Wikipedia:Projekt kvinnor/Kvinnor inom konsten

Från Wikipedia

Kvinnor inom konsten är en del av Wikipedia:Projekt kvinnor. Nedan finns en kort lista med kvinnliga konstnärer - i det här fallet sådana som varit eller är verksamma i Sverige och länkarna går till svenskspråkiga Wikipedia. Snart kommer listan bli längre och dessutom kompletteras med kvinnliga kuratorer och konsthistoriker. Hjälp gärna till att förbättra de artiklar som redan finns och lägg gärna till sådana namn på listan som du saknar en artikel om. Klicka på en röd länk för att börja skriva en artikel om det namnet. Klicka på en blå länk för att utöka den artikel som finns om det namnet.