Wikipedia:Projekt anime och manga

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen till anime- och mangaprojektet!

Detta är huvudsidan för svenska Wikipedias projekt för anime- och manga-kultur och är en del av det övergripande Projekt Japan. Projektets syfte är att förbättra Wikipedias artiklar om anime och manga (A&M) i enlighet med dess målbeskrivning och att göra-lista.

Välkommen att bli deltagare i Projekt anime och manga!


NyheterAtt göra


Mål

Projektets syfte är att arbeta för att förbättra svenska Wikipedias artiklar inom anime- och manga-området. Huvudprincipen är att det som engelska Wikipedia har klassat som en A&M-artikel också faller innanför ramarna för Projekt anime och manga. Förutom att skapa och utveckla enskilda artiklar innebär det här även en strävan efter att hålla ordning i kategorin Anime- och manga-kultur och dess underkategorier.

Projektets riktlinjer för artikelskrivande och bedömning av artiklar finns att ta del av i bedömningstabellen.

Delområden

De för projektet intressanta artiklarna återfinns i kategorin Anime- och manga-kultur – tydligt strukturerade i kategorier – samt i projektkategorin, där de ligger iordnade alfabetiskt och kvalitetsmässigt. I den senare kategorien återfinns även användbara hjälpmedel.

Närliggande ämnen som däremot inte omfattas av projektet inkluderar bland annat pseudomanga, manhwa, manhua, animerade filmer från andra asiatiska länder, filmer som animerats av japanska animationsstudior för utländska bolag, samt japansk musik, litteratur och kultur utan koppling till anime eller manga.


Deltagare

Se Listan över deltagare.

Bli en deltagare

Vill du bli deltagare i Projekt anime och manga, lägg in nedanstående text in på din användarsida: {{Animanga:Användare}} Då kommer en inforuta om projektet att synas där.

Vill du gå med i projektet utan att inforutan ska synas? Klistra då in följande text in på användarsidan: [[Kategori:Projekt Anime och Manga-deltagare|{{PAGENAME}}]]


Mallar

Som en del av projektet arbete har vi skapat flera mallar. Det är mallar som man kan placera på de artiklar och artiklarnas diskussionssidor som är relevanta för projektet.

Infobox-mallen

Målet med mallen Infobox animanga och dess delmallar är att de(n) ska inkluderas i samtliga artiklar om enskilda anime- och manga-produktioner. Denna infobox placerar även automatiskt artikeln i sin korrekta kategori.

Utförlig information om denna mall finns på Infobox animanga.

Animangastub-mallen

{{Animangastub}} – mall att lägga in på samtliga projektartiklar som är stubbar, undantaget de artiklar som tillhör områden med specialstubbmallar.

Specialstubbmallar

{{Pokéstub}} – mall att lägga in på samtliga projektartiklar som är relaterat till Pokémon och som är stubbar.


Instruktioner för artiklar

Denna sektion innehåller instruktioner och riktlinjer om hur du gör en artikel så bra som möjligt. Har du idéer eller förslag? Lägg i så fall till eller skriv ett meddelande på diskussionssidan.

Namngivning av artiklar om enskilda verk

Projektet har tagit ett beslut att begränsa användningen av engelska titlar på anime- och mangaverk som artikelnamn. Många läsare är förvisso svenskar med god engelsk läsförståelse, men projektet väljer att prioritera språklig enhet framför sådan statistik. I fallande lämplighetsordning används därför följande källor till titlar:

Observera att en översättning av originalets titel till svenska i exempelvis en recension inte kvalificerar sig för artikelnamn. En sådan svensk inofficiell titel som fått stor spridning men som inte använts i utgivning bör nämnas först i ingressen, inte i artikelnamnet. När titeln i artikelnamnet inte är svensk bör en ungefärlig översättning av titeln till svenska göras i ingressen. Om effektiv översättning av den japanska titeln kräver en förklaring p.g.a. kulturella skillnader bör denna förklaring förpassas till ett etymologistycke.

