedia. För intressekonflikter i allmänhet, se riktlinjen WP:Intressekonflikter; för den allmänna ämnesguiden om att skriva om politik, se WP:Att skriva om politik.

Politiskt aktiva användare som skriver, eller skriver om, artiklar om sig själva, kollegor eller sina organisationer riskerar att att agera i strid mot Wikipedias viktigaste policies och riktlinjer, och denna sida vill ge ett antal råd till dessa skribenter för att undvika risken för radering, bortkastad tid och långa diskussioner.

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser, och ofta är en Wikipedia-artikel den allra första eller en av de första träffarna man får när man söker med Google eller andra sökmotorer. För ett parti eller en politiker som vill marknadsföra sig är det naturligtvis intressant att få exponering, och många politiskt aktiva försöker att skriva artiklar om sig själva, kollegor och sitt parti på Wikipedia och formulera den på ett sätt som passar ens budskap. Resultatet lever ofta inte upp till Wikipedias artikelstandard, och den oeftertänkte skribenten riskerar att få sina bidrag raderade inom loppet av minuter. Denna sida förklarar lite om hur Wikipedia fungerar, sammanfattar några av de viktigaste riktlinjerna och besvarar några vanliga frågor som den politiskt aktiva användare som skriver eller hittar en artikel om sig själv kan tänkas ställa.

Vem, varför och hur – så bör en artikel se ut![redigera | redigera wikitext]

Vem och vad får det finnas artiklar om[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är en encyklopedi, inte en samling av all världens vetande.

Wikipedia beskriver därför inte alla kandidater i alla val, inte ens alla partier. Vid sidan av Wikipedias generella riktlinje om relevans finns informella relevanskriterier för politiker och politiska organisationer i guiden för hur man skriver om politik. Artiklar som inte uppfyller relevanskraven riskerar att bli raderade.

Exempel på relevans och brist på relevans:

 • Om den enda post man innehaft innan man hamnade på valbar plats inför ett nationellt val var en deltidsarvoderad post i kommunfullmäktige är man inte relevant nog för en egen artikel.
 • Inte heller är man tillräckligt relevant om det man var känd för var ett uppdrag i en nämnd, anställning hos kommunledningen eller som politisk tjänsteman i ett partidistrikt.
 • Men, om man därutöver blivit omtalad i riksmedia, på ett sånt sätt att man inte kommer vara bortglömd av riksmedia när personvalskampanjerna är över, är man förmodligen relevant nog för en artikel.

Partier som inte kandiderar till riksdagsval och som aldrig haft mandat i landstings- eller kommunfullmäktige är vanligen inte relevanta, om de inte också varit omtalade i riksmedia på ett sätt som gett ett beständigt avtryck i allmänhetens medvetande.

Vilka är kraven på källor?[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är ingen skvallertidning, det är viktigt att informationen är korrekt. Om du inte styrkt den information du lagt in med hjälp av trovärdiga källor har andra användare svårt att kontrollera korrektheten. Därför kan sådan information lätt ifrågasättas och raderas.

Hur man skriver in källor i artikeln hittar du mer om på sidan om källhänvisningar.

Varför bör jag inte skriva en artikel om mig själv?[redigera | redigera wikitext]

I en encyklopedi är det mycket viktigt att informationen är så objektiv det går, det vill säga skriven utifrån en neutral utgångspunkt. Det är mycket svårt att skriva objektivt om sig själv, därför avråds folk från att göra det och från att redigera i artiklar om sig själva. Undantagen är korrigeringar av stavfel, mycket små faktafel (datum, födelseort med mera) och radering av förtal.

Om du är tillräckligt relevant för att ha en artikel på Wikipedia får du hoppas att någon annan skriver den, till exempel kan du "önska dig" en artikel på Wikipedia:Önskelista. Wikipedia kan inte kontrollera att inte betalda PR-makare eller subjektiva partimedlemmar skriver om dig, men blir texten inte objektiv brukar detta märkas snabbt och då riskerar artikeln att raderas. Speciellt inför ett val är många användare extra uppmärksamma på risken för att politiker bedriver personvalskampanjer med hjälp av Wikipedia.

Tänk på att alla redigeringar som görs på Wikipedia i allmänhet kan spåras till den inloggade användare eller det IP-nummer som gjorde redigeringen. På internet är folk sällan så hemliga som de ibland tror. Om du känner att du kanske inte vill skylta offentligt med redigeringar du gör för att de inte följer de riktlinjer som räknas upp i den här artikeln bör du förmodligen undvika att göra det "dolt" också.

Vem bör inte skriva om sitt parti?[redigera | redigera wikitext]

Det finns olika åsikter om huruvida partimedlemmar bör skriva om sina egna partier eller inte, men helt klart är att det inte är lämpligt att personer som avlönas av partiet skriver artiklar om partiet. Risken för jävsituationer är uppenbar. Om du är aktiv medlem och känner att du kanske har svårt att formulera texter om partiet som är objektiva nog att platsa i Nationalencyklopedin, då är du förmodligen inte heller rätt person att beskriva ditt parti.

Tolka alltså inte ovanstående som "jag får inte betalt så jag får kampanja för mitt parti på Wikipedia" utan snarare "Jag kan inte hålla mig neutral till mitt parti och undviker därför att redigera artiklar som handlar om det".

Känner du dig tveksam på din egen förmåga att skriva objektivt men sitter på mycket information får du gärna tipsa om bra källor på artikelns diskussionssida.

Sakinnehållet i en artikel[redigera | redigera wikitext]

Vad bör stå om en politiker?[redigera | redigera wikitext]

Artikeln om en politiker bör innehålla samma typ av information som artiklar om andra kända personer, det vill säga information som är objektiv, verifierbar och relevant. Födelseort, ålder, partitillhörighet, kort om bakgrund, utbildning, yrke och politisk karriär samt nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag är typiskt sett relevant information som det brukar gå att hitta källor till. Tänk på att följa reglerna för hur man skriver artiklar om levande personer.

Annan information kan vara noteringar om uppmärksammade händelser eller hobbies, familj (notera reglerna om personuppgifter för familj) och annat som uppmärksammats offentligt.

Vad bör inte stå om en politiker?[redigera | redigera wikitext]

Längre utläggningar om en politikers åsikter och ställningstaganden i olika frågor lämpar sig bättre att publicera på annat håll, exempelvis i egna partiprogram eller pressmeddelanden. Wikipedia är inte rätt plats för partipropaganda.

Längre uppräkningar av mindre kända meriter som inte har direkt koppling till den politiska karriären kan anses vara för subjektivt.

Försök att förtala eller smutskasta en person ska omedelbart raderas, se policyn om kontroversiell information i artiklar om levande personer. Det innebär inte att artikeln inte får innehålla negativ kritik. Är den relevant, verifierad, saklig och inte dominerar artikeln kan den tillföra artikeln något, även om inte artikelsubjektet gillar det. Sådan kritik bör inte raderas utan diskussion.

Om upphovsrättskyddat material[redigera | redigera wikitext]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Illustrationer

Porträtt och andra bilder ökar kvalitén på en artikel. Du får gärna ladda upp en egen bild med hjälp av instruktionerna på Wikipedia:Bilder eller leta upp en lämplig bild på Wikimedia Commons.

När du laddar upp en bild måste du tänka på att eftersom Wikipedia är ett fritt uppslagsverk ska bilderna kunna användas av andra även utanför Wikipedia. Det måste vara tillåtet att ändra bilden och att utan ersättning använda den i kommersiella sammanhang. Wikipedia rekommenderar en licens som skapats av Creative Commons, nämligen Erkännande-Dela Lika-licensen, version 3.0. Läs gärna både den svenska sammanfattningen och själva licenstexten så du känner att du förstår den, innan du laddar upp en bild. Det gäller särskilt om du inte själv har skapat den men tror dig ha tillstånd att ladda upp den, om du vill undvika senare rättsliga påföljder från en upphovsrättsinnehavare.

Så här gör du om du enkelt vill ladda upp en bild på dig själv till artikeln om dig:

 • Skicka ett mail till info-sv@wikimedia.org
 • Bifoga bilden i mailet, i Jpg- eller Png-format och helst högupplöst.
 • För att bilden ska få användas måste du också
  • 1) uttryckligen förklara att du äger rättigheterna till bilden, och
  • 2) tydligt beskriva vilken licens du vill att bilden ska ligga under. Vi rekommenderar CC-by-sa 3.0
 • Skicka mailet

Texter[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Upphovsrätt

Inget upphovsrättsskyddat material får publiceras på wikipedia utan tillstånd, vare sig det är från andra webbplatser eller från tryckt material. Upphovsrättsinnehavaren måste tillåta användning också i andra sammanhang än wikipedia, enligt de villkor som finns i Wikipedias licens. Detta omfattar exempelvis rätt att ändra i materialet och att utan ersättning använda det i kommersiella sammanhang.

Wikipedia använder dels en licens som skapats av Creative Commons, nämligen Erkännande-Dela Lika-licensen, version 3.0, dels GNU Free Documentation License, skapad av Free Software Foundation. Den förra gäller alla artikeltexter, den senare åtminstone artikeltexter som skapats för Wikipedia. Läs gärna både den svenska sammanfattningen av cc-by-sa och själva licenstexterna: cc-by-sa och GFDL så du känner att du förstår den, innan du lägger in en text du inte själv har skrivit. Annars kan du drabbas av rättsliga påföljder från upphovsrättsinnehavaren.