Inom dessa ramar är det lämpligt att ta hänsyn till popularitet, enligt principen om minsta möjliga förvåning (POMMF). När du skapar din artikel bör du också göra så många omdirigeringar som du kan för att göra det lättare att hitta artikeln. Engelska titlar som används av svensktalande fans är välkomna för detta syfte, till exempel Strawberry Marshmallow som länk till Ichigo Marshmallow.

Japanska kan transkriberas till svenska på olika sätt. Till exempel kan ett långt O-ljud (おお, おう, オー etc.) skrivas som "oo", "ō", "o" eller "ou". Om du skapar en artikel vars titel kan skrivas på många olika sätt bör du använda den vanligast förekommande Hepburn-varianten i artikelns titel och sedan omdirigera andra varianter dit. Lånord till japanska som skrivs med katakana i originalets titel bör återges på sitt ursprungsspråk, inte som en direkt translitteration av kana-tecknens ljud. Ichigo Mashimaro (direkt translitteration) omdirigerar på så sätt till Ichigo Marshmallow (det engelska ordet som japanskan återger).

Exempel

Artikel:

Omdirigeringar:

Namngivning av artiklar om japaner

Om artikeln du skapar handlar om en person är det inte alltid uppenbart om namnet ska stavas på japanskt vis (Familjenamn Tilltalsnamn) eller svenskt (Tilltalsnamn Familjenamn). Det är en mycket vanlig åsikt på de flesta europeiskspråkiga wikipedior (inklusive här på svenskspråkiga Wikipedia) och andra uppslagsverk att västerländsk "Tilltalsnamn först"-standard ska appliceras på de japaner som levat efter Meijirestaurationen. Denna konvention förenklar läsningen av moderna japanska namn för en västerlänning men är mindre trogen det japanska originalet. Därför har projektet skapat en mall för japanska namn. Använd den gärna i biografiska artiklar, oavsett vilken ordning namnet skrivs i. Om samtliga japanska namn i artikeln är enligt japansk namnordning, följ svenskspråkiga Wikipedias allmänna riktlinjer om detta.

Första gången ett japanskt namn nämns i en artikel eller ett avsnitt om samma person brukar den japanska stavningen stå direkt efter, inom parentes, med transkription till svenska tecken i bevarad japansk ordning, oavsett om ordningen är identisk med den i artikelnamnet. Kom också ihåg att det alltid är bra med en omdirigering från den version av namnet som texten inte ska ligga under.

Exempel

Artiklar

Bland artiklarna inom vårt ämnesområde finns det både guldkorn och artiklar som skulle kunna behöva lite hjälp för att bli lite bättre. Artiklarna nedan har nått längst hittills, men även där kan det finnas saker som kan göras bättre. Välkommen att hjälpa till!

Cscr-featured.svg Utmärkta anime- och mangaartiklar

Laputa – Slottet i himlen

Lasvard.png Bra anime- och mangaartiklar

Neon Genesis Evangelion
Om du lyssnar noga

Symbol support vote.svg Rekommenderade anime- och mangaartiklar

Serial Experiments Lain
Vargbarnen

Se även


Animanga-mallen

(OBS! Animanga-mallen och vårt projektspecifika bedömningssystem nedan har i praktiken knappt utnyttjats sedan 2008 och får nog anses som ett överspelat kapitel. Det presenteras nedan mest av historiskt intresse. Idag är det nog betydligt mer smidigt att använda sig av Wikipedias allmänna system för artikelklassning efter kvalitet, som man kan hitta här: Wikipedia:Artikelnomineringar. Diskutera gärna på diskussionssidan om du har idéer om det gamla bedömningssystemets användning idag.)

Info om animanga-mallen och det äldre klassningssystemet

Animanga-mallen är avsedd att placeras höst upp på diskussionssidor för samtliga de artiklar, kategorier, mallar och specialsidor som omfattas av målbeskrivningen. Förutom att informera om projektet rymmer mallen även ett bedömningssystem.

För att placera mallen högst upp på en diskussionssida, använder du någon av följande kodbitar:


Projektets maskot, Wikipe-tan Wikipe-tan, vår maskot.