Du får använda externa webbplatser som en informationskälla; det är formuleringarna och inte faktainnehållet som omfattas av upphovsrätten. Centrala formuleringar går vid behov i allmänhet att använda som citat.

Presentation på användarsida[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Användarsidor

Det är tillåtet att redigera som oinloggad på wikipedia, men det går också bra att registrera ett användarnamn och presentera sig på sin användarsida. Det går bra att använda sitt namn som användarnamn. Accepterade personuppgifter i övrigt är sådant som uppgifter om vilket parti man tillhör, sysselsättning, intresse och länk till partiet. Däremot får man inte bedriva valkampanj/politik eller göra reklam för sin egen kandidatur via sin användarsida.

Om du har ett användarnamn på Wikipedia från förut och inte vill koppla det namnet till din politiska roll kan det vara bäst att registrera ett nytt namn för politikerrollen. Detta är fullt tillåtet, förutsatt att du håller rollerna i sär (och t.ex. inte stöder det du gör under det ena namnet med inlägg under det andra, se Wikipedia:Marionetter).

Se mer information under Wikipedia:Användarnamn.

Konflikthantering[redigera | redigera wikitext]

Det händer att användare utnyttjar Wikipedia för sina egna syften och ibland drabbar det andra människor. Wikipedia har inget juridiskt ansvar för dessa personers handlingar och har ingen personal eller förhandsgranskning som kan eliminera problemet. Att hota att stämma Wikipedia är därför verkningslöst, man skaffar sig bara ovänner bland andra användare som istället hade kunnat hjälpa en.

Däremot kan alla hjälpa till och motverka den typen av redigeringar, wikipedia är redigerbart för alla. Du är välkommen att bidra! Redigeringar som skadar enskilda personer är något det överväldigande flertalet användare ser allvarligt på, och det finns en tydlig policy om hur sånt ska hanteras.

Någon tycker att jag, eller mitt parti, inte är relevant![redigera | redigera wikitext]

Det första man måste fråga sig själv när man upprörs över att en artikel om en själv eller ens eget parti blivit raderad eller föreslagits till radering är; är jag eller partiet faktiskt encyklopediskt relevant. Läs igenom relevanskriterierna igen, och försök se det hela utifrån. Om du fortfarande känner att det begicks ett misstag, ta upp det hela på sidan för begäran om åtgärder.

Wikipedia motarbetar mig![redigera | redigera wikitext]

Om du upplever att andra användare motarbetar dig när du skriver en artikel, oavsett ämne, diskutera det hela på diskussionsidan och följ etiketten, utgå från att den andre trots allt har goda avsikter och försök söka samförstånd. Upplever du att diskussionen ändå blir konfliktfylld och omöjlig, be gärna någon av faddrarna om hjälp.

Jag är missnöjd med hur jag, eller mitt parti, beskrivs i artikeln[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia skrivs av användarna tillsammans, och det är naturligt att det finns olika åsikter om hur artiklarna skall skrivas. Det kan vara svårt att vara opartisk när det gäller dig själv eller något du känner starkt för, och därför bör du undvika att själv redigera artikeln. Ta helst upp dina synpunkter på hur artikeln kan bli bättre på diskussionssidan, som du hittar genom att klicka på fliken Diskussion ovanför artikeln. Tänk också på att ingen äger en artikel, inte ens den som artikeln handlar om. Här gäller också att förutsätta goda avsikter och att söka samförstånd.

Jag förtalas i artikeln om mig![redigera | redigera wikitext]

Läs policyn om kontroversiell information i artiklar om levande personer. Matchar det du är upprörd över de kriterierna bra kan du radera direkt. Tänk på att inte radera mer än just den texten! Förklara helst din redigering i redigeringskommentaren, annars är det lätt att det blir återställt i tron att det raderades av andra anledningar. Om det känns mer oklart, ta upp det på diskussionssidan, som du hittar genom att klicka på fliken Diskussion ovanför artikeln.

Någon/några bedriver förtalskampanj mot mig på Wikipedia![redigera | redigera wikitext]

Förtal av personer är inte tillåtet på Wikipedia och upprepas beteendet kan användaren bli avstängd. Om du ser att en användare upprepade gånger skriver in information om dig i artikeln om dig eller artikeln om ditt parti, anmäl gärna användaren för blockering på sidan för begäran om åtgärder. Du kan se vad som hänt tidigare med artikeln, och vilka som skrivit vad, genom att klicka på fliken Historik ovanför artikeln. Notera att allt som är negativt inte räknas som förtal, läs om accepterad negativ kritik i avsnittet om vad som inte bör stå om politiker.

Se även[redigera | redigera wikitext